IOX - hva vil et boreprogram for 2018 inneholde ?


Jeg har registrert at det er ulike oppfatninger på HO, og jeg lurer derfor på om vi har kontroll på hva som kan komme som melding fra selskapet i gjenværende del av 2H-2018 ?

Om vi forholder oss til hvordan ASR (Annual Statement of Reserves) for 2017 er beregnet, og det som faktisk er skrevet i rapporten så skal årets program omfatte 6 nye brønner:

Mana - 2 Nye brønner, working interest 70% Partner Ecopetrol S.A 30%. I hovedsak gass som selges iht eksisterende kontrakt.
Rio Opia - 2 ny brønner working interest 70% Partner Ecopetrol S.A 30%. I hovedsak gass som selges iht eksisterende kontrakt.
Ambrosia - 1 ny brønn working interest 63% Partner Ecopetrol S.A 37%. Kun olje.
LLA47 - 1 ny brønn (Malevo, samme reservoir som Vikingo), working interest 78%. Kun Olje ?

(for Altair finnes det ingen konkrete planer)

Etter oppdateringen om Vikingo som kom 6. august så må vi anta at workover rig ikke er på plass før primo Q4 som et worst case scenario dersom adgang må ordnes gjennom avtale med andre landeiere enn Duya-grupperingen. Det betyr antakelig at arbeid på Malevo heller ikke kan ventes før primo Q4, og sannsynligvis ikke vil bli annonsert på annen måte enn som en del av planlagt workover på Vikingo.

Derimot så kan en annonsering vedrørende oppstart av de 5 andre brønnene som gjelder Mana, Rio Opia og Ambrosia muligens komme på et tidligere tidspunkt. For disse områdene så er det ikke meldt om noen "problemer" annet enn nye studier og tolkninger av seismikk og 3D modeller. For disse områdene har jeg ikke funnet noen detaljer om størrelse eller deling av CAPEX, men jeg antar at det er forholdet 70/30 som gjelder her også på samme måte som for lisensen. Et lite skår i gleden her kan muligens ha oppstått ifm miljøgodkjennelsen av Gas Plant så enda henger i det blå, og som kan ha betydning for oppstart og optimal fremdrift ?

Kanskje litt overraskende for de fleste så er det altså ikke ytterligere brønner på LLA-47 som er nært forestående. Men unntak av Malevo. Årsaken er kanskje så enkel at man vil ha konkrete resultat fra denne brønnen før man fortsetter med nye brønner på denne lisensen. Så da er vi kanskje sent i Q4 eller primo Q1-2019 før vi får noe mer konkret om nye planer på LLA-47.

Antatt CAPEX på MUSD 6,4 i ASR på 2P - reserver i 2018 må derfor antas være knyttet opp til de 5 nevnte brønnene på Puli-C blokken.

Om noe av dette ikke stemmer så kommer det sikkert noen reaksjoner. @slowhand har kontroll på dette tror jeg ?
Redigert 12.08.2018 kl 16:50 Du må logge inn for å svare

Interoil har meldt utsettelse etter at denne tråden ble laget så jeg skjønner ikke poenget med å hente fram gamle spekulasjoner.
Det er nok av nye spekulasjoner.

Fjelltopp1 skrev Er du seriøs?
Ja. Var du i tvil om det ?

Trodde ikke det kom så overraskende på deg..

Denne gamle tråden (sammen med flere andre) er jo egentlig både ganske fornøyelig lesning og avslørende for flere forumdeltakere. Ingen nevnt, ingen glemt.