Hvad er tiltakspakken?


Jeg mener at det er værd at kende konkret til hvad der officielt er sagt om tiltakspakken. Her er pressemedlingen fra Regeringen.no fra den 19.03.2020:.

Omfattende tiltakspakke for norsk luftfart: 6 milliarder i lånegaranti

Ap, Høyre, FrP, Sp, Venstre og KrF er blitt enige om å foreslå en statlig lånegaranti på inntil 6 milliarder kroner for flyselskaper med norsk driftstillatelse. Tiltakene skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i markedet. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge.

Krisen i luftfarten er formidabel, og vi ser at mange land nå etablerer store ordninger for å sikre likviditet for flyselskapene. Partiene vil bidra til at norsk luftfart opprettholdes gjennom en økonomisk krevende periode.

Den første økonomiske krisepakken ble lagt fram 13. mars, og det ble varslet at det om kort tid ville komme flere tiltak. Nå er det enighet om nye virkemidler for flyselskaper med norsk driftstillatelse.

Det foreslås å etablere en statlig lånegaranti på til sammen 6 milliarder kroner. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper.

Garantiordningen vil bli organisert gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Staten bidrar med 90 prosent av garantien forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent.

Krav til selskapene
Det stilles krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien. For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i 3 måneder for å få tilgang til garantiene. Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.

SAS og Widerøe tilfredsstiller egenkapitalkravet. For Norwegian blir det stilt til rådighet en umiddelbar fasilitet på 300 millioner kroner. Når og hvis selskapet oppnår lettelser i renter og avdrag fra kreditorene, vil det stilles til rådighet ytterligere 1,2 milliarder kroner. De siste 1,5 milliarder kronene vil stilles til rådighet når selskapet har forbedret soliditeten til et tilfredsstillende nivå.

Norwegian har hatt finansielle utfordringer også før koronakrisen, og med dette opplegget er vi tydelige på at både eiere og långivere må bidra til en bedre finansiell situasjon for selskapet, dersom staten skal stille opp med garantier. Samtidig stiller vi gjennom garantiordningen betydelige beløp tilgjengelig, dersom de er villige til det.

Garantiordningen er avhengig av godkjennelse fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Sikrer minimumsnivå for flytilbudet
Partiene er også enige om en å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge i tiden fremover. Målet er ikke å erstatte det kommersielle tilbudet, men å sikre at dersom det ikke er grunnlag for et kommersielt tilbud, så trer en garanti inn for å tilby et begrenset flytilbud i denne kritiske perioden.

Dette vil gjøres gjennom direktetildelinger til selskapene. Samferdselsdepartementet jobber nå med å få dette på plass. Norwegian, SAS og Widerøe vil få tildelt ruter.

Omfattende tiltak for norsk luftfart
Det har på kort tid kommet en rekke tiltak for å avhjelpe den krevende situasjonen i norsk luftfart, slik at flyselskaper i Norge skal ha mulighet til å overleve og sikre arbeidsplasser.

Tiltak for å redusere flyselskapenes kostnader

Fritak fra flypassasjeravgiften fra 1.1.2020
Fritak fra de tre avgiftene til Avinor som til sammen utgjør lufthavnavgiftene
Redusert moms på transport
Redusert arbeidsgiveravgift
Utsatt skatt
Endringer i permitteringsregelverket
Sikre kompensasjon til Widerøe knyttet til statlige anbudsruter
Redigert 22.03.2020 kl 06:48 Du må logge inn for å svare
Strategi
22.03.2020 kl 07:06 1900

EliotS

Hei
Har du informasjon om hvor lenge disse tiltaken gjelder fremover i tid, alkkurat nå har de jo ikke så mye effekt da flyene i all hovedsak står parkert.

