Økonomisk hjelp fra andre stater enn Norge?


Ser ut som den norske stat slenger NOK 300 mill etter NAS, og ytligere 3 mrd under visse forutsetninger.

Som en av de danske debattantene i forumet her har påpekt, er NAS' selskapsstruktur svært komplisert, og kun en liten del av driften er i Norge. Dog befinner hovedkontoret seg på Fornebu.

NAS har baser i Norge, Sverige, Danmark, Finland, og UK. Tror de også har baser for Cabin Crew i Thailand og USA, men er ikke 100% sikker på det.

Som kjent, stiller den norske stat opp med garantier ovenfor NAS. Det jeg lurer på er hvor mye bidrar Sverige, Danmark, Finland, UK, og evt. Thailand og USA opp med?

mvh norsk skattebetaler