Hykleri og løgn rundt kronekursfallet.


https://www.dinepenger.no/forbruker/valuta/slik-paavirker-kronekollapsen-deg/24808390
https://www.dn.no/makrookonomi/makrookonomi/koronaviruset/norges-bank/kronen-styrker-seg-kraftig-etter-varsel-om-at-norges-bank-vurderer-a-gripe-inn/2-1-777259

I natt så publiserte media inntrykk av at Norges bank måtte intervenere med 1600 mrd. kr. i døgnet. Mens det riktige tallet er "kun" 1600 millioner kr.

Og VG begynner straks å snakke om : Hva betyr fallet for deg. Istedenfor å fokusere på hva vi kan gjøre for å styrke kronen. Så har vi sjefsløgner som
hevder at kronefallet angivelig er helt uavhengig av oljeprisfallet. Mens vi i går så at kronekursfallet var omtrent 100 % korrelert med endringene i
oljeprisen.

Det er Norges banks jobb å vite hvordan dette virker på forhånd. Å ha testet ut på FORHÅND hvordan dette virker. Og ta opp til debatt i Norge om
de føler at det er vanskeligheter her. Slik at vi kan se på tiltak i FORKANT.

Skal folk internasjonelt selge kroner, så må de vel ha kroner å selge ? Og folks kronebeholdning plikter Norges bank å følge med på. Det burde
også tas opp til debatt om Norge burde trykke penger, som EU, USA, Japan og Storbritannia driver med.

Det burde tas opp til debatt i Norge hva Norge kan gjøre med sånne situasjoner som dette. Og hva vi kan gjøre i forkant for å unngå det. Burde
f.eks. Norges bank skaffe seg større valutabeholdninger i forkant ? Holde større valutabeholdninger ? Trykke mer kroner og kjøpe utenlandsk
valuta med disse ?
Burde Norges bank sette opp renten for å forsvare kronen ? Burde storting og regjering gå til tiltak i FORKANT som kan virke styrkende på
kronen ?
Alt dette er en løpende prosess. Det som i alle fall er helt sikkert, er at det siste vi trenger er hyklere, løgnere og landsforrædere. Som løper
"nazistenes" ærend. Ja, fordi det er mye "nazisme" i dette.
Norge burde jo ha den fordel at vi vet våre kort best. Og burde kunne manøvrere til vår fordel. Er det uheldigheter i hvordan hele valuta-
systemet fungerer, så må Norges bank ta opp det til debatt i Norge.

Det verste er at her kan det være EU-leflende forrædere som sitter og lar "naziene" holde på.

Hvilket manøvreringsrom har Norges bank om det er maks godvilje på alle fronter ute og går ? Hvor trykker skoen ? Er det eiendomsmarkedet
og oljemarkedet som er faren ? Og hva kan Norge i såfall gjøre her ? Det gjelder å ikke være hverken tafatt, dumsdristig eller uvitende.