Tiltak for å redusere flyselskapenes kostnader

Fritak fra flypassasjeravgiften fra 1.1.2020
Fritak fra de tre avgiftene til Avinor som til sammen utgjør lufthavnavgiftene
Redusert moms på transport
Redusert arbeidsgiveravgift
Utsatt skatt
EliotS
22.03.2020 kl 07:31 1872

Det er IKKE skrevet at NAS skal opnå en egenkapitalandel på minst 8 prosent men det ligger i kortene at hvis NAS kan sikre dette må selskapet alt andet lige ligestilles med de øvrige selskaper.

egenkapitalandel (bokført) = egenkapital (bokført) / total kapital X 100

I NAS Full Year 2019 tal fra Q4 presentationen har selskapet oplyst at det har en "equity ratio (%)" = egenkapitalandel (bokført) på 4.8 %.

Her er beregning i egenkapitalandel for NAS: (4,1249 mia NOK / 85,3429 mia NOK) X 100 = 4,83 %

Det er værd at bemærke at i total kapital indgår fordering (Receivables) på et beløp svarende til 10,1329 mia NOK. Det er uten tvivl en stor del av dette beløp som er penge låst av kreditkort-innløsene. Det problem eksisteret fortsat ved Q4 presentationen og Karlsen oplyste på det tidspunkt at en ny innløser var klar til at starte og det ville betyde at niveauet av fordringer ville falde. Hvis total kapital falder betyder det at egenkapitalandel blir større. Hvis en del av disse samtidig blir overført til egenkapital så styre andel endnu mere dramatisk.

I tilleg bør det bemærkes at kompensationen fra Boeing er IKKE bokført nogen steder såvidt jeg er orienteret. Det er KUN omkostninger = tab som er bergenet for alle Boeing MAX flyene som er på bakken. Det betyder at cash-andelen av kompensationen kan bruges til at styrke egenkapitalen.

I sammenheng med at Turkish Airlines fik kompensation kom luffartsanalytiker Hans Jørgen Elnæs med et bud på hvad NAS ville få i kompensation (Se link til artikel lengere nede). Elnæs vurderet 1. januar 2020 NAS buyrde modtage 335 millioner dollar i kompensation for 2019. Turkish Airlines avtalens fordeling var 2/3 cash og 1/3 til trening av piloter plus reserve-deler. Lad os antage at Norwegian får 1/2 i cash for 2019 og at de kan få udbetalt dem hurtigt. Det betyder 335 mio $/2 = 167,5 mio $. Med valutakursen per i dag betyder det at NAS vil modtage 1,90 mia NOK.

Lad os sige at NAS kan reducerer fordringene med 2 mia, hvor 1 mia kan overføres til egnkapitalen. Hvis selskapet kan overføre 1,5 mia til egenkapitalen fra Boeing så har vi følgende regnstykke:

Ny egenkapitalandel for NAS: ((4,1249 mia NOK + 1,5 + 1)/ (85,3429 mia NOK - 2 mia NOK) X 100 = 7,95 %

NAS har i tilleg til kompensationen fra Boeing for 2019 også krav på kompensation fra Boeing for 2020. Så alle muligheter er ikke udtømte.

Schram har også gjort det klart ved NRK pressekonferencen før redningspakken blev annonceret at Max-fly avtalen i sin helhet er blevet diskuteret med Boeing. På Q4 presentation gav Karlsen udtryk for at han mente det var urealitisk at Boeing skulle leverer fly til NAS i 2020. I Q4 regnskabet står følgende om Boeing leveringer i 2020 og 2021:

"The company guides on contractually committed capital expenditures of USD 1.5 billion in 2020 (previous guiding: USD 1.4 billion) and USD 0.6 billion in 2021. The guiding includes an assumption of 16 Boeing 737 MAX deliveries in 2020 and 10 in 2021. The deliveries of MAX aircraft are currently on hold, and the delivery schedule for these aircraft is subject to change."

Hvis NAS gennemføre en delvis kancellering av Max fly orderen og i tilleg udskyder leveringene til 2021 så vil der komme up-front betalinger tilbage og der ville komme en forskydning av omkostningene. Dette kan også hjælpe på den samlet situation generelt.

