Norges Bank kutter renten


Norges Bank kutter renten fra 1 til 0,25 prosent.

Dette bare viser i hvor alvorlig situasjonen vi er i nå sett fra økonomisk perspektiv.

https://finansavisen.no/nyheter/bank/2020/03/20/7509473/norges-bank-kutter-renten-pa-nytt