coronakrisen er en force majeure-situasjon som fritar husleie

Puta1n
21.03.2020 kl 10:40 317

https://finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2020/03/20/7508526/coronakrisen-kan-medfore-bortfall-eller-reduksjon-av-leieforpliktelser

"Coronakrisen kan medføre bortfall eller reduksjon av leieforpliktelser
Det skal svært mye til for å kunne slippe å betale husleie, men coronakrisen kan være et sjeldent unntak, hevder Kristoffer Aasebø i Bull & Co Advokatfirma."