NAS - Krisepakke FASE 2 Når kommer Norwegian kreditorene i møte?


Norwegians garanti er delt inn i tre faser:

"I første fase får de en garanti på 300 millioner kroner, uten andre betingelser enn at de finner noen andre som kan finansiere de 10 siste prosentene av lånet.
I andre fase blir inntil 1,2 milliarder kroner stilt til rådighet, forutsatt at selskapets kreditorer frafaller renter og usetter avdrag i en tremånedersperiode.
I tredje fase stilles det krav til at Norwegian skal kunne klare å øke egenkapitalen sin."

https://www.nrk.no/norge/regjeringen-med-milliardhjelp-til-flyselskapene-1.14953033
Redigert 21.01.2021 kl 09:20 Du må logge inn for å svare
EliotS
04.04.2020 kl 12:01 1662

Du ved da ikke om de er kommet med noget tilbud/forslag til de store obligationseier.

Nej - de er ikke komme med noget fomelt tilbud men det kommer jo først når man er blevet enige med de store eier.

Men de har måske ikke kontaktet deg?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Utfordringen er at NAS ikke har kommet med noe tilbud til obligasjonseierene, det er derfor intet at avholde avstemming over.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
EliotS
04.04.2020 kl 11:39 1716

Nej - Jeg gav Generalforsamlingen som eksempel på at man kan gennemføre formelle møter i efterkant av avtale.

Jeg er udemærket klar over at det er tillitsmanden som skal avholde det formelle møte med kreditorene.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Første dato for et obligasjonseiermøte vil dersom innkalling sendes mandag 6. april være torsdag 23. april.

Hva er status for NAS da, mulig de bør fremskynde presentasjonen av Q1 som er satt til den 30. april.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Jeg forstår det som du oppfatter det riktig Eliots.
Mr. B Du sendte en oversikt over kontrakten som ble avtalt den 4 December 2019: AMENDMENT AND RESTATEMENT AGREEMENT
Hvorfor mener du at toget har gått?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

NAS trenger ingen ekstraordinær genralforsamling for å forhandle med kreditorene, når det gjelder støtteerklæringer hjelper det fint lite i en verden som er styrt av avtaler og formaliteter, dette vet NAS veldig godt. Eget brev om dette er forøvrig sendt til NAS fra Norsk Tillitsmann.

Å tro at kreditorer vil konvertere til aksjer er ekstremt naivt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
EliotS
04.04.2020 kl 11:20 1755

Norwegian kan udemerket får en redningsplan før påskehelgen. Det formelle møte ska bare avholdes inden rentebetalingen i maj. Hvis de største obligationseier har sendt en underskrevet støtte-erklæring til redningsplanen så er det møte en formalitet.

Husk NAS gennemføre også sin emisjion siste efterår og fik godkendelsen ved ekstraordonær GF helt fremme i december. Nu har du i tilleg Corona krise så villigheden til at være fleksibel er større nu.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Da har du nok forstått det feil.

Innkalling til obligasjonseiermøte må sendes minst 10 arbeidsdager før møtet berammes, neste arbeidsdag er mandag 6. april, NAS må da bruke helgen til å jobbe frem et tilbud som sends ut til aksjonærene for diskusjon og en votering.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Slik jeg forstår det må obligasjonseiere gi svar seinest fredag neste uka?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Del­ta Air Li­nes ser ind­tægts­fald på 90 pct. i an­det kvar­tal, da holder det ikke med at aksjonærene spytter inn 10 milliarder i ny egenkapital....
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

:-)
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Tar det til etterretning .-;)
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Får ikke en eneste Daim fra meg .-;). Er nok her for å skrive dritt på oppdrag for noen. Nas trådene med så mange småaksjonærer. Huff og huff. Men men, for at noen skal tjene, må noen tape.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Ikke gi næring til trollet. Ignorer ham så vil han visne som en blomst uten sol
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
Den nye
03.04.2020 kl 22:36 1969

Ja, så er han også den mest uselviske, ærlige mann på denne forum.

Ikke har han noe intresse i aksjen, driver ikke med short og har ALT å tape på hvis aksjen går ned eller NAS går i konkurs.

