SomSa
19.03.2020 kl 08:50 927


Effektiv betyr det ikke at det virker!

Så lenge det virker godt nok til at børsene tar seg opp er det mer enn nok.
merida1
19.03.2020 kl 09:22 737

Er det denne Lortemo som er med å bestemmer?

Legemiddelverket er sikkert de siste i verden til å godkjenne dette som alle andre nye legemiddler som kan hjelpe syke pasienter.
Se bare på deres godkjenningsholdning til nye og gode kreftlegemiddler!

I motsettning til i andre land er her holdningen at pasientene heller får dø enn at man godkjenner dyre legemiddler,.
Matsern
23.03.2020 kl 23:28 312

Malariamedisin, skal det bli løsningen? Futtene er opp nå