NAS - Krisepakke FASE 2 Når kommer Norwegian kreditorene i møte?


Norwegians garanti er delt inn i tre faser:

"I første fase får de en garanti på 300 millioner kroner, uten andre betingelser enn at de finner noen andre som kan finansiere de 10 siste prosentene av lånet.
I andre fase blir inntil 1,2 milliarder kroner stilt til rådighet, forutsatt at selskapets kreditorer frafaller renter og usetter avdrag i en tremånedersperiode.
I tredje fase stilles det krav til at Norwegian skal kunne klare å øke egenkapitalen sin."

https://www.nrk.no/norge/regjeringen-med-milliardhjelp-til-flyselskapene-1.14953033
Redigert 21.01.2021 kl 09:20 Du må logge inn for å svare
Thinky
03.04.2020 kl 11:43 2698

Jeg har sak med ESA om dette her. Og de fikk en oppkvikker i går.
Sverige og Danmark risikerer å gjøre noe dumt her, om de diskriminerer
Norge. Og den norske stat burde trekke støtten til SAS.
NAS må være mye bedre for Sverige og Danmark enn Lufthansa, IAG, osv.
Og de har sett norges vilje til å støtte SAS. Det må være gjensidig skandinavisk
solidaritet her. Ikke bare ensidig norsk.
Thinky
03.04.2020 kl 11:47 2677

Dette må bondholderne godta. En helt logisk konsekvens av coronasituasjonen.
Godtar de ikke, får de et tap så det holder. Og Norge kjører newco.
Herman*
03.04.2020 kl 12:09 2626

Kan du bidra med en kilde på at svenske myndigheter vil revurdere støtten til NAS?

Bondeholders forhandler ikke med seg selv :-)

Lykke til med etableringen av newco, håper du lykkes.
Herman*
03.04.2020 kl 12:29 2567

Air France KLM er ventet å få 6 milliarder i en lånepakke. Pre Corona hadde de en omsetning som er ca 6 ganger høyere enn NAS. NAS burde derfor få ca 11 milliarder i støtte. Noe av dette burde brukes på refinansiering av dyr gjeld. 3 milliarder fra Boeing, og Vips er selskapet godt rustet til å takle 2-3 helsvarte måneder.
Thinky
03.04.2020 kl 12:51 2489

Mr Burgundy,
Du har ikke svart på dette :
1. Jobber du for krefter fra utlandet som vil ta over NAS ?
2. Jobber du for krefter fra utlandet som vil tre isteden for NAS, om NAS skulle gå dukken ?
__________________________________________
Fraværet av svar tolker jeg som at du er innvolvert i noe her. Altså på å forrå Norge.
Bondholdere vet utmerket godt hva kravet mot de er nå. Det er et ja eller nei svar som kreves.
Om noen vil svare nei, så blir det deres ansvar.
Du kan regne med at noen vil etterspørre hvem som svarte nei.

Om NAS går dukken, vil luftfartsmiljøet, investormiljøet, tidl. NAS-aksjonærer, statlige myndigheter
i Norge, gå sammen om å starte opp newco. Dette vil også bli et folkekrav. De som svarte nei,
er jaget ut av Norge for godt.

I løpet av de neste to uker vil det skjer en del forhandlinger og forhåpentligvis, vil Norge bidra enda mer i flyselskaper.

Dette var meget fornuftig sagt Seismicrec.
I mellom tiden, kan Nas-ledelse, be om støtte fra Sverige og Danmark. De kan i tillegg, forhandle med Boeing.
Herman*
03.04.2020 kl 13:36 2385

Takk. Ikke akkurat sterke signaler fra Svenske myndigheter, men vi kan håpe at de kommer på bedre tanker. Problemet er at NAS ikke kan vente i evigheter.
Thinky
03.04.2020 kl 13:40 2377

Det er kanskje i Juni ting avgjøres her ?
Da må det velges vei.
Thinky
03.04.2020 kl 16:06 2205

Utleieselskapet begrunner nedskaleringen med at kapitalforpliktelsene vil bli betydelig redusert på kort sikt.