Men tross det, så varsler han oss andre og ber oss å selge for der er for seint, ta de tapene det måtte medføre og redde oss fra et økonomisk ruin, selv er han fastlåst i et synkende skip med sone obligasjoner og kan ikke reddes.


Kan ikke vi ha en kronerulling og sende en blomst til forumets mest uselviske menneske, den ene som bryr seg mer om andres vel enn sitt eget, den fantastiske Burgerfries?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
hstray
03.04.2020 kl 22:34 1501

Alternativet er en Boeing avtale. Velger styret og Nas ledelsen emisjon fremfor å gjøre Boeing avtalen(såfremt den er på bordet) så er styret erstatningspliktig ovenfor aksjonærene.

NB. Så HBK økte med ca 2 millioner aksjer idag. De har tydeligvis fått tilbake aksjer fra Interim kontoen som aksjene ble flyttet til i forrige uke. De har tydeligvis hostet opp endel likviditet til HBK
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Hvis et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap har tapt en større andel av sin egenkapital, følger det av aksjelovene § 3--5 at styret har en lovfestet plikt til å handle på en nærmere angitt måte. Særlig i økonomiske nedgangstider kan disse reglene få atskillig betydning.

Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten. Hvis det må antas at egenkapital er lavere enn forsvarlig, skal styret straks behandle saken. Det kan også oppstå ansvar ved for sen handling, da styret skal behandle saken straks dersom egenkapital er lavere enn forsvarlig ut fra risiko og omfang av virksomheten. Styret skal innen rimelig tid kalle inn til generalforsamling og gi en redegjørelse for selskapets økonomisk stilling, og foreslå tiltak for å rette på dette. Hvis ikke styret finner grunnlag for å foreslå tiltak, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal styret foreslå selskapet oppløst.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
Herman*
03.04.2020 kl 20:27 1681

Litt usikker på hva du mener, men fly kan jo selges når flytrafikken tar seg opp. De kan også selges nå, dog med en betydelig rabatt.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
Den nye
03.04.2020 kl 20:27 1677

En gjeldfri NAS er hverken mulig eller ønskelig da det er langt mer gunstig å ha investert med lån enn å ha penger i banken, også skattemessigt.

Men et NAS med EK mot gjeld på 1:10 eller mer, er både ønskelig og mulig.

SAS har EK mot gjeld et sted rundt 8.2% idag, NAS har 4.7 eller et sted der.

Om fem år, så er gjeldsforholdene SAS og NAS omvendt fordi SAS vil bli nødt til å investere i nye fly da den har et gammel flypark, NAS har et mye nyere og mer moderne, da SAS investerer så pådrar den seg gjeld for å kjempe mot blandt annet NAS

Får SAS monopol så ender vi alle sammen med å fly dyre reiser på gamle fly eid av SAS.

Med NAS, så får vi lavere priset reiser og nyere fly fra begge selskapene.
Men investeringene er best plassert i gjeld ikke EK.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
hstray
03.04.2020 kl 20:25 1679

Og obligasjonsgjelda de, hva er status du der? Har du tap på 70-80%? Du håper på konkurs, da har du tapt 100%

Mange som sitter å hyler og skriker her inne, men de harde fakta er at et av verdens mest solide flyselskaper Lufthansa får tilført 11 milliarder € ca 110 milliarder NOK i cash fra tysk myndigheter for å ha sjangs til å komme seg gjennom denne krisen.
Enten redder norske myndigheter Norwegian, eller så er det over og ut. Det gjelder også for Mr Burgundy og obligasjonsgjelda hans
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Velkommen til MDG staten
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
nemi's
03.04.2020 kl 20:17 1702

Har dere sett denne? Kun ett SAS-fly skal trafikkere all innenriks trafikk i Sverige heretter:

SAS BEHÅLLER ETT FLYGPLAN I SVENSK INRIKESTRAFIK

SAS tvingas att ytterligare minska flygkapaciteten med anledning av minskad efterfrågan och nya rekommendationer och regler från myndigheter. Det innebär att SAS från och med måndagen den 6 april endast trafikerar fyra destinationer i Sverige i syfte att upprätthålla samhällskritisk infrastruktur.

