Verdien av ordrereserve i NOK


Noen som har god innsikt i hvordan den svake utviklingen i NOK påvirker NEL sin ordrebok? Basert på kvartalsrapportene og børsmeldingene synes det som om de fleste ordre og intensjonsavtaler er i USD / EUR / DKK, og isåfall har verdien av disse i NOK økt enormt.

Selvfølgelig må dette veies opp med de negative konsekvensene for handel pga Corona tiltakene, men gitt at kronen er eksepsjonell svak og kan være svak lenge basert på oljepris forventninger + Corona, kan dette gi oppsider for NEL når Corona tiltakene reduseres...


Innkjøpene til NEL har også vokst enormt i kost...

Ikke til fabrikker i utlandet?

Nikola har jo nesten fått hele 40% rabatten bare i valuta fallet...

Det er vel slik at mye av kostnadene og også inntektene til NEL er i EURO, så strengt tatt er det sett fra utlandet et saftig fall i Equity nå da den er notert i NOK, samtidig som en del av arbeidskraften blir billigere - den som gjøres av norske hender. Marginmessig blir det trolig temmelig likt som før, at selskapet fortsetter å tape rundt 20 øre pr omsatt krone.