FRO: USAs strategiske oljelagre - og fremtidige tankrater


Mye av caset knyttet til stortank, har vært basert premisset om at økt oljeeksport fra USA til Kina og andre land i fjerne Østen ville medføre svært lange reisedistanser – og dermed høyere rater. Men, nå som oljeprisen har kollapset etter at Saudi Arabia innførte priskrig på olje, så har Donald Trump svart med at han vil fylle USAs strategiske oljelagre med amerikansk produsert lettolje (se link).

SPØRSMÅL: Er det noen som har noen tanker om hvilken effekt Trumps beslutning vil ha i forhold til stortank-caset?

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2020/03/19/7509289/usa-fyller-oljelagre-til-randen-for-a-stotte-egen-oljebransje
Redigert 19.03.2020 kl 22:16 Du må logge inn for å svare

Case er jo bra. Nå har vi jo for så vit fått det etterspørselsjokket som på kort sikt ikke er bra. I mitt hode vil det da være bra med oljekrig, siden dette vil medføre lav pris på olje, slik at det vil ta markedsandeler fra andre produkter. Slik at veksten kommer raskere tilbake og høyere. Likevel vil jo det på et eller aent tidspunkt måtte balansere markedet. Det er mye gammel tonnasje nå som vil gå ut. Lengre distanser vil gi behov for flere skip, contra mye mer olje fra AG. Slik jeg ser det er det mye kortsiktig støy. Enten positivt eller negativ, hvis ting skulle endres. Likevel vil vi få en god vekst i etterspørselen når ting roer seg. Ref. krisepakker. Poenget nå er jo at gammel tonnasje blir i markedet eller blir brukt til lagring. Dette medfører at du i en periode vil få lavere rater når disse skipene skal ut av markedet for skraping. Dvs at frakt volumet skal ned og det ikke trengs lagring lengre. Selv er jeg veldig positiv til case.

Joda, det er mye tonnasje som nå begynner å nærme seg 20 år, men samtidig har vi ikke sett noe skraping siden september i fjor - og i løpet av fjoråret ble det i tillegg skrapet svært lite tonnasje. Dernest: Poenget mitt er jo at Trumps beslutning vil resultere i både mindre import og mindre eksport fra US, noe som medfører at premisset knyttet til lange reisedistanser svekkes, eller tar jeg feil?

Ikke uventet så stiger amerikansk WTI-olje med hele 26,46% etter at Trump kunngjorde at at han vil fylle USAs strategiske lagre med WTI-olje. Til sammenlikning så er Brent opp med "bare" 16,56%

https://finansavisen.no/nyheter/energi/2020/03/19/7509380/oljeprisen-styrker-seg-kraftig

Stemmer det, men du må jo se på produksjon. USA kan produsere hvis det er en ok pris. Hvis Usa må redusere eksporten vil dette være negativt. Siden da mye av oljen vil ha kortere reiser. Samtidig er det komplisert. Lett vs tung. Hvor skal oljen reise. Likevel er distanse negativt hvis usa eksporterer mindre. Likevel må du se på tonnasjen. Hva vil skje med den? Nå er det lite bestillinger 2020-2022 som vil bli levert. Lavere rater betyr at gammel tonnasje går ut, som igjen vil gjøre at ratene vil gå opp når dette skjer. Da vil perioden etter dette bli veldig bra. "Problemet" er at nå er alt unormalt. Likevel mener jeg at du kan se hovedtrekkene for Tank og det er positivt. Uansett hva som skjer, vil det uansett være lønnsomt for selskapene. Det er bare vanskeligere å vite når det er mest lønnsomt å gå ut av aksjen. Jeg er ikke trader, så nå eksisterer det ekstreme muligheter for dem for å tjene penger. Hvis de er dyktige.
Redigert 19.03.2020 kl 23:53 Du må logge inn for å svare
BESV
20.03.2020 kl 06:33 766

Han är väldigt svävande med sina uttalanden och fördömer inte SA alls utan bara säger att han kommer blanda sig i om så behövs längre fram och de försöker hitta ngn medelväg och att dessa låga priser är bra för ekonomin.

Jag får intrycket av han tycker det är värt att offra lite produktion i shale och gör ngn slags politisk grej av att köpa in "amerikans" olja som ändå kommer säljas till marknadspriserna som råder på den globala marknaden....