8 % egenkapital-andel er et yderst fornuftigt krav fra regeringens side fordi å ha en høy egenkapitalandel, da dette vil gjøre en bedriften i stand til bedre å takle perioder med tap. Det er ogsp med til å ivareta interessene til selskapets kreditorer herunder staten's intersse for innbetaling av offentlige skatter og avgifter.

Jeg ved at regnskabstallene jeg har taget udgangspunkt i er per 31. dec 2019 men på kapital siden tror jeg faktiske ikke at der har været kæmpe udsving i bokført verdier. Den litt større endring ligger nok i JV'et men dette mener jeg spiller positivt ind her.

https://e24.no/boers-og-finans/i/1nze2q/analytiker-norwegian-kan-faa-pangstart-paa-2020
Redigert 22.03.2020 kl 08:00 Du må logge inn for å svare
EliotS
22.03.2020 kl 07:57 1827

Strategi - Nej jeg har ikke information om hvor lang tid dette gjelder. Jeg har inntryk av Schram omtalt at hvis dette ville strekke sig ut over sommeren så måtte parterne tale sammen igjen (maj/juni).

Jeg syntes at det er værd at husk at de fly som IKKE står på bakken flyver i stor grad i Norge. Så det er ikke uten betydning at der er fritak og reduktioner. NAS programmet som starter indenfor de neste dage er følgende:

Detailed reduced schedule – starting March 25

Norway:

- Oslo - Bergen/Stavanger/Trondheim: 4 daily departures
- Oslo - Ålesund/Bodø/Evenes/Tromsø: 2 daily departures
- Oslo - Alta/Kirkenes: 1 daily departure
- Oslo - Haugesund/Kristiansand/Molde: 1 daily departure
- Oslo - Svalbard: 3 weekly departures
- Oslo - Stockholm/Copenhagen: 2 daily departures
- Oslo - Helsinki: 4 weekly departures
- Stavanger – Bergen: 1 daily departure
- Bergen – Trondheim: 1 daily departure

Sweden:

- Stockholm - Kiruna: 4 weekly departures
- Stockholm - Luleå/Umeå: 2 weekly departures
- Stockholm - Helsinki: 2 daily departures
- Stockholm – Copenhagen: 2 daily departures
- Stockholm – Oslo: 2 daily departures

Finland:

- Helsinki - Kittilä: 6 weekly departures
- Helsinki - Oulu: 1 daily departure
- Helsinki - Rovaniemi: 1 daily departure
- Helsinki - Oslo: 4 weekly departures

Denmark:

- Copenhagen - Oslo: 2 daily departures
EliotS
22.03.2020 kl 08:09 1804

Der er en rekke skribenter her på Hegnar Forum som har spekuleret i at NAS ikke kommer til at se nogen penge fra Boeing. Der er forskellige versioner men nogle spekulerer i at Boeing kommer til at gå konkurs.

Jeg syntes at det er verd at bemærk hvad der skete for et par dage siden da tidligere FN Ambassadør Nikki Haley (og nu også tidligere Boeing styremedlem) valgt at trede ut av Boeing's styre. Hun valgt at trede ut fordi hun mente at det er ikke acceptabelt at Boeing fortsat har kæmpe bonus-ordninger for ledelsen og at der fortsat er planer om at betale storre udbytter til aktionærene når man samtidig kræver støtte fra den amerikanske regerig.

Nu har Boeing så også endret synpunkt efter dette offentlig drama udspillet sig. Men det peker på at dere trods alt er et stykke vej til en konkurs.

https://eu.usatoday.com/story/money/2020/03/20/coronavirus-bailout-boeing-suspends-dividend-ceo-dave-calhoun-pay/2889802001/

Redigert 22.03.2020 kl 08:11 Du må logge inn for å svare
Binders
22.03.2020 kl 08:12 1790

Boeing er ferdig.
Jeg flyr heller med Widerø.
2 propeller og ferdig, ikke dette data greiene.
Strategi
22.03.2020 kl 08:23 1768

EliotS


REF; ditt innlegg.
Jeg syntes at det er verd at bemærk hvad der skete for et par dage siden da tidligere FN Ambassadør Nikki Haley (og nu også tidligere Boeing styremedlem) valgt at trede ut av Boeing's styre. Hun valgt at trede ut fordi hun mente at det er ikke acceptabelt at Boeing fortsat har kæmpe bonus-ordninger for ledelsen og at der fortsat er planer om at betale storre udbytter til aktionærene når man samtidig kræver støtte fra den amerikanske regerig.

Nu har Boeing så også endret synpunkt efter dette offentlig drama udspillet sig. Men det peker på at dere trods alt er et stykke vej til en konkurs.


Kan du utdype denne setningen ; Men det peker på at dere trods alt er et stykke vej til en konkurs.

Henviser du her til Boeing? Norwegian?

En setning som kan misforstås og som er grei å oppklare.

Redigert 22.03.2020 kl 08:42 Du må logge inn for å svare
vikingo
22.03.2020 kl 08:25 1754

Hvor mye får NAS returnert i flyseteavgifter fra 1.jan 2020? Det vil nok og være et par hundre MNOK (?)

Totalt utgjør inntekter fra flyseteavgiften ca. 1.8 milliarder for AS Norge årlig
EliotS
22.03.2020 kl 09:41 1585

Det var Boeing jeg havde i tankene da jeg talt om konkurs. Og jeg mener Boeing er langt fra at gå konkurs.
Strategi
22.03.2020 kl 10:14 1532

Takk for oppklaring.

Enig, USA vil aldri la Boeing gå konkurs.
Et av USA sine største selskaper, helt nødvendig for flyindustrien da ingen andre fly produsenter kan fylle dette leveranse gapet, heller ikke teknologisk.
Boeing er stor leverandør til forsvar og romfart.
Det er faktisk helt uaktuell problemstilling .
Habub
22.03.2020 kl 14:28 1419

Først vil jeg sige tak til ElliotS for nogle fine indlæg som specifikt berører dele af industrien jeg ikke hverken finder interessant men heller ikke har den fornødne uddannelse til at kunne diskutere nemlig komplicerede regnskaber og balancer. Med denne sætning vil sikkert et par nicks angribe mig på det groveste, men jeg er overbevist om at flertallet godt kan se igennem deres taktik, des mere de bliver ignoreret des hurtigere kan vi andre få en fornuftig samtale omkring luftfart.

Luftfart er ekstremt spændende fordi netop så mange variabler er i spil. 

Det som er NASs sin fordel er deres massive størelse, I Europa så er de fleste stater optaget af at redde sine store selskaber, her taler vi KLM, Lufthansa, SAS og alle de andre, der er til gengæld ikke veldig mye fokus på de mindre selskaber. Hvad er så et mindre selskab?Hvis man kigger rundt i Europa findes der 100 vis af firmaer som dere aldrig nogensinde har hørt om, ringer Enter-air en klokke? Nei vel.

https://www.enterair.pl/en/our-fleetDet er et firma baseret i Polen som operer noget som ligner 21 stk Boeing 737. Så siger dere måske, Huff, 21 fly er jo ingenting. Det er det faktisk, de flytter rigtig rigtig mange mennesker per år, hvis man lægger deres gæster sammen med alle de andre gæster som flyver med disse firmaer så stiger antallet noe så vanvittigt.Alle disse firmaer i Europa sammenlagte som med garanti IKKE får nogen stats-støtte vil resulterer i en ting (desværre) en lang række konkurser, min vurdering er at mange af de mindre firmaer kommer til at bukke under hvilket vil resulterer i at frigive gæster / passagerer i markedet. Dette er utrolig positivt for de som overlever (NAS) men ikke så positivt for de som er ansatte der. Disse firmaer som opererer mellem 2 til 30 fly findes i hvert eneste land og de tager en kæmpe andel af passager-grundlaget i EU.Som alle de forskellige CEOer er enige om så vil der ske en konsolidering i branchen efter Covid-19 aldrig set magen, ikke mine ord, deres. Personligt finder jeg det dybt uretfærdigt at staterne vælger at redde de store på bekostning af de små, men hvad skal de ellers gøre? Vi kan ikke kaste milliarder og atter milliarder af skatte-kroner efter en hel industri, vi bliver nød til selektivt at vælge (hvilket man i Norge netop har gjort) hvem som skal ud på den anden side. 

