NAS - Krisepakke FASE 2 Når kommer Norwegian kreditorene i møte?


Norwegians garanti er delt inn i tre faser:

"I første fase får de en garanti på 300 millioner kroner, uten andre betingelser enn at de finner noen andre som kan finansiere de 10 siste prosentene av lånet.
I andre fase blir inntil 1,2 milliarder kroner stilt til rådighet, forutsatt at selskapets kreditorer frafaller renter og usetter avdrag i en tremånedersperiode.
I tredje fase stilles det krav til at Norwegian skal kunne klare å øke egenkapitalen sin."

https://www.nrk.no/norge/regjeringen-med-milliardhjelp-til-flyselskapene-1.14953033
Redigert 21.01.2021 kl 09:20 Du må logge inn for å svare

Enn så lenge er det ikke sendt innkalling til obligasjonseiermøte, fristen er 10 virkedager før møtet.

Tror heller ingen kreditorer drømmer om 2-5 gangeren, men å konvertere til kursen som ligger i avtalen er utopi.

Ballen ligger hos styret og ledelsen i NAS, som virker tafatte ikke har de kommet med noe tilbud til obligasjonseierens eller innkalt til ekstraordinær generalforsamling, hva venter de på?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
tod-l
26.03.2020 kl 15:34 2868

du er en liten skrue du mr. Burgundy... er jo børsmeld at ballen er spilt over til obligasjonseiere
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Så du mener at forslaget om å fryse renter og avdrag er et tilbud?

Dette er dessverre ikke et tilbud slik jeg definerer det, her må styret og ledelsen komme med en kompensasjon for hvorfor vi skal utsette dette, så er ikke gjort og derfor ikke noe tilbud å ta stilling til.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Herman*
26.03.2020 kl 16:47 2782

Tilbudet er at obligasjonseierne kan bidra til at deres egne obligasjoner ikke blir tilnærmet verdiløse.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Fått med meg det ja, men hva bidrar aksjonærene med?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Det eneste fornuftige Norwegian kan gjøre er å tilby alle obligasjonseierne å konvertere obligasjonene til aksjer til en lav kurs (ned mot 1 krone) etterfulgt av en stor reparasjonsemisjon til eksisterende aksjonærer. Det andre alternativet er å prøve å selge selskapet, men det blir ikke lett.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Skal du kjøre en reparasjon emisjon til 1 kroner? En reparasjon som de lovte tidligere ble avlyst eller fant aldri sted.

Jeg mener at obligasjonseiere vil godta utsettelse av renter/avdrag. Og tror at de vil avtale at noe av krisepakke penger skal bindes til juni utbetalinger.

På en eller annen måtte må ledelse garantere at de faktisk vil nedbetale renten/avdrag til obligasjonseiere. Hvordan vil/kan de gjøre det er å "sukre tilbudet til obligasjonseiere" men dette er upassende i krisetider.

Oversikt:
I det forbedrede tilbudet vil Nas tilby en høyere innløsingskurs for obligasjonseiere....
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Herman*
26.03.2020 kl 17:52 2639

Det er aksjonærenes ansvar V/styret, å sørge for at selskapet har tilstrekkelig EK til å utløse trinn 3 i støttepakken. Kan dette gjøres uten emisjon-fantastisk. Må det til en emisjon, vel så får det komme. Etter at trinn 3 er utløst og Boeing avtalen etterhvert kommer i mål, må styret også vurdere emisjon hvis flytrafikken er lammet over sommeren. Selv håper jeg de kommer i mål uten emisjon nå, og at flytrafikken tar seg opp i juni. Når det gjelder maset om konvertering, mener jeg en i så fall må foreta en haircut som tilsvarer markedsverdien på obligasjonene. Deretter kan en konvertere på markedskurs-9-10 kroner. Hvor er det forresten en får kjøpt disse obligasjonene? Her er jeg blank. Obligasjonen med sikkerhet i slots: Hva er ticker?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Når det gjelder kjøp av obligasjoner i NAS anbefaler jeg deg å ta kontakt med meglerhuset du bruker. Ticker til lånene er CB, NAS07, NAS08 og NAS09.

Usikker hvor CB er notert og kan handles.

Siste som er omsatt er: NAS07 sist omsatt til 60.- 18. mars, effektiv rente 45,93

AS Norge kom med et tilbud til flyselskapene, rekkefølgen på kriteriene var satt av staten, det er ikke noe som er til hinder for at styret i NAS går til sine eiere for å be om penger først, tror ikke at flertallet av obligasjonseierene ønsker å konvertere til aksjer, konverterdingsretten er mer å regne som en opsjon de har slik at NAS betaler en fair markedsrente på lånene.

Kan ikke forså hvorfor ikke styret ber eierene om nye EK, klarer dere å øke EK tror jeg at obligasjonseierene vil sette seg ned for å vurdere tilbudet og betingelsene (les kompensasjon) samt at det utløser lån fra AS Norge.


Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Herman*
26.03.2020 kl 18:25 2545

Du har rett i at det er AS Norge som har satt en rekkefølge, og i fase 2 er det likviditet som står på agendaen. I fase tre er det EK, og her må styret gjøre det som trengs. Det vet jo dere obligasjonseiere. Det vil jo ikke ha noe for seg å få 3 mnd rente og avdragsftihet for så å gå konkurs før transe tre er utbetalt...7
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Obligasjoner handles på « gammelmåten» pr telefon med megler.
Det er stort sett de samme obligasjonsivestorene som går igjen overalt.
Større institusjoner i inn- og utland.
De står oppført i fondslistene som rentefond...i nas er det stort sett høyrentefond.
Disse er Knallharde i slike restruktureringer og gir aldri ved dørene.
Husk ,disse er store og har spredt risikoen...et stort livselskap i utlandet kan ha 10 mill usd i nasobl. men det utgjør gjerne Langt under 1% av fondets oblIgasjonsportefølje.
At disse skulle konvertere på 10,- kan du bare glemme !
Men kommer eierne opp med ny kapital gjennom emisjon er disse fondene medgjørlige ,da det styrker deres sikkerhet.
Men å komme med forslag til løsning uten at det følger penger med er nytteløst.
I slike situasjoner sitter aksjonærene igjen med mellom 3 og 5 % av selskapet etter konvertering og obligasjonseierne med 97% .
Obligasjosnsfondene har heller ikke mandat til å sitte med aksjer ,så disse lempes ofte ut så fort som mulig.
Dersom selskapet er levedyktig ,er tiden for å kjøpe ofte like etter slike konverteringer..nå de konvertetevaksjene lempes ut...som jeg postet tidligere...i Crew gold og Noreco gikk aksje 10- gangen på et par måneder etter at obligsjonseierne hadde tatt kontroll
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

I en normalsituasjon så er argumentasjonen din veldig logisk. Jeg aksepterer argumentet.

Men her har vi staten i ryggen, corona råder, og risikoen er ikke minimalisert lenger. Alle sektorerer og samfunnslag er berørt. Er dette tatt med i analysen?

Nå må alle redde seg selv og hverandre.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Herman*
26.03.2020 kl 19:48 2346

Vi hadde nesten tilsvarende situasjon i fjor høst. Det var mye bjeffing av Sissener, men når det kom til stykket var det marginal motstand mot selskapets forslag blant obligasjonseierne.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

I tillegg har dagens obligasjoner sikkerhet etter forrige emisjon (obligasjonen var usikret) blant annet i slottene på Gatwick. Jeg hører alle sier dette har ingen verdi lenger, men det er veldig feil. Gatwik er pulsåren til Norwegian og de er veldig avhengig av slottene. Ved konkurs kan Obligasjon eierne sitte på slottene til Gatwik er i full drift da er verdien tilbake også og blir solgt. Da er det ikke lett for NAS 2 å starte opp som det også fables mye om.

Det er viktig å behandle obligasjons eierne bra
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Mye bjeffing og lønnsom bjeffing fra Sissener.
Men man fikk forbedret terms.
Nå skal man gi fra seg rentene uten at eierne gir noe tilbake...det er dette som velter dealen.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

En løsning kan være aksjer/warrents etter restrukturering
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Kanskje på tid å tilbud en høyere innløsing kurs for obligasjonseiere med noe høyere renter. I stede for 50 kroner kan de innløse på 55-60 med høyere forteneste.
Da blir alle glade.
Obligasjonseiere bidra ved å utsette renter/avdrag og kan tjene ekstra penger i lengde (når kursen er tilbake på 55-60 kroner). Med dette viser de at de fortsatt har tro til selskapet..
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Dessverre kantarell, dette ser du veldig galt, innløsningskurs i dagens marked på 55-60 er verdiløs
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

De fleste som har investert i obligasjonene har ikke mandat til å eie aksjer, så dette er nok ikke noe som frister flertallet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Det er riktig "men i nøden spiser fanden fluer"
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Strategi
26.03.2020 kl 20:16 2221

Staten bevilget 1.5 milliarder til SAS nærmest uten vilkår,
Norwegian har forespurt Sverige og Danmark om hjelp.
De har en del flygninger i Sverige selv om de har redusert noe, på Kastrup står de for 20 % av trafikken.
Hvor sannsynlig er det at Norwegian kan motta noe støtte her.
Norwegian er også stor på Gatwick England , noen som har noe info om Storbritania gir støtte der.
Hva med USA , kan di få støtte der eller er dette kun for amerikanske flyselskap.
Det er jo faktisk slik at Norwegian er ganske stor over there og er viktig for turistnæring med mer ,har jo også inngått et sammarbeide med Jet Blue for bedre logistikk for passasjerene.

Noen som har noen formening om det kan komme noe støtte fra overnevnte lands myndigheter.?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Ser du prøver Kantarell.
Men slik er ikke verden.
Obligasjonsinvestorer er de smarteste.
Hvorfor skulle de gi mer enn 3% til aksjonærene?
Hva har aksjonæren å stille opp med ?
Klarer de å skramle sammen penger til å betale gjeld og renter ?
Selvsagt ikke,.
Kristian Siem ble milliardær på dette gamet.
Han kjøpte obligasjoner i kriseutsatte selskaper og når renten forfalt uten at pengene kom overtok han selskapet.
Dersom noen trodde at Norwegian hadde en fremtid ( jeg tror faktisk det ....restrukturert) hadde de kjøpt obligasjoner på disse lave nivåene og tiltrådt selskapet ved mislighold.
Nå blir det sånn,anyway, obligasjonseierne får selskapet ganske snart gjennom konvertering fordi rentebetalinger er misligholdt.... og aksjonærene blir en liten minoritet.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Er det virkelig noen her som ved sin fulle fem tror andre land vil støtte et privat flyselskap i verdens rikeste land?
Har ikke Sverige,Danmark,England og andre mer enn nok med egne plager ?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Det var fordi de fikk earlybird fee på 1% og ved maturity så fikk de 105%. Nå kan ikke NAS tilby noe tilsvarende, situasjonen er ikke sammenlignbar.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Fordi SAS har minimum 8% EK.
Norwegian kan skaffe seg 8% EK og de er i mål.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Dette 8% kravet. Hvor kommer det fra? Cooy paste av boliglånsforskriftene?

Eller er dette bedrifstøkonomi pensum?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

RE - Men her har vi staten i ryggen,

* Ja, de aller fleste har staten i ryggen - de fleste med unntak av selskapet NAS slik vi kjenner det i dag. Igjen så refererer jeg til krava, krav som er mer eller mindre umulig og innfri uten å nulle ut dagens aksjonærer - og er man så dagens aksjonær så burde man gjøre alt annet enn å heie på den krisepakken og aller minst legge det frem som at man har staten i ryggen …

For hadde staten for alvor ville hjulpet selskapet så ville hjelpen bestått av krav selskapet kunne innfri - noe som ikke ble tilfellet og da blir den såkalte hjelpen mer for syns skyld for ikke å bli beskyldt for og ikke behandle flyselskapene likt …

Mao, det virker ikke å være en tilfeldighet at krava ble som de ble og at kun NAS ikke kvalifiserte - ikke en gang i nærheten ...
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Om de innfrir kravene eller ei er det bare NAS og staten som vet. Resten av oss må bare gjette.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Det var et litt merkelig innlegg i fra deg, men, men:

"Blant annet kreves det at selskapene hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartal.. 10 prosent av lånet må finansieres av banker eller andre kommersielle motparter."
Kilde: https://www.nrk.no/norge/regjeringen-med-milliardhjelp-til-flyselskapene-1.14953033
Har også stått i DN, E24, etc.

= De får nok de resterende NOK2.7Mrd om de får til EK på 8%.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Hvilke andre selskaper får låne ytterligere penger med kun 8 % EK og den gjeldsbelastningen som NAS har?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

RE - De får nok de resterende NOK2.7Mrd om de får til EK på 8%.

* Selskapet hadde knapt halvparten og må derfor hente den andre halvparten og vi snakker om rundt 3 milliarder - mao, det er ikke småbeløp som skal på plass for å kvalifisere så at selskapet må ty til ekstreme tiltak bør man forvente …

Milliard krise emisjon, milliardkonvertering av gjeld og/eller begge i en kombinasjon noe som hver for seg og/eller til sammen vil drepe dagens aksjonærer ...
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Det er jo nettopp det jeg sier - for å kunne kvalifisere så vil det måtte gjøres så store endringer at dagens aksjonærer vil nærmest nulles ut …

Flott for selskapet slik at det kan leve videre med en langt sunnere økonomi, MEN krise for dagens aksjonærer hvor de fleste aksjonærer her på forumet ikke virker å ha forstått akkurat det ...
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Det jeg mente var at hvorfor regjeringen setter 8% som et mål. Hva baseres det ut i fra?
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

Jeg lar det ligge, men finner du ut av hva Politikerne har tenkt så er det intr. Tror de prøver å "tigge" hjelp i fra kreditorene samt presse frem konvertering av gjeld, men hvem vet.
EK 8% er jo ikke all verden det heller.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare

For nas er det tydelig veldig mye :-p

Men jeg lurer oppriktig på det målet. Kan det væte at de velger å basere seg på at siden widerøe og sas har det, så må nas ha det? I utgangspunktet høres det fornuftig ut. Men sett i sammenheng med situasjonen vi er i så er det ikke så veldig lurt likevel
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare
Herman*
26.03.2020 kl 21:50 1985

De 8% kan oppnås på mange måter, ikke bare via emisjon. Cash/fly fra Boeing, utestående fra JV, reforhandling av leasingavtalene som bidrar til vesentlig lavere gjeld osv. For obligasjonseierne må det viktigste være å få tilbake investert beløp. De kan risikere gjeldsforhandlinger med betydelig haircut. Og ja....de har sikkerhet i slots, men skal de risikere stor usikkerhet og kaos fordi en ikke vil gi smuler. Hvis de absolutt skal ha en påskjønnelse for å avstå marginalt med renter, kan disse legges til i 2021 slik at ingenting er tapt om selskapet overlever.
Redigert 21.01.2021 kl 04:08 Du må logge inn for å svare