Blir interessant å følge hvor mange andre ordrekanselleringer og -utsettelser som kommer fra andre selskap.

Om Boeing blir ute av stand til å levere MAX-fly som Norwegian har forpliktet seg på, må Boeing komme i alvorlig erstatningsansvar.
Strategi
03.04.2020 kl 16:10 2188

Sitt på aksjene over helga dersom du er long i aksjen.

Bare et tips.

Jeg tenker at de som har lastet nå på 8 tallet vi bli rikelig belønnet før påsken setter inn i neste uke. Forvent det uventede 😎😎 God helg til oss NAS aksjonærer.

Dette med Sverige og DK er ikke noe som løses raskt nok, NAS kan ikke vente 1 mnd.
De må nå gå rett på problemet "EK8%" og det må løses raskt.
hstray
03.04.2020 kl 18:36 1948

Folk som kan flybransjen ser hvor stor denne krisen er. Med stor sannsynlighet ryker hele sommer sesongen for Nas. De taper vel da 11 milliarder. Nytter ikke hente noen penger nå uten at det ligger noen strukturelle langsiktig løsninger og commitens fra den norske regjering på kontantstøtte som ikke skal tilbakebetales. Situasjonen endrer seg fort, og når pakken til flyselskapene kom trodde man at vår sesongen røyk i worst case scenario. Derfor er pakkene og løsningsforslag på bordet allerede utdatert. Mye mer må på bordet
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
Herman*
03.04.2020 kl 18:56 1910

Er ikke sikkert at sommersesongen ryker. Land som hadde 20-30% daglig smittespredning for et par uker siden, ligger nå på 5-10%. Antall døde per døgn har stabilisert seg i land som Spania og Italia. I Norge er antall innlagt på sykehus stabilt. Europa og USA har ikke råd til 6 mnd nedstengning. Fra 1.5 bør Europa/USA gradvis åpnes, med visse begrensninger. Jeg håper flytrafikken er i gang fra 1.6, men who knows.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Enig med hockey .
Besnærende å gå rundt grøten noen uker å ta transje 2 å håpe på et under,men EK må adresseres anyway kommer ikke utenom.
Tror vi kan glemme aksjonærbidrag, det er dødfødt med dagens aksjonærstruktur hvor ingen eier en ordentlig post.
Nas er nå et tilnærmet eierløst selskap. Styret og ledelse kjører løpet.
Så hva tror du skjer frem mot sommeren ,Hockey?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Du overvurderer ungdommen.

Selv i disse strenge tidene samler de seg og fester. Så snart restriksjonene løftes så vil ungdommen FLY!
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
03.04.2020 kl 19:14 1860

Mer ek ,ja...hvordan ?
La oss anta at Lars D Westbys antagelse om 2,7 milliarder er nogenlunde riktig, på hvilket nivå klarer man å hente et slikt beløp i dagens krevende marked ?
Er det overhodet mulig å hente penger ?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
Den nye
03.04.2020 kl 19:20 1843

Jeg tar for gitt at NAS satte igang med å løse samtlige 3 kriterier samtidig fra og med dag 1 dem fikk dem fra staten.

Et prosjektgruppe tok for seg 300 miljoner lån fra bankene.

En annen prosjektgruppe samordnet med utlånere for å få ordnet fase to

En tredje gruppe fortsatte med å jobbe med Boeing og RR for løsninger, i tillegg til å se på muligheter å selge fly, muligheter i blandt annet på emisjon, eierskifte og annet relevant.

Regner med at det også jobbes intenst med å få utvidet tilskudd fra staten og så videre.


Dem har mange ansatte og har også muligheten til å leie inn ekstern hjelp for slikt, å forvente at dem ikke har sett på fase 3 i det hele tatt og at all fokus har vært på å få på plass to banklån for å ha de 300 miljonene og klare av fase 1, er naivt.

