Saudi Arabia - Olje"krigen"s tidsaspekt ?

julle3
22.03.2020 kl 09:31 426

Jeg har prøvd å se litt på SA oljereserver , og også produksjonen . Jeg finner mange motstridende tall Svært mange motstridende tall.
SA sine estimater trekkes i tvil hos flere "eksperter" , både på mulig produksjon og på reserver. Også hvor lenge de kan produsere så mye .
Slik jeg ser det vil oljepris -sammen med kronekurs være av STOR betydning for Norges økonomi de neste dager/uker/måneder og år!
Kan oljeprisen totalt kolapse , eller finns det utsikter til bedring i pris ?


Jeg er ingen allviter når det kommer til oljesektoren , så kan noen som har større kunnskaper på dette feltet utdype nærmere ?
MERLOT
22.03.2020 kl 11:55 324

Saudien har produksjonskostnader helt ned i 3$ fatet på enkelte felt...
Men statsbusjettet er basert på oljeinntekter, og skal dette gå opp må de ha oljepris på rundt 80$ fatet. Men de har også store gullreserver tilgjengelig og også store fond. Og gass selvsagt.

Men de må nok endre hele samfunnet sitt med lav oljepris med annen industri og få egne folk i arbeid i stedet for å importere fattige folk fra den tredje verden til å gjøre skittjobbene for en luselønn i slavelignende omstendigheter.

De vil nok holde ut et par år tenker jeg, men med stor risiko for sosiale opptøyer når det begynner å knirke.
Det er nok av prinser å ta av som kan styre landet.
pengex
22.03.2020 kl 12:05 287

At araberne skulle ta på seg arbeidsbuksa.... Jada.
13mill fat dagen er kommandert av kong slimslam sjøl.
De har nok ikke gjort dette uten å regne på kostnadene.
MERLOT
22.03.2020 kl 12:08 275

Kostnadene i penger ja har de nok regnet på, men ikke det andre tror jeg..