AXA- Endre oppdaterer- SS fikk HELT rett - dårlige tall i vente


Oslo, 23 March 2020

The coronavirus outbreak and the Government measures to limit the spreading of
the virus have created an extraordinary situation for people, organizations and
businesses in affected areas. Axactor hereby provides an update of the
operational and financial implications.

Axactor acts responsibly and in compliance with rules and recommendations from
national and local authorities in all the six countries with operations, both to
protect its employees and their families and local communities, and to ensure
that the company remains operational for its customers, debtors and partners. So
far, the company has registered zero cases of COVID-19 among its employees.

Operational update
The company has activated business continuity plans in response to the situation
and has to date remained in full operation in all countries. Most of the
employees are now working from remote locations, with exception of certain
critical roles that require physical presence. The call centres in Valladolid
and Alicante in Spain have remained open.

Axactor has since the beginning in 2015 been built as a technology and IT-driven
company with secure and scalable digital solutions at the core of its operating
model. Axactor's cloud-based collection systems are supported by outsourced
IT-solutions, and in combination with a lean and flexible operating model this
has enabled Axactor to remain in full operation despite the current
extraordinary environment.

As the COVID-19 virus continues to spread, Axactor is working on the assumption
that the macroeconomic situation may worsen further in the coming months. The
company has not yet implemented temporary workforce reductions, although this is
considered as part of the ongoing cost savings initiatives to adapt to the
situation.

Responsible Collection
Axactor is observing lower collection performance as a result of the
comprehensive COVID-19 measures, particularly in Italy and Spain. This is both
due to a worsened financial situation for many debtors but also slower processes
at bailiffs and public notary offices. The Italian operation, which is hardest
hit, accounts for approximately 5% of revenue and a lower percentage of the
results. In Spain, representing approximately 45% of revenue, the closure of
public offices also affects the completion of REO sales agreements and
realization of secured assets. The collection performance has so far held up
better in Germany and the Nordics.

Axactor acknowledges that the debt management and collection industry plays an
important role in society, not least in times like these. "In the current
environment, Axactor is committed to finding the best possible solutions for our
customers, debtors and partners. Sustainability begins within the organization,
and everyone from the top management throughout the entire organization are
accountable for conducting business in an ethical, sustainable and socially
responsible manner. We remain confident that we are equipped to navigate through
this economic crisis," says Endre Rangnes, Axactor CEO.

Overall, Axactor sees a significant revenue shortfall in the first quarter and a
further revenue decline in the second quarter 2020, although the total effects
are still too early to quantify. Looking further ahead into the second half of
the year, the company expects the situation to generate increasing 3PC volumes
due to a higher volume of non-performing loans on the customers' balance sheets.


Financial position
Axactor had total equity of EUR 378 million at the end of 2019 and an equity
ratio of 30%. The cash balance was EUR 72 million. The equity was further
strengthened through an equity issue in February 2020, which generated gross
proceeds of approximately EUR 51 million.

Even though revenue and EBITDA levels in the first quarter of 2020 will fall
significantly below forecasts, the operational cash flow from the business will
contribute positively to liquidity.

The challenging global economic outlook and highly volatile financial markets
will likely mean that an increasing amount of non-performing loans will come to
the market at significantly lower prices. Due to the current high uncertainty,
Axactor will nevertheless hold back on investments in new NPL portfolios while
remaining committed to already entered forward flow agreements. At the end of
2019, Axactor had entered into forward flow agreements with an estimated capital
requirement level of EUR 178 million for 2020.

For additional information, please contact:
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Google oversetter for de som trenger det:

Oslo 23. mars 2020

Koronavirusutbruddet og regjeringen tiltak for å begrense spredningen av
viruset har skapt en ekstraordinær situasjon for mennesker, organisasjoner og
virksomheter i berørte områder. Axactor gir herved en oppdatering av
operasjonelle og økonomiske implikasjoner.

Axactor handler ansvarlig og i samsvar med regler og anbefalinger fra
nasjonale og lokale myndigheter i alle de seks landene med virksomhet, begge til
beskytte sine ansatte og deres familier og lokalsamfunn, og å sikre
at selskapet forblir operativt for sine kunder, skyldnere og partnere. Så
langt har selskapet registrert null tilfeller av COVID-19 blant sine ansatte.

