Sparebank 1 SMN foreslår å redusere utbyttet


Styret i Sparebank 1 SNM foreslår å redusere utbyttet fra 6,50 kroner per egenkapitalbevis til 5 kroner.

Fornuftig og helt som forventet og med dagens kurs får man fornufftig mye for pengene å handle egenkapitalbevis i banken