Jeg regner med at dem har et ferdiglaget flow chart der dem har følgeplaner hvis Boeing uteblir, hvis svensk støtte uteblir og så videre.

Men, tro sin flowchart så vil dem da avklare fase 1, fase 2 og fase 3 i den rekken, jeg blir ikke overasket hvis det er kun en uke mellom å ha på plass fase 2 og 3.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
Herman*
03.04.2020 kl 19:33 1812

De trenger ikke nødvendigvis emisjon for å skaffe til veie 2.7 milliarder. Det spekuleres i at Boeing skylder NAS ca 3 milliarder i cash. Hvis NAS aksepter fly i stedet, vil de sikkert kunne få fly som kan bokføres til minst 5 milliarder. Så er det slik at store delen av gjelden består av leasingforpliktelser. Her kan de reforhandle avtalene og få ned bokført gjeld. 2 milliarder bør vel være mulig? Så skylder JV NAS et betydelig kontantbeløp. Det skulle ha kommet ved årsskiftet, siste guiding er at det kommer i q2. Ingen vet hvor stort beløpet er, men betydelig kan vel bety nærmere en milliard? Så har vi muligheten for å kansellere nesten hele restordren fra Boeing. Bransjestandard er et depositum på 5%, og så ytterligere betalinger de siste 12-24 mnd før leveranse. Blir fort 1-2 milliarder. Så har vi inntil 3 milliarder fra den norske stat som er lån. Jeg kommer da til 7-10 milliarder som kan bedre EK og 5-9 milliarder som kan bedre likviditeten. Hvis dere mener jeg tar feil, vennligst korriger mitt regnestykke.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Den nye .
Håper du har rett, men alle disse fasene innbærer motparter.
På gjelddsiden og myndighetssiden.
Og gjeldssiden har ikke hørt noe.
Ek er mest krevende.
En kapitaltilførsel idag vill hatt klare krav ; alle pengene skulle gå til fremtid.
Ingen penger skulle beile ut noen , leasing/ obl.
Alle avtaler skulle kanseleres,reforhandles .
Organisasjonen og rutenett er eneste av verdi,fly får du leie «gratis» til høsten.
Aksjonærene har tapt ,det samme har bondholderne, vil de være med så blir det på de nye pengenespremisser ca 3%
Samme gjelder laesing.
Er et gjeldfritt nas mulig ?
Selvsagt ,bondholderne gir f.eks 5 års extension.
Leasing noe av det samme.
Så drives nas videre gjeldfritt men med klare krav og betingelser....så kan man si « totalt urealistisk»
Javel, men hva er alternativet ?
Ingen får noe. Alle har tapt.
Aksjonærene er selvsagt vasket ut .
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Nok en solid dag for NAS aksjonærene kursen kun ned 47 øre, håper derer fikk solgt i dag, blir brutalt neste uke.

Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
Herman*
03.04.2020 kl 19:59 1763

Gjeldfritt? Bankene skal skrive ned all gjeld og la NAS beholde flyene?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
OleR77
03.04.2020 kl 20:00 1759

Man kan undres på om grunnen til at Norwegian enda ikke har innkalt til obligasjonsmøte er fordi de kanskje er i forhandlinger med Boeing akkurat nå og får ordnet kapital derfra?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Det hadde vært fantastisk, kunne jo betalt ned på litt gjeld. Noen tanker hva de skal gjøre med long haul flyene dersom dette legges ned?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Svakt formulert.
Et fem års moratorium hvor all gjeld fryses ,ingenting honoreres før etter fem år, veldig vanlig i shipping på 70-tallet.
Høeg,stolt Nilsen, og flere andre inngikk slike avtaler....markedet kom tilbake og alle ble « rike».
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
nemi's
03.04.2020 kl 20:17 1706

Har dere sett denne? Kun ett SAS-fly skal trafikkere all innenriks trafikk i Sverige heretter:

SAS BEHÅLLER ETT FLYGPLAN I SVENSK INRIKESTRAFIK

SAS tvingas att ytterligare minska flygkapaciteten med anledning av minskad efterfrågan och nya rekommendationer och regler från myndigheter. Det innebär att SAS från och med måndagen den 6 april endast trafikerar fyra destinationer i Sverige i syfte att upprätthålla samhällskritisk infrastruktur.