Driftsoppdatering
Selskapet har aktivert forretnings kontinuitetsplaner som svar på situasjonen
og har til dags dato fortsatt å være i full drift i alle land. Mesteparten av
ansatte jobber nå fra avsidesliggende steder, med unntak av visse
kritiske roller som krever fysisk tilstedeværelse. Telefonsentrene i Valladolid
og Alicante i Spania har holdt seg åpne.

Axactor har siden begynnelsen i 2015 blitt bygget som en teknologi og IT-drevet
selskap med sikre og skalerbare digitale løsninger i kjernen av driften
modell. Axactors skybaserte samlingssystemer støttes av outsourcet
IT-løsninger, og i kombinasjon med en mager og fleksibel driftsmodell dette
har gjort det mulig for Axactor å være i full drift til tross for strømmen
ekstraordinært miljø.

Når COVID-19-viruset fortsetter å spre seg, jobber Axactor med antakelsen
at den makroøkonomiske situasjonen kan forverres ytterligere de kommende månedene. De
selskapet har ennå ikke implementert midlertidige reduksjoner av arbeidskraften, selv om dette er
anses som en del av de pågående kostnadsbesparende tiltakene for å tilpasse seg
situasjon.

Ansvarlig samling
Axactor observerer lavere innsamlingsytelse som et resultat av
omfattende COVID-19-tiltak, spesielt i Italia og Spania. Dette er begge deler
på grunn av en forverret økonomisk situasjon for mange skyldnere, men også langsommere prosesser
hos fogder og offentlige notarier. Den italienske operasjonen, som er vanskeligst
treff, utgjør omtrent 5% av omsetningen og en lavere prosentandel av
resultater. I Spania, som representerer omtrent 45% av omsetningen, er nedleggelsen av
offentlige kontorer påvirker også gjennomføringen av REO salgsavtaler og
realisasjon av sikrede eiendeler. Samleprestasjonen har så langt holdt seg oppe
bedre i Tyskland og Norden.

Axactor erkjenner at gjeldshåndterings- og inkassobransjen spiller en
en viktig rolle i samfunnet, ikke minst i tider som disse. "I det nåværende
miljø, er Axactor opptatt av å finne de best mulige løsningene for våre
kunder, skyldnere og partnere. Bærekraft begynner i organisasjonen,
og alle fra toppledelsen i hele organisasjonen er
ansvarlig for å drive virksomhet på etisk, bærekraftig og sosialt nivå
ansvarlig måte. Vi er sikre på at vi er rustet til å navigere gjennom
denne økonomiske krisen, "sier Endre Rangnes, administrerende direktør i Axactor.

Totalt sett ser Axactor en betydelig inntektsunderskudd i første kvartal og a
ytterligere inntektsnedgang i andre kvartal 2020, selv om de totale effektene
er fremdeles for tidlig å tallfeste. Ser lenger frem i andre halvdel av
året, forventer selskapet at situasjonen vil generere økende 3PC volumer
på grunn av et større volum av misligholdte lån i kundenes balanse.


Finansiell posisjon
Axactor hadde en samlet egenkapital på 378 millioner euro ved utgangen av 2019 og en egenkapital
forhold på 30%. Kontantbalansen var EUR 72 millioner. Egenkapitalen var videre
styrket gjennom en emisjon i februar 2020, som ga brutto
proveny på om lag 51 millioner euro.

Selv om omsetningen og EBITDA-nivåene i første kvartal i 2020 vil falle
betydelig under prognoser, vil den operasjonelle kontantstrømmen fra virksomheten
bidra positivt til likviditet.

De utfordrende globale økonomiske utsiktene og svært ustabile finansmarkedene
vil sannsynligvis bety at en økende mengde misligholdte lån vil komme til
markedet til betydelig lavere priser. På grunn av den nåværende høye usikkerheten,
Axactor vil likevel holde igjen på investeringer i nye NPL-porteføljer mens
forblir forpliktet til allerede inngåtte fremtidige strømningsavtaler. Ved slutten av
I 2019 hadde Axactor inngått terminkontrakter med estimert kapital
kravnivå på 178 millioner euro for 2020.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Endre sier det rett ut, dårlige tall i Q1 og Q2, og trolig i resten av 2020.

SS sa at folk ikke kan betale slik det kunne før Covid19. Rett, Endre bekrefter.

