Erkjennelsen kommer snart for en dag.......


at tiltakene Europa har satt i gang ikke er mulig å etterleve i lang tid.

Fler og fler etterspør om kostnadene står i forhold til helsegevinsten / antall døde.


Blant annet kommer en WHO ekspert sier følgende:

Overfor POV omtaler han mange av tiltakene i forbindelse med nedlukking av europeiske byer som unødvendige og en selvskading. Det som har utgjort den store forskjellen, har vært tiltakene i flere av de asiatiske landene, ifølge WHO-eksperten.