NAS er et solidt og sikkert selskab med nogle af de bedste medarbejdere i verden, jeg kender standarden på deres piloter og cabin-crew, det er ikke noe man finder frem på få måneder, eller år for den sags skyld, det er dygtige folk. Mange her ytre; at andre airlines vil overtage ruter i Norge, jeg har forklaret før hvorfor det ikke kommer til at ske, noe jeg glemte at sige var. 

Hvis nogen her tror Norge eller specifikt Nord-Norge og vest-landet er noe man i fly branchen tager let på så må man le. At flyve der kræver 1000 vis af timers erfaring, folk må checkes ud specielt, det koster ikke bare formuer det er utrolig kompliceret at få en operation til at fungere, og stort set umuligt at få den til at give overskud, noe de aller aller fleste Nordmænd ved, muligvis ikke dem fra Oslo da.Når vi kommer på den anden side af Covid-19 vil det være en noget amputeret branche som står tilbage, men de som står (Norwegian f.eks) vil have langt bedre muligheder for en fornuftig drift end før denne virus. Det man som aktionær skal holde fast i er sin support til NAS og se det lidt længere perspektiv for der er etter min mening et rigtig langt perspektiv i NAS. Når det er sagt så efterlyser jeg også mere information fra ledelsen, jeg er glad for staten Norge har stillet nogle krav til de, muligvis dette kan få dem op i et højere gear, med det faktum at så mange partier valgt at backe NAS ikke bare indikerer en fremtid, de har sikre den.
Redigert 22.03.2020 kl 14:41 Du må logge inn for å svare
Habub
22.03.2020 kl 15:11 1329

Hvis vi skal se denne luftfarts-branche lidt i Internationalt perspektiv så har Emirates lige sendt en melding ud at de stopper al operation fra D 25 Marts, jeg er ikke sikker på alle forstår eller er klar over hvor stor Emirates er når vi taler luftfart, men de er MEGA. De er så store og har så mye penge at de får ethvert amerikansk firma til at ligne et lokalt indenrigs-selskab i Afrika.

Hvad betyder dette så... Det betyder som jeg skrev tidligere at de firmaer som står tilbage etter Korona får en operation som var de barn i en candy-shop.

https://www.emirates.com/media-centre/the-emirates-groups-business-response-to-covid-19/?fbclid=IwAR0Qs4hJELFQ__EtqHipBqLtrQFCiyYRF0_n_eVKe9T8wfsm2cxEsHpiypw
Redigert 22.03.2020 kl 15:13 Du må logge inn for å svare

En stor takk til EliotS og Habub som igjen deler sin kunnskap i en meget interessant søndagslektyre. Dere har åpenbart både innsikt og oversikt, og utfyller hverandre godt. Måten dere evner å reflektere over forskjellige aspekter ved driften og framtiden til Norwegian er en befriende motvekt til alle de som ustanselig og uten spesielt overbevisende argumentasjon maser om konkurs og emisjon.
Staten har med sin støtte og sine tiltak garantert for den framtidig driften. Dette er det bred politisk enighet om. Dette er en kjempe styrke for Norwegian. Regjeringen ville ikke ha satt NAS i en posisjon hvor de ikke kunne innfri kravene for å kunne frigi midlene hvis de ikke virkelige mente alvor. Jeg er sikker på at det ligger en realistisk plan og enighet mellom NAS og regjeringen for hvordan dette skal løses.
Jeg tror som Habub så fint beskrev i sitt siste innlegg at det venter fantastiske muligheter for de flyselskapene som overlever corona-krisen. Dette er jo helt i tråd med Carsten Spohr sine spådommer om framtidige konsolideringer.
Aksjonærene vil sikkert måtte bidra i en ny framtidig emisjon, men jeg tror ikke den kommer nå. Jeg tipper kravene til egenkapital blir realisert gjennom erstatninger fra Boeing og salg av fly/ kanselleringer av flyordre.
Det store spørsmålet blir så hvor lenge denne unntakstilstanden i samfunnet vil vare. Jeg føler meg imidlertid relativt trygg, som følge av de statlige lovnadene, om at vi vil se et trimmet og styrket Norwegian på den andre siden.
Habub
22.03.2020 kl 19:03 992

Som jeg har sagt tidligere, og mange gange før!

Alle indlæg fra Møresilda, Captain et eller andet og Celcius vil aldrig blive besvaret fornuftigt.

Hvis andre ønsker en fornuftig debat omkring NAS hvor vi kan udveksle viden, så er jeg klar..:)
hstray
22.03.2020 kl 19:58 939

Det store spørsmålet er hvor lenge Nas kan vente med å lande en avtale med Boeing iht kompensasjon.
Geir Karlsen har vært tydelig på at man ikke ønsker å gjøre en avtale før 737 max er godkjent i USA og Europa.
Dette var imildertid før Corona
Spørsmålet er om Nas kan følge det tidsmønsteret, og må fremskynde en avtale, spesielt når det ligger krav til 8 %EK i transe 3 lån fra staten, samt selskapet skriker etter likviditet.
Avtalen medfører også en stor terminering av fly, det vet vi som følger Nas. Behovet for fly er mindre, med færre ruter.
Dette kan ytterligere forsterke seg etter Corona.
Redigert 22.03.2020 kl 19:59 Du må logge inn for å svare

Konkurs eller staten – det er valget
Myndigheter i en rekke land må raskt ta stilling til om de skal overta flyselskaper eller la dem gå konkurs på grunn av koronakrisen.

Blir viktig å velge rette selskaper da, ikke sløse bort cash på selskaper som var dødsdømte før krisen.
Redigert 22.03.2020 kl 20:07 Du må logge inn for å svare
hstray
22.03.2020 kl 20:24 866

Derfor kommer det ingen emisjon før krisen er over. Se hva Nas rådgiver i låne prosess mot Staten skriver i en oppdatering. De er på innsiden. Du og jeg er på utsiden.
Bemerk at Boeing kompensasjon, flåte endring for å få tilbake PDP ikke er med i noen anslag fra meglerhus

NAS will have sufficient cash out June 2020 based on tranche 1 and 2 (NOK1.5bn of the NOK3bn package), meaning that an equity issue is most likely not required the next months
Based on the press conference last week where the CEO said it was a matter of weeks and not months, our base case for cash in NAS before the rescue package is close to zero. In our mind, the main cash drains for NAS are principal repayments, lease payments and interest payments (we estimate that this sums up to NOK2.2bn per quarter). We estimate slight negative cash flow from operations during Q2 2020 as 85% of aircraft is parked and 90% of employees are temporarily laid off.

Our take is that the first obstacle, to get 10% of the guarantee from a commercial party will be resolved as current lenders, in our mind, can jointly participate in this guarantee (do they have a choice?). The first tranche of NOK300m is probably paid as we speak.

When it comes to tranche 2, we do expect that current lenders will accept the proposal (again, do they have a choice) as unsecured debt could be worth close to zero in a bankruptcy, lenders with pledge in aircraft will most likely not want the aircraft in the current environment and they need customers and, according to our knowledge, airlines have already started to get postponements on lease payments. NAS will then not be the first to get waiver/postponement on lease payments.

Mye mulig det ikke kommer en emisjon før krisen er over, men det hjelper definitivt ikke NAS. For en uke siden sa CEO i Nas at en konkurs kun var uker unna, blir spennede om de melder oppbud til uken.....