SS sa at REO i Spania neppe selger mye nå, Endre bekrefter.

SS sa at de ikke kan bruke mye peng på portiser, selv om de er billig nå, Endre bekrefter.


Mange kranser i mønet i kveld. Eg leser MYE usikkerhet i mellom linjene her. 4 tallet er bankers.


SS
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 21:23 4065

"vil den operasjonelle kontantstrømmen fra virksomheten
bidra positivt til likviditet."
Hopper over denne SS og med din overbevisning er du kun 50K short fortsatt?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Er vel ikke akkurat overraskende dette her ;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 21:25 4041

Fin melding.

Selskapet har aktivert forretnings kontinuitetsplaner som svar på situasjonen
og har til dags dato fortsatt å være i full drift i alle land. 👍 ikke mange selskap som AXA i disse tider! de har alle i jobb for tiden. Imponerende
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Ingenting her som ikke allerede er diskontert i fallet fra 16 til 5 kr. Er positivt at de vil generere positiv cash flow! Ikke lenge til de kan lene seg litt mer fremover tenker jeg...!
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Ja du vet hva det betyr?

At det kommer "litt inn", men langt fra mye. De klarer å holde haken over vann, enn så lenge. Hva som skjer om noen uker, vet ingen. Da kan det fort tære på reservene, som skulle gått til portiser.


Ikke overaskende nei, for SS - men for Sector og alle andre i AXA trådene, så har dette vert utenkelige fakta. Men når Endre bekrefter det SS har hevdet i uker, da er det plutselig ikke overraskende. Tror eg dåner av latter.

Sitter med 50k enda, blir ikke flere enn det.

SS
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 21:30 3981

Samme grepet som Aktiv Kapital gjennomførte i 2009.

As the COVID-19 virus continues to spread, Axactor is working on the assumption 
that the macroeconomic situation may worsen further in the coming months. The 
company has not yet implemented temporary workforce reductions, although this is 
considered as part of the ongoing cost savings initiatives to adapt to the 
situation. 
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Hysa
23.03.2020 kl 21:32 3960

En ryddig og fin oppdatering. Ingen krise hos AXA. Ting blir utsatt og prisen på lån vil gå ned. Skal ikke se bortfra at prisnedgangen på lån vil gjenspeile fall i resultat.

Jeg tyder det som en grei og positiv oppklaring av AXA sin situasjon.

Men skulle helst ha sett AXA ned før det snur. Føler meg litt grådig når jeg skriver det😂
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 21:34 3941

Flott. De tar grep!
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Hysa, det er ikke å være grådig.
Klart AXA snart må nærme seg en bunn, men 4 tallet tar jeg som gitt, og jeg er helt ærlig nokså sikker på at 3 tallet i øvre del kan komme en slenger nedom.
Axa er veldrevet, og går ikke konk!

AXA kommer nok på ett tidspunkt, og da går det sikkert fort. Så å laste litt på 5 og 4 tallet, om man har trua er neppe dumt, og det skal nok betale seg.
Men det er no uansett litt fornøyelig å gni inn en del av mine gamle tanker, som nå blir bekreftet av Endre, som alle har benektet.

SS
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 21:39 3893

Ser vi lenger frem i andre halvår forventer vi økende 3PC-volumer på grunn av et større volum av misligholdte lån», skriver Axactor.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Får nok et lån fra JF nå og kan kaste seg over billigsalget!
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Hysa
23.03.2020 kl 21:42 3866

Jeg kan litt om regnskap, så når Endre sier positiv kontantstrøm, da er det bare og kjøpe om man tror korona vil går over. Hadde jeg styrt skuta ville jeg krevd fryste avdrag. Da ville jeg styrket kassa til gode kjøp. Jeg tror AXA benytter denne muligheten.

