--- Sjekk om du betaler for mye for lånet ditt !!!!!