Fra 29.02 til 20.03 hvor er vi og når blir det bedre


Utviklingen etter 29 .02
Til denne datoen og flere dager etterpå, var det ingen begrensninger på turiststrømmen inn til Norge, på tross av at smitten var kommet til oss også. Det ble testtet på personer som kunne være smittet, men de glemte helt å gjøre det mest kritiske, som var å begrense smittede inn til landet. Folk kom tilbake med fly, fra både Italia og Østerrike som da hadde mye registrert smitte i landet, mange var nordmenn fra vinterferie og folk fra forskjellige land. Alle disse skulle vært satt i karantene, og testet om nødvendig. På samme vis/måte skulle dette vært gjort på alt av grenseoverganger til landet, og i alle havnene, hvor vi allerede da hadde meldinger om stor smitte på Cruiseskip. Karantenen ble glemt, den også, og ble satt inn, men for sent til å kunne ha en fornuftig kontroll. Etter noen dager, ble disse tiltakene satt ut i livet og vi fikk til slutt noe som vi kan karakteriser som kontroll. Hva vi tapte på, å ikke sette disse begrensningene tids nok, er vanskelig og tallfeste, og det ble snart klart at et viktig holdepunkt var tapt. Derfor ble det senenre poengtert at de ikke hadde kontroll og at det var tallet på testede en måtte forholde seg til. Så fikk vi vite at testene ikke var sikre nok, så det ble flere og flere mørketall å forholde seg til.

På det tidspunktet, skal regjeringen, som kom sent på banene, ha all honnør for sitt intensive og ansvarsfulle fulle arbeid de har klart å gjøre på relativ kort tid. Det som var et åpent hull inn til vårt land er no tilfredsstillende lukket. De fleste av oss har nok fulgt med på tallene dag for dag og forstår hvor viktig det er at vi alle gjør vår jobb, på beste mulig måte. Vi får også hver dag gjennom TV (NRK1 gjør en utrolig god jobb i denne kampen) tall fra mange land som viser hvor dårlig noen er til ta alvoret på strak arm. Noen må absolutt være slik, som er bedre/mere fornuftig en andre land. Ingen kan vel ikke ha latt være, å lært av KINA. Noen vil helt sikkert møte veggen på en eller annen måte i sine forsøk på å være «høy og mørk» . Det ser ut til å mangle forståelse på, at det er hensynet til helsevesenets kapasitet i det enkelt land, en må ha i første rekke i sitt hode, når en tar sine beslutninger, på tiltak mot virusspredningen. Tallene ligger der ,det er bare å ta noen raske beregninger så ser en svart på hvitt, hvor stort antall sengeplasser med spesialbemanning, en må ha, etter en viss tid. I følge opplysning på NRK1 TV rapporteres det fra mange land (reportere) om at det ikke er mange som har stor nok slik beredskap, til sine innbyggere.

Den største usikkerheten vi har til å spå fremtiden på erfaringer fra Kina, med sin redningsaksjon mot viruset, er alle de som kom inn uten å bli registret og testet før alt ble nedstengt. Vi ser også at det slumses litt blant befolkningen , noen går turer der det samles mange på samme sti, samtidig. Hva hamstrings-handlene til Sverige og varehus i Norge, med et utall antall mennesker samlet tett i mange timer og dager, kan ha skapt av virusoverføringer til ikke smittede, kan vi bare fantasere om, men slik oppførsel er det bare å ta avstand fra.

Min noe usikre prognose med bakgrunn i det som er nevnt ovenfor, er at vi i løpet av denne mnd. vil ha sett en stor nedgang i smittede pr dag (184 i dag som er en økning),men at dødstallene vil stige noe med tiden, men vil naturlig falle den også mot slutten av mnd. Jeg har stor tro på at dette ikke vil bli katastrofalt visst helsesektoren holdes intakt og klare å møte behovet. Usikre tall på smittede gjør alle prognoser er nokså usikre. Flere tusen er testet til no, 1742 smittede, men mørketallene kan være en god del høyere for smittede. Det vil føre til at noen tall ikke vil reduseres like tidlig som ovenfor antatt. Når det er 12 sykehjem i Oslo som har smitte, så får vi her også en tilleggsfaktor for usikkehet.
Redigert 20.03.2020 kl 17:25 Du må logge inn for å svare
kaunis
21.03.2020 kl 15:17 262

Smittede 183stk på et døgn er ikke urovekkende pr dato.
kaunis
25.03.2020 kl 14:00 140

Så kom tallene på alle de, som VIRKELIG er smittet. Etter noe tid, er erkjennelsen av at vi har store mørketall, og det kan være opptil 30000, skal en ikke kimse av. Dødstallene holdes rimelig godt nede og kan på den måten, forlede til å tro, at det ikke kan være så mange smittede. Noe av forklaringen kan være, at de som er kommet inn til behandling, har kommet så tidlig, at en meget god (godt personell og kapasitet) behandling , holder syke lenger ved respiratorene. Vi kan ikke unngå at en del av disse vil dø etterhvert og dødstallene vil stige fortere fremover. Jeg har hevdet over tid at mørketallene vil gjøre det svært vanskelig å forutsi når smittetallet kan være på nedtur, og med nye nesten bekreftede tall på smittede, kan dette punktet være rundt-5-10 april. For å gjenta, så vil også" hvermans" sin kvalitet på å beskytte seg selv, også, gjøre beregninger vanskelig. Noe av skylden for det økte smittetallet i det siste, kan være panikk hamstringen, som skapte et eldorado for smittespredning. Når dette gikk over dager, og til Sverige som ikke hadde oppfattet helt at de også var i stor fare for å miste kontrollen på utbredelsen, så kunne ikke kjøpesentrene være særlig forberedt de heller. At regjeringen her i landet, ikke heller kom på banen, og stengte grensen, er nesten uforståelig. Jeg gjentar : derfor er vi der vi er.

Jeg er litt overrasket over investorene på OSE, det ser ut til, at de ikke helt har tatt innover seg, konsekvensen av hvor stor skade Coronaviruset kan komme til å gjøre på verdensøkonomien. Optimismen slik jeg ser det, ligger helt i øverste laget, særlig når vi ikke kan ha noen bestemt formening, om tiden litt fremover.Når det hele er nesten over ca -6-12mnd kan en slik vurdering/mening ha noe for seg. Men vil en satse på et CASE, er mulighetene store for både fall og seier.

Det kalles opportunisme. Er det åpning for en god trade er akkurat det. Børsene vil være åpne tross alt som skjer. Uansett tragedier som utspiller seg. Det vil bare svinge mer.