Børsen har ikke følelser. Men jeg føler meg ikke vell med å nevne at AXA vil kunne gjøre gode kjøp av en krise som koronaviruset er. Men da burde jeg ikke investere i inkasso heller.. Huff...🙈🙈 Nei god kveld
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 21:43 3859

Benekte? Ser ingen som gjør det? Spørsmålene er: når skal 2021 begynne å prises inn? For ikke å snakke om høst 2020? AXA går cash positivt, selv nå SS, har ikke sett du har nevnt det? Og du har hatt så rett, men er kun 50K short. Det er jo det morsomste her.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Takwe
23.03.2020 kl 21:44 3848

Hva annet kan Endre si! Han vet like lite om hva som kommer av utfordringer fremover som alle oss andre. En ting kan jeg si. Han snakker om AXA sitt «best case». Jeg syns oppriktig synd på Karius/Hanibal som har blitt ved sin lest over lang tid. Nå rakner det, dessverre. Alt som skjer rundt makro nå har aldri noen opplevd eller sett maken til. Det må i så fall være de som opplevde 1929.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Nei, det morsomste her er jo at du har vert med ned siden 24 eller 18,50, til 5,00 - husker ikke din inngang, men den var en av de to husker jeg.

Positiv cash flow, jada, men det er nå problemene i Europa virkelig starter, og hvor lenge er den da positiv ?
Hvorfor vil Endre spare på kruttet, om han ikke er redd for at det blir negativ cash flow ?


SS
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Du ler av 50k aksjer short i AXA ser jeg. Men du ler vel ikke når min vps viser:

10.50-5 = 5,50 x 50.000 = 275.000 på bare noen uker.....? Riktignok papirgevinst enda, men der er da ikke noe å le av ?
En mikke mus short ja, men har du glemt shorten min på 300k fra 28.80 til 20 da jeg og McDreamy shortet ?

Morsomt på AXA trådene.......

SS
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
Takwe
23.03.2020 kl 21:53 3763

Hva skjer om AXA kommer i likviditetsproblem?
Vil Geveran hjelpe til å løse problemet?
Hva vil så skje?
Kan det skje?
Er spørsmålene for dumme å stille?
Til slutt, hvorfor kjøpe AXA nå?
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 21:54 3760

Min første inngang var høy, men ikke så høy. Dessuten har jeg tradet. Har lastet opp godt senest i dag på 5-tallet SS. Vi fikk nå i kveld bekreftet kassen til AXA og at den vokser. Så får vi se hvem som vinner dagen i morgen? Det kan godt bli deg, med dine små 50k. Vær bare klar over at rekylen her blir brutal. AXA har nå informert markedet, det åpner for innsidekjøp...

Takwe: det er betimelige spørsmål selvsagt. Nå er ikke situasjonen slik enda. Og de konmer til å redusere kostnader om det drar seg til. Enn så lenge cash positivt.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

https://finansavisen.no/nyheter/finans/2020/03/23/7510611/axactor-venter-kraftig-fall-i-omsetningen

Herlig overskrift:

Axactor venter kraftig fall i omsetningen
Inkassoselskapet Axactor venter at både omsetningen og EBITDA vil falle betydelig under forventning i første kvartal. Hvor mye er fortsatt uklart.
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare

Ja Fredriksen hjelper nok han, til svindyr rente.

Si meg en ting, lånte ikke Geveran ut store summer til Norwegian i den store dumping emisjonen for litt siden ?
Må Freddy ta tap der?


SS
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
M72
23.03.2020 kl 22:08 3683

Børsverdien er ca 900 mill. Butikken har ca 1300 mill i cash... Ikke akkurat konkurs AXA !
Redigert 21.01.2021 kl 08:35 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 22:09 3723

Hissig nå :) vi har med en aksje som har falt over 70% på noen uker. Samtidig har de fylt opp kassen. De kommer til gå å cash positiv igjennom dette, å i tillegg kan de profitere på denne galskapen 👍
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
Takwe
23.03.2020 kl 22:13 3694

Å laste på 5 tallet i dag var nok ikke særlig smart. Det er vel ingen som kjøper AXA i morgen over 5 kr. med et fremtidscenario som mildt sagt ser brutalt ut. I morgen kan AXA falle 15% med det dystre bilde «best case» til Rangnes. AXA er nå blitt en Lotto for fremtiden!
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 22:14 3685

Ikke smart å laste på 5 kr?? Markedspris nå på 900 millioner kr! Selskapets kontanter overstiger jo børsverdi

Ref til rapporten.

Solid balanse

 Ved utgangen av 2019 hadde inkassoselskapet en egenkapital på 378 millioner euro og en egenkapitalandel på 30 prosent. Kontantbeholdningen var på 72 millioner euro. I februar gjennomførte Axactor en emisjon som tilførte et bruttoproveny på cirka 51 millioner euro.

Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 22:19 3661

Nettopp kvadro. Denne meldingen reduserer risiko. Olja opp fra bunn også. Men, som alltid er det markedet som bestemmer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 22:35 3604

Takwe: vi får se. Det er verken du eller meg som bestemmer nettopp det.
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
Takwe
23.03.2020 kl 22:38 3592

Kvadro
Hvordan Korona vil slå ut fremover er det ingen som har kontroll på. Dagens cash beholdning spiller liten rolle i et marked som er full av usikkerhet. Dette er også grunnen til at vi snart ser 500 på OB.
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare

Min gode venn, Takwe har varslet dette hele veien ned fra 15 kr. Lytt på flinke karer som han.

Dere andre har hylt hele veien ned fra 30 - 25- 20 -15 -10- 8 og 5 kr.

I morgen bør vi se 4 tallet, med mindre OSE drar AXA midlertidig i pluss også.

SS
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
Sector
23.03.2020 kl 22:39 3565

Solid balanse
Ved utgangen av 2019 hadde inkassoselskapet en egenkapital på 378 millioner euro og en egenkapitalandel på 30 prosent. Kontantbeholdningen var på 72 millioner euro. I februar gjennomførte Axactor en emisjon som tilførte et bruttoproveny på cirka 51 millioner euro.
«Selv om omsetningen og EBITDA vil falle under prognosene i første kvartal, vil den operasjonelle kontantstrømmen likevel bidra positivt til likviditeten», heter det i børsmeldingen.
Vil holde igjen
Axactor tror at utfordrende økonomiske utsikter og ustabile finansmarkeder vil føre til at en rekke misligholdte gjeldsporteføljer vil komme til markedet til lave priser.
På grunn av den høye usikkerheten vil Axactor imidlertid holde igjen nye porteføljekjøp. Ved utgangen av 2019 hadde selskapet forpliktet seg til forward flow-avtaler med et kapitalbehov på 178 millioner euro for 2020.
Ifølge børsmeldingen har ikke Axactor permittert noen ansatte enda, men det kan være naturlig å gjennomføre permitteringer som endel av de kostnadsbesparende tiltakene som gjennomføres.
Ingen ansatte er foreløpig blitt smittet av coronaviruset og de fleste jobber hjemmefra, bortsett fra noen kritiske roller som krever fysisk tilstedeværelse.
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 22:42 3544

Har du fått med deg at olja er kraftig opp i kveld SS. Sist vi fikk oljerally spiket AXA opp 18%. Ikke vær så skråsikre på alt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 22:43 3534

Takwe
Korona vil gå over. Markedet kommer til å prise dette inn snart. Matematikken seirer til slutt
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare

Klart det går over, men vi vil jo ha de siste prosentene ned før vi dekker short, og går long. Det er utenkelig at dette snudde på 5,00

SS
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 22:47 3501

Kan fort skje i morgen at AXA beveger seg positivt, om olja fortsetter oppover. Noen nevnte også insidekjøp siden selskapet har kommet med melding?
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare

Ose ned 5 % i morgen. Axa opp 22%
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
Takwe
23.03.2020 kl 23:05 3440

😍
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
23.03.2020 kl 23:05 3434

Olja kraftig opp og ser ut til å trende oppover i kveld og futtene grønne.
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
hango
23.03.2020 kl 23:36 3352

Blir nok en tøff dag for shorterne i morgen, og om ikke SS skal lukke shorten vil nok andre og større aktører gjøre det. Usikkerheten er Nå ute av hatten, og det ble langt bedre enn det markedet har tatt høyde for. Selskapet klarer faktisk å få den operasjonelle driften i positivt terreng, og dette er meget bra. Markedet vil like dette. Og Ved at ebitda guidingen ble nedjustert, har nok markedet allerede tatt høyde for. Det som kunne ha vært ille var om selskapet ikke hadde klart å få driften på den positive siden.
Så her kan man nesten forvente å se en aksjekurs på 6-7kr til i morgen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare
Record
24.03.2020 kl 08:09 3103

SS.

Dette er på nivå med de "skjefsanalytikerene" som spår at det blir høy arbeidsledighet i de nermeste månedene :-)
Men ,helt rett hadde du jo !
Redigert 21.01.2021 kl 07:06 Du må logge inn for å svare