Copy paste:
"Our take is that the first obstacle, to get 10% of the guarantee from a commercial party will be resolved as current lenders, in our mind, can jointly participate in this guarantee (do they have a choice?). The first tranche of NOK300m is probably paid as we speak."

Er det 10% av NOK 1.2Mrd = NOK120M?
Eller er det 10% av alle lån Staten tilbyr i den totale krisepakken (#1) = NOK300M?
EliotS
23.03.2020 kl 07:10 569

Der er skrevet følgende i pressemeldingen fra regringen

"de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i 3 måneder for å få tilgang til garantiene".

Hvordan skal begrebet "finansielle kreditorene" opfattes?

I "NOTE 7 BORROWINGS" i "Interim Report Q4-2919" er listed følgende kategorier for lån:

- Bond
- Credit facility
- Aircraft prepayment financing
- Aircraft financing
- Lease liabilities

Obligationslånen er der vel ikke tale om avdrag men kun tale om rentebetalinger eftersom lånet betales tilbage samlet ved utløp. Det akkumulere sig bestemt til penge men det er ikke et uendligt stort beløp. Men det er nok herfra at NAS får mest modstand.

Kredit faciliteten stod i 0,00 NOK per 31. dec. 2019. Det oplyses også i regnskabet at NAS har tilbagebetalt denne. Så her skal der hverken forhandles om at renter eller avdrag med mindre at Karlsen har oprettet en ny facilitet.

Up-front betalinger på flyene drejer sig vel primært om Boeing flyene eftersom Airbus flyene nu ligger i JV'et. Schram har oplyst at hele Boeing avtalen er blevet vurderet hen igennem de siste par måneder og Karlsen oplyste ved Q4 at NAS vurdert at det var urealistisk at Boeing kunne leverer Max flyene som avtalt her i 2019. Dette burde ikke være umuligt at få forhandlet på plads.

Aircraft financing er lange finceringsforløp så jeg vil tror at det er muligt at få en avtale på plads her uden stor dramatik. NAS har en god forklaring på sine ønsker og jeg vil være overrrasket, hvis der skulle opstår problmer her.

Lease liabilities har sikkert allerede nogle kontrakt paragraffer der regulerer den slags situationer. Her kan hele kontratsforløbet nok forlænges med3 måneder og med en eller anden tillegsbetaling på et senere tidspunkt.

Samlet set tror jeg at obligationsejerne bliver den størrest udfordring. Men meget tyder på at Sissner kun har et meget lille andel af obligation i NAS. De andre obligationsejer har i høsten udvist samarbejdsvilje. Så jeg tror at Karlsen har en fair chance for at lande en avtale.
EliotS
23.03.2020 kl 08:19 513

Habub - Tak for en interssant input til overvejelser rundt omkring NAS situation. Jeg setter pris på dette.
EliotS
24.03.2020 kl 07:23 274

Tiltakspakken kom torsdag. Nu har vi tirsdag morgen. Nu må vi ganske hurtigt høre noget fra NAS.

De må komme med et udspil indenfor de neste 24 timer fordi ellers er jeg sikker på at kreditorene begynder at blive utålmodige.

Jeg forstå fortsat ikke at NAS ikke har landet den Boeing avtale. Det er snart uansvarlig ledelse ikke at få den avtale i hus.
Redigert 24.03.2020 kl 07:24 Du må logge inn for å svare
Sector
24.03.2020 kl 08:11 201

Norwegian oppfyller kriteriene for garantien fra regjeringen
LUFTFART
SIRI KNUTSEN VOSGRAFF
Publ. 08:02 - 24.03.20 | Oppd. 08:05

ANNONSE
(Saken oppdateres)
Norwegian oppfyller nå de innledende kriteriene for garantien på 300 millioner kroner fra regjeringen, opplyses det i en børsmelding.
Flyselskapet melder at to nordiske banker har fått godkjenning fra kredittutvalg til å stille en garanti for de nødvendige 10 prosentene for den første transjen av de