Nano-Interim avlesning skjer nå?


Ved Q4, 27 Feb, rapporterte Nano at 47 pasienter var rekruttert til Paradigme. Min forståelse har vært at Interim avlesning vil skje når 50% av Paradigmes planlagte 130 pasienter var blitt rekruttert, m.a.o, når 65 pasienter er rekruttert. Dette synes nå være endret til at avlesning vil skje når 50 pasienter er rekruttert.


Araberen fanget i går opp dette:
"Complessivamente lo studio prevede un arruolamento di 130 pazienti, randomizzati 1:1. Una volta trattati i primi 50 pazienti (circa 25 per ciascun braccio), verrà effettuata un’analisi ad interim per valutare la futilità."

-----------------------------------------

Studio di fase I/II sul coniugato anticorpo-radionuclide di luteziowww.ospedale.al.it
21. mar. 2019 - PDF
Redigert i går kl 13:06


Oversatt fra Italiensk står det:

"Totalt sett involverer studien innmelding av 130 pasienter, randomisert 1: 1. Når de første 50 pasientene er blitt behandlet (rundt 25 for hver arm), vil en mellomliggende analyse bli utført for å vurdere futilitet."

Dette betyr at de antagelig nå har alle pasientene de trenger for å starte interim analysen. Etter hva jeg har fått med meg så har Nano aldri informert at antallet pasienter ved interim skal reduseres fra 65 til 50 pasienter.

Hva kan årsaken til denne reduksjonen være? Jeg tror det kan være at Nano har forstått at det begynner nå å bli på tide å få med en partner, eventuelt at BP skal få noe å basere ett bud på.

50 pasienter fra Paradigme og 75 fra Lymrit bør holde i massevis for BP.

Men hallo Nano. Dette må da aksjonærene informeres om.


Redigert 22.03.2020 kl 17:05 Du må logge inn for å svare

Dette bytte er sårt trengt slik jeg ser det. Jeg har ventet på denne avgangen, og det har nok ligget i kortene lenge. Ved de to siste presentasjonene har hun vært fraværende, syk og familieproblemer. Det passer dårlig med en jobb som krever 110% av deg.

At han kommer fra det samme selskapet som nå er hyret for å overse Paradigme hjelper nok.
Her har nok Lars og styre pushet på for ved å se på protokollen, både på kriterer og størrelse. Ikke usannsynelig at nye interim CMO har vært delaktig i dette som konsulent, og nå overtar for å få dette på plass. Dette kan han!

Dette var noe som kunne vært negativt, men slik løsningen er nå anser jeg dette som en god nyhet.
Redigert 24.03.2020 kl 08:01 Du må logge inn for å svare
SomSa
24.03.2020 kl 08:48 349


Innen sommeren må skje noe med NANO, det er mer ikke tid å kase folk og ansette nye. Hvis det ikke skjer noe er aksjen ikke mer verdt enn dopapir på slutten av 2020.