Nordea Nordic Small Cap


Hva fan er det som skjer? Dette fondet som gjennom flere år har hatt en meget positiv utvikling, har i løpet av siste halvår nærmest stupt. Er "de svenske tilstander" som har slått til?