Obligasjonsfond tatt med buksene nede

børst
24.03.2020 kl 22:18 109

FORTE kreditt, FORTE Obligasjon og Odin kreditt C har falt over 10% de siste ukene, noe som har ført til at de står i minus, i motsetning til flere aksjefond, som har tapt mer i prosent, men som fortsatt er i pluss fordi de også har hatt langt høyere avkastning over flere år. Dette betyr at hele risikomodellen f. eks. Morninngstar opererer med er riv ruskende gal, og at det er langt høyere risiko knyttet til obliagasjoner samtidig som avkastningen er lavere. For min egen del blir konsekvensen at obligasjonsfond heretter strykes fra videre kjøp, og aksjefondsandelen vil bli 100%.