DON`T FIGHT FED

aklm
23.03.2020 kl 17:45 194

Gammelt ordtak. Tror det gjelder i dag også.
aklm
25.03.2020 kl 19:28 110

Ser ut til å gjede ennå. Brukbar oppgang fra vel 18000.