Pundet fikk også et akuttsjokk i dag ; mot dollar m.fl.