SAS kommer genomföra inrikesflygningarna med ett flygplan, en A320neo som flyger Arlanda till Umeå, Kiruna, Luleå och Visby. All övrig inrikestrafik upphör.

https://www.sasgroup.net/newsroom/press-releases/2020/sas-behaller-ett-flygplan-i-svensk-inrikestrafik/

Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Velkommen til MDG staten
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
hstray
03.04.2020 kl 20:25 1683

Og obligasjonsgjelda de, hva er status du der? Har du tap på 70-80%? Du håper på konkurs, da har du tapt 100%

Mange som sitter å hyler og skriker her inne, men de harde fakta er at et av verdens mest solide flyselskaper Lufthansa får tilført 11 milliarder € ca 110 milliarder NOK i cash fra tysk myndigheter for å ha sjangs til å komme seg gjennom denne krisen.
Enten redder norske myndigheter Norwegian, eller så er det over og ut. Det gjelder også for Mr Burgundy og obligasjonsgjelda hans
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
Den nye
03.04.2020 kl 20:27 1681

En gjeldfri NAS er hverken mulig eller ønskelig da det er langt mer gunstig å ha investert med lån enn å ha penger i banken, også skattemessigt.

Men et NAS med EK mot gjeld på 1:10 eller mer, er både ønskelig og mulig.

SAS har EK mot gjeld et sted rundt 8.2% idag, NAS har 4.7 eller et sted der.

Om fem år, så er gjeldsforholdene SAS og NAS omvendt fordi SAS vil bli nødt til å investere i nye fly da den har et gammel flypark, NAS har et mye nyere og mer moderne, da SAS investerer så pådrar den seg gjeld for å kjempe mot blandt annet NAS

Får SAS monopol så ender vi alle sammen med å fly dyre reiser på gamle fly eid av SAS.

Med NAS, så får vi lavere priset reiser og nyere fly fra begge selskapene.
Men investeringene er best plassert i gjeld ikke EK.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
Herman*
03.04.2020 kl 20:27 1685

Litt usikker på hva du mener, men fly kan jo selges når flytrafikken tar seg opp. De kan også selges nå, dog med en betydelig rabatt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Hvis et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap har tapt en større andel av sin egenkapital, følger det av aksjelovene § 3--5 at styret har en lovfestet plikt til å handle på en nærmere angitt måte. Særlig i økonomiske nedgangstider kan disse reglene få atskillig betydning.

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten. Hvis det må antas at egenkapital er lavere enn forsvarlig, skal styret straks behandle saken. Det kan også oppstå ansvar ved for sen handling, da styret skal behandle saken straks dersom egenkapital er lavere enn forsvarlig ut fra risiko og omfang av virksomheten. Styret skal innen rimelig tid kalle inn til generalforsamling og gi en redegjørelse for selskapets økonomisk stilling, og foreslå tiltak for å rette på dette. Hvis ikke styret finner grunnlag for å foreslå tiltak, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal styret foreslå selskapet oppløst.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Flott . Du er flink til å skrive diktat.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
hstray
03.04.2020 kl 22:34 1505

Alternativet er en Boeing avtale. Velger styret og Nas ledelsen emisjon fremfor å gjøre Boeing avtalen(såfremt den er på bordet) så er styret erstatningspliktig ovenfor aksjonærene.

NB. Så HBK økte med ca 2 millioner aksjer idag. De har tydeligvis fått tilbake aksjer fra Interim kontoen som aksjene ble flyttet til i forrige uke. De har tydeligvis hostet opp endel likviditet til HBK
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare