PHO-åpen eierstruktur, oppkjøp nærmere nå?


Topp 20 liste lagt ut på mandags morgen med de største endringene.

1 High Seas 700k -1,520k

4 The Bank of NY 502,528 +115k

5 Tycoon Industrier(ØSS) 494,488 + 494,488

12 Apollo Asset(Fredly) 300k +300k

13 Kristianro(ESS) 276,772 +150k

18 KLP AksjeNorge Indeks 215,072 -15k

22 Societe Generale 158,106 +158,106

28 JP.Morgan Sec 144,024 + 144,024

Med inntog av Spetalen og co., Hansson på vei ut, og utenlandske banker som vekter seg opp er tanken på salg av selskapet til BP ikke så fjern lenger.

Tenk på ett tall. Ved 200 kr. vil nok de fleste selge. Det sies at alle medlemmene i Facebook gruppa kan stoppe et oppkjøp på det nivået. Taler gruppa med en stemme? De er akkurat som oss, er tilbudet godt nok så selges Photocure på mye lavere kurs enn tidligere nevnte 1900.
Spennende tider. Håper Spetalen får en hånd på rattet.
Redigert 19.03.2020 kl 14:32 Du må logge inn for å svare

For det første: Hansson solgte ikke på bunn fordi han ønsket det.
For det andre: Spetalen sitter nok til han ser bedre gevinstmuligheter andre steder. Oppside til tidligere topp rundt 120 kroner kan komme fort om makro bedrer seg.
10-20% gevinst har han nok allerede.
Spirit
20.03.2020 kl 20:48 870

Spetalen mener alvor -- fusjon med Vistin, kan han leke videre
Spetalen tuler igjen -- kom deg ut før Spetalen
Spetalen mener det enda mer alvorlig og han finner en BP til PHO

På det siste tjener han vel mest.

Lykketil!

Redigert 20.03.2020 kl 20:49 Du må logge inn for å svare
kreinh
21.03.2020 kl 12:28 638

Oslo børs har vært til nå håpløst avhengig av hvordan det går på de amerikanske børsene. Kursen på Photocure følger den hjemlige børsen opp og ned. Veldig lett å beregne. Uten noe kursdrivende nytt fra selskapet vil kursen fortsatt følge bølgene til Oslo børs. Kursen til Photocure oppfører seg som om selskapet var oljerelatert. Etterhvert som dødstallene stiger i USA vil de amerikanske børsene falle og med dem de europeiske. Skjer det så forsvinner nok Spetalen atter en gang fra Photocure og det blir selvfølgelig slått stort opp av media igjen. Spetalen har allerede vist en gang hva han gjør når det er skyer i horisonten, Nedturen fra 120 ble ekstra kraftig på grunn av han. Jeg er på vakt.

Det er alltid hyggelig å være inne når Spetalen melder sin ankomst. Det er en egen naturlov som sier at da skal alt opp. For egen del er jeg ute, og følger ikke Spetalen. Liker ikke å komme med kursmål, men blir ikke overrasket om vi ser 35 tallet på nytt, men jeg kan ta feil. Da er i så fall Spetalen ute.

På kort og mellomlag sikt gir det ingen mening i å gå long i noen som helst aksje.
Det forventes at Covid19 for alvor vil begynne å spre seg i USA de neste ukene, og det sier seg selv at dette vil være ødeleggende for USA-salget av Cysview på ubestemt tid.
Tiltakene mot Corona epedimien vil lamme økonomien i alle bransjer (muligens bortsett fra sosiale medier) på kort og mellomlang sikt, og sannsynligvis på lang sikt (minst 12 måneder).
Alle store børsfall har sine dager med `a dead cat bouncing` innimellom, men det blir ren og skjær lotto å trade i et slikt marked.
Enkelte aksjer kan på slike dager åpne opp 20% for deretter å slutte i minus.

Den økonomiske situasjonen i verden ville bli langt verre hvis for mange skulle selge aksjene sine i nåværende situasjon, så det at folk blir sittende over krisen er det beste for at økonomien raskere kan komme på fote igjen.
Det siste er også grunnen til at de fleste analytikere og andre `finansgenier` står fram og sier at det alltid vil lønne seg å ha et perspektiv på 10-15 år på sine investeringer i aksjemarkedet.
Hvis for mange selger på en gang, vil det føre til det smme som "butikkrun" (tomme matvarehyller) og `bankrun`som fører til konkurs for bankene.
For de som er helt ute av markedet pr i dag, vil det høyst sannsynlig være en fordel å fortsette med det inntil støvet begynner å legge seg.
Ingen god grunn til å gå inn i markedet så lenge Covid19 eskalerer slik det gjør nå.
Rentevåpenet er også brukt opp i de de viktigste økonomiene, så det er egentlig ingenting å hente på kort og mellomlang sikt, kanskje inntil 2 år eller mer.
Redigert 21.03.2020 kl 13:42 Du må logge inn for å svare
m73102
21.03.2020 kl 13:59 559

Jeg skal ikke anbefale noen verken til å kjøpe/selge aksjer i disse tider - det er et fryktelig vanskelig børsklima og det er umulig (i alle fall på forhånd) å vite når bunnen ev er nådd - og vi må nok påregne relativt store utslag fremover. Samtidog er dette det minst viktige i dag - når en leser om personer som blir syke/dør, personer som mister jobben/blir permittert og selskaper som går konkurs.

Jeg registrerer at flere av dere på HO forumet som har predikert - særlig noen uker etterpå - at en har solgt, er flinke til å fortelle oss andre hvor ille alt skal bli fremover på børsen og at det vil være slik mange år fremover - men jeg regner med at dere gjør dette først og fremst for å advare og hjelpe oss andre til å ta de riktige beslutningene....

Jeg har bare et par spørsmål;

- Skrives flere steder at markedene, særlig i USA, vil fortsette og falle betraktelig (og at vi ikke har sett starten) når Covid 19 vil spre seg i USA. Kan det være slik at markedet etterhvert har skjønt konsekvensene av Covid 19 viruset? Børsen har allerede falt 30-35 % flere steder uten at en ennå faktisk har opplevd de største konsekvensene av tiltakene som er gjort - tror dere ikke flere investorer allerede har bakt inn mye av konsekvensene av tiltakene? Er det ikke allerede kjent at en vil få stor spredning av Covid 19 i USA og at en må forvente shut down? Eller må en påregne at børsene vil falle mye mer?
- I Kina har en den siste tide ikke påvist nye smitttilfeller. Når kan en påregne at en vil få kontroll på dette i Europa/USA?
- PHO spesifikt har allerede falt ca. 60 %. Når en leser hva DS mener konsekvensene av Covid 19 vil få for selskapet - tilsier det at aksjen bør falle mye mer?
- Vet at mange er skeptiske til Spetalens inntog. Det kan godt være at han bommer - og muligens vil selge seg ut - samtidig er det en som raskt (mye raskere enn flesteparten av skribentene på HO) så konsekvensen av Covid 19 og solgte seg ut, og som tidligere har hatt god teft når det gjelder aksjeinvesteringer. Han har aldri tidligere hatt flere aksjer i PHO enn nå - og er i dag den største aksjonærene. Hva er det han ev. ser som ikke OK og MM mfl ser?
- Er det ikke flere andre investorer som også begynner å snakke om at en muligens vil se bunnen?


Redigert 21.03.2020 kl 14:30 Du må logge inn for å svare

Det blir spennende å se hvilke resultater man får nå når man tester denne malaria medisinen i flere land. Hvis medisinen letter og halverer sykdomsforløpet og bidrar til færre sykehusinnleggelser og dødsfall, og hvis myndighetene godkjenner den, så kan stemningen snu. Jeg tror det og evt. andre medisiner er det er det eneste håpet man for at ikke denne krisen skal bli mye verre.

https://qz.com/africa/1822701/coronavirus-trump-says-malaria-drug-chloroquine-can-work/
Redigert 21.03.2020 kl 14:06 Du må logge inn for å svare
fabian2
22.03.2020 kl 11:10 279

Kanskje det ikke hjelper med Spetalen nå , han kan neppe oppheve virkningen av det som foregår.......Kanske Plaquenil ( malariamed ) virker litt , hvem vet............ Azitrocin er anbefalt som tilleggsmedisin for lungebetennelse