🦠🦠🦠Denne tråden løftes når Corona har passert🦠🦠🦠


Pr. 23.03.2020 har vi 15.317 døde av corona
Samme periode til nå i år er 13.303.000 døde totalt.
Samme periode til nå i år er 130.000 døde av vanlig influensa ( ca 9 ganger flere en (Covid-19)
Det fryktes at 2.500.000-3.000.000 vi dø som følge av hysteriet rundt Corona.
Markedet og næringslivet kollapser. Dommedagsprofetier dominerer avisoverskriftene.
99% av Finansavisens forumsmedlemmer tror verden går under, og at nedstegningene er en fornuftig tilnærming.
Flere epidemiologer mener Corona vil reagere på samme måte som vanlig sesong virus når UV tiltar mot sommeren.
Kinamann bruker nå UV for å bekjempe smitte på offentlig transport og offentlige bygninger.
Klorokin og Remdesivir viser lovende resultater, og flere land inkl. USA, Norge, Danmark etc bruker dette i behandling i studieøyemed.

De som dør av corona er comorbide og 80+. Mest sannsynlig ville de sett samme utfall ved en pneumoni eller sesong influensa


Delta i konkurransen, så løfter vi tråden når røyken har lettet

Er du:
1) hysterisk og tror alle skal dø av Corona. Mener 2 års nedstenging er fornuftig tilnærming.
2) avbalansert, ser galskapen og hysteriet og skjønner at verden har blitt gal. Satt i perspektiv er Corona oppskrytt.

Gi ditt syn så ser vi etterpå hvem som hadde følelsene og fornuften i vater når krisen pågikk
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
Larries
23.03.2020 kl 13:51 1984

Jeg har spurt og spørr igjen; hvor er etikken og moralen?
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
Skoliose
23.03.2020 kl 13:52 1980

Du var litt uklar. Alternativ 1 eller 2?

Ellers kan man si, hvor er omtanken for de 130.000 som har dødd av vanlig influensa til nå i år? Ingen nedstengninger, ingen smittetiltak. Hvor er media?
Hva med de 2,5-3 millioner menneskene som må bøte med livet pga corona hysteriet? Hvor er moralen og de etiske refleksjoner rundt dem?
Hva med de 13 millioner av andre menneskene som dør årlig? Vi lar kreftpasienter dø unødvendig, Ms pasienter lide ++++
Ellers har vi 40.000.000 barn som er offer for slaveri og 152.000.000 i barnearbeid. Hvor er moralen og etikken? Hvor er stemmen din for dem?
Hva med de millioner av mennesker som dør av sult? Millionene av gatebarn? Når kunne vi lese om dette i VG sist?
Vi frykter Corona for egen helses skyld.

Hvor mange tanker har du ofret disse menneskene tidligere, før du nå sitter å frykter for din egen eksistens?

Hvor mange mener du vi skal ofre for å redde en håndfull?
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
JosefK
23.03.2020 kl 13:59 1955


Jeg faller nok i kategori 2.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
spaggio
23.03.2020 kl 14:03 1940

Du tar feil her. Corona har sannsynligvis mye høyere dødelighet enn vanlig influensa. I området nord øst for Milano ( Lombardia, Veneto og dels Liguria døde det over 600 mennesker av Corona bare på lørdag. Antall dødsannonser i lokalavisen i Bergamo er 15 ganger høyere enn ved vanlig influensa.
Du kan gjerne fortsette med å argumentere for at dette overdrives sterkt men det er alvorlig nok !
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
Skoliose
23.03.2020 kl 14:15 1899

Ok. Da registrerer vi gruppe 1 på deg? Stemmer det?
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
spaggio
23.03.2020 kl 14:20 1885

Vel, jeg er realitetsorientert. Dette er vel ikke noe Jepardy der du går fra det ene ytterpunkt til det andre.Jeg tilhører ingen av disse gruppene dine !
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
Skoliose
23.03.2020 kl 14:29 1858

Det er lov å sitte på gjerdet. Deltagelse er frivillig.
Håper nå røyken av Corona letter at vi har fått en snev mer omtanke for hverandre slik at vi kan Gripe fatt i mange av de problemene som tidligere ikke har berørt oss og vår vestlige eksistens. Som bla. Millioner av sultofre, gatebarn, barneslaveri. 40.000.000 barn som er offer for slaveri og 152.000.000 i barnearbeid. Vi er en bunch med egosentriske hyklere. Millioner dør, men vi reagerer først når ett lite Coronavirus som er ett nys å regne i sammenligning banker på døra.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 14:47 1817

Lider ts av karanteneklaustrofobi mon tro?

At man ikke har noe mer fornuftig å poste enn denne tråd skulle vel tyde på akkurat det.
Og at jeg gidder å svare på denne tråd sier vel noe om meg selv også.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare

Høyere dødelighet: Muligens/ trolig, mye høyere dødelighet: Nei.

Personlig er jeg i kategori 2:
Coronaepidemien er et eklatant eksempel på medieskapt forkvaklet virkelighetsoppfatning, og medie-befolkning-myndighets- komplekset: Mediene snapper opp noe det er enkelt å lage "salgbar"/ tabloid/ engasjerende sak av (nytt VIRUS som folk DØR av og som SMITTER, det salgbare i å kunne bruke ordet "PANDEMI" og så videre), hvorpå myndighetene tvinges av befolkningen/ velgerne til å ta "ansvar". Eller at myndighetene prøver være føre var, og komme befolkningen/ velgerne i forkjøpet.
Deretter blir det en spiral av nyheter som underbygger den allerede medieskapte virkelighetsoppfatningen, der mediene hovedsakelig velger ut/ fokuserer nyheter som støtter agendaen deres (selge aviser/ få seere/ klikk), så lenge de merker at det er interesse i befolkningen. Dette gjør at myndighetene blir direkte eller indirekte tvunget til å forholde seg til dette ekstreme fokuset, og må foreta mer eller mindre ad hoc- pregede tiltak. Som igjen genererer mer blest, nyheter og interesse.

Vi må huske i denne situasjonen, at mediene ikke er noen uavhengig aktør, og har egeninteresse av å hause opp dette. Faktum er, som trådstarter nevner, at vanlig influensa har en høy dødelighet hos risikogrupper (og det dør tilsynerlatende "friske" personer fra tid til annen), bare at vi ikke tenker over dette fordi det er normalt og derfor ikke får avisskriverier. Dødeligheten i Italia kan i høy grad tilskrives befolkningens gjennomsnittsalder, hilserutiner og hvor mange som registreres under "coronadødsfall" på grunn av fokus på dette. Mellom 2013 og 2017 ble det registrert 68000 dødsfall i Italia på grunn av vanlig influensa (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1201971219303285). Dette tilsvarer cirka 17.000 mennesker/ år, og dette var uten spesielt fokus på influensa som dødsårsak. Det kan tenkes at antallet som døde av influensarelaterte komplikasjoner av underliggende årsaker gjør at det reelle tallet var enda høyere. I Norge dør det i underkant av 1000 mennesker/ år av vanlig influensa.

Det vil nok bli en evaluering av de ulike tiltakene når alt dette brenner ut, noe som jo er fornuftig i et læringsmessig/ epidemiologisk perspektiv. Også vil det nok gjøres ei vurdering i et kost/ nytte- perspektiv. Også fornuftig, men som for mange kanskje vil virke kynisk. Forhåpentligvis vil det dessuten bli gjort ei vurdering på medienes rolle oppi det hele, slik at vi reduserer sannsynligheten for at de flere ganger vil oppildne/ skremme befolkningen unødig. Dette forutsetter imidlertid resultatet av de andre evalueringene, og medienes egeninteresse av å ta lærdom.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
_info_
23.03.2020 kl 17:10 1725

Det er så meningsløs å diskutere hva man BURDE gjøre. Det som er interessant er hva som GJØRES og hva som faktisk SKAL GJØRES. Det er det som faktisk vil påvirke børsen og liv.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
_info_
23.03.2020 kl 17:14 1711

Dette er et forum for børsen/aksjer. Ikke blogg om meninger hva som burde gjøres ditt og datt. Hva mener ole Normann. Det som er interessant på et diskusjonforum som dette, er å finne ut hva som FAKTISK skal skje, og dermed kunne gjøre gode investeringer. Selge/kjøpe.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
Skoliose
24.03.2020 kl 09:32 1581

Ingen karanteneklaustrofobi her. Jeg står i førstelinja og ferdes fritt mellom hjem og sykehus. Dette er mitt daglige virke, og media er milevis fra å presentere ett nyansert bilde av situasjonen. Det som er kritikkverdig er smittehåndtering, karantene-og test rutiner for helsepersonell med beredskapssvekkelse, utstyrsforvaltning spes. til kommunehelsetjenesten, men selve Covid-19 er opphauset. Rutinesvikt og manglende handlingsplaner er problemet. Samhandling mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten fungerer dårlig ved overføring av pasienter med sterk Coronamistanke. Når vi omsider begynner å sette smittevern rundt pasienter i risikogruppen med totalt besøksforbud og åpner samfunnet for unge og friske , vil vi tilslutt oppnå ønsket effekt med gradvis flokkimmunisering. Fryktbaserte tiltak i forsøk på å «vente ut» viruset har null vitenskapelig eller medisinsk dekning, og de samfunnsøkonomiske konsekvensene er formidable. Å implementere kinesiske tiltak fra tette millionbyer mtp norsk topografi, viser bare at vi ikke har skjønt de fordelene dette gir i bekjempelse av Covid-19. Vi misbruker her en gyllen mulighet. Dessverre råder frykt og fryktbaserte forventninger fra befolkningen som igjen styrer politikere med kommende valg i bakhodet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
24.03.2020 kl 09:45 1556

I motsetning til det tøvet, etter min mening, du startet tråden med så gir jo innholdet av det du skriver her både fornuft og mening.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
24.03.2020 kl 11:00 1501

Corona ? Kalle en spade en spade
CHINA VIRUS og de gule hundene bør betale for det
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
_info_
24.03.2020 kl 11:45 1461

Du tror seriøst det hadde vært mulig selv som de hadde ønsket å betale for det?
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
Computum
24.03.2020 kl 11:51 1444

_info_
Jeg har en kommentar til din private tråd "Covid-19*kunnskap" hvor du, uten adgang for motforestillinger, poster det du finner for godt. Mye av det er diskutabelt, men du har blokkert for andres mening. Jeg synes denslags er utidig på et diskusjonsforum.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
_info_
24.03.2020 kl 12:24 1383

Du har spurt om tilgang, jeg godkjente deg for lenge siden. Forresten, jeg slettet din tilgang nå, jeg vil at de som ØNSKER det, skal få muligheten til å se på linken/kilden og selv gjøre opp en mening. Så kan man diskutere så hårene faller av i ALLE de andre trådene.

Du kan jo nevne din uenighet her ;) Jeg er åpen for at kilden/de som kommenterer eller blir intervjuet tar feil. Tråden "cov19 * kunnskap" er rett å slett en link til andre, og ikke mine meninger (utenom post nr 2 hvor jeg nevner min mening).

Har nå laget en tråd hvor du kan dele dine meninger om diverse under * kunnskap tråden
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
Computum
24.03.2020 kl 13:54 1332

Du har solgt deg ut av PLT for å kunne kjøpe deg inn igjen lavere på et senere tidspunkt. Det er en ærlig sak. Men å starte en kampanje for å skremme andre til å følge ditt eksempel er noe annet.
Du roter litt med kategoriene du poster tråder under. Den lukkede såkalte info tråden ble lansert under "Farma" og så oppretter du en tråd for kommentarer til denne under "Finans". (PLT er i kategorien "IKT")
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare
_info_
24.03.2020 kl 14:04 1313

Jeg kommenterer ikke til PLT, jeg kommentere til Cov19 situasjonen i verden og hvordan dette vil påvirke børsen generelt. Ikke spesifikt PLT.

Jeg prøver på ingen måte å skremme noen som helst. For å vær helt ærlig, så er jeg mye mer interessert i Cov19 situasjonen enn hvordan PLT utvikler seg, PLT er ikke så viktig for meg.
Redigert 21.01.2021 kl 02:57 Du må logge inn for å svare