SAS kommer genomföra inrikesflygningarna med ett flygplan, en A320neo som flyger Arlanda till Umeå, Kiruna, Luleå och Visby. All övrig inrikestrafik upphör.

https://www.sasgroup.net/newsroom/press-releases/2020/sas-behaller-ett-flygplan-i-svensk-inrikestrafik/

Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Svakt formulert.
Et fem års moratorium hvor all gjeld fryses ,ingenting honoreres før etter fem år, veldig vanlig i shipping på 70-tallet.
Høeg,stolt Nilsen, og flere andre inngikk slike avtaler....markedet kom tilbake og alle ble « rike».
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Det hadde vært fantastisk, kunne jo betalt ned på litt gjeld. Noen tanker hva de skal gjøre med long haul flyene dersom dette legges ned?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
OleR77
03.04.2020 kl 20:00 1755

Man kan undres på om grunnen til at Norwegian enda ikke har innkalt til obligasjonsmøte er fordi de kanskje er i forhandlinger med Boeing akkurat nå og får ordnet kapital derfra?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
Herman*
03.04.2020 kl 19:59 1759

Gjeldfritt? Bankene skal skrive ned all gjeld og la NAS beholde flyene?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Nok en solid dag for NAS aksjonærene kursen kun ned 47 øre, håper derer fikk solgt i dag, blir brutalt neste uke.

Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Den nye .
Håper du har rett, men alle disse fasene innbærer motparter.
På gjelddsiden og myndighetssiden.
Og gjeldssiden har ikke hørt noe.
Ek er mest krevende.
En kapitaltilførsel idag vill hatt klare krav ; alle pengene skulle gå til fremtid.
Ingen penger skulle beile ut noen , leasing/ obl.
Alle avtaler skulle kanseleres,reforhandles .
Organisasjonen og rutenett er eneste av verdi,fly får du leie «gratis» til høsten.
Aksjonærene har tapt ,det samme har bondholderne, vil de være med så blir det på de nye pengenespremisser ca 3%
Samme gjelder laesing.
Er et gjeldfritt nas mulig ?
Selvsagt ,bondholderne gir f.eks 5 års extension.
Leasing noe av det samme.
Så drives nas videre gjeldfritt men med klare krav og betingelser....så kan man si « totalt urealistisk»
Javel, men hva er alternativet ?
Ingen får noe. Alle har tapt.
Aksjonærene er selvsagt vasket ut .
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
Herman*
03.04.2020 kl 19:33 1808

De trenger ikke nødvendigvis emisjon for å skaffe til veie 2.7 milliarder. Det spekuleres i at Boeing skylder NAS ca 3 milliarder i cash. Hvis NAS aksepter fly i stedet, vil de sikkert kunne få fly som kan bokføres til minst 5 milliarder. Så er det slik at store delen av gjelden består av leasingforpliktelser. Her kan de reforhandle avtalene og få ned bokført gjeld. 2 milliarder bør vel være mulig? Så skylder JV NAS et betydelig kontantbeløp. Det skulle ha kommet ved årsskiftet, siste guiding er at det kommer i q2. Ingen vet hvor stort beløpet er, men betydelig kan vel bety nærmere en milliard? Så har vi muligheten for å kansellere nesten hele restordren fra Boeing. Bransjestandard er et depositum på 5%, og så ytterligere betalinger de siste 12-24 mnd før leveranse. Blir fort 1-2 milliarder. Så har vi inntil 3 milliarder fra den norske stat som er lån. Jeg kommer da til 7-10 milliarder som kan bedre EK og 5-9 milliarder som kan bedre likviditeten. Hvis dere mener jeg tar feil, vennligst korriger mitt regnestykke.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
Den nye
03.04.2020 kl 19:20 1839

Jeg tar for gitt at NAS satte igang med å løse samtlige 3 kriterier samtidig fra og med dag 1 dem fikk dem fra staten.

Et prosjektgruppe tok for seg 300 miljoner lån fra bankene.

En annen prosjektgruppe samordnet med utlånere for å få ordnet fase to

En tredje gruppe fortsatte med å jobbe med Boeing og RR for løsninger, i tillegg til å se på muligheter å selge fly, muligheter i blandt annet på emisjon, eierskifte og annet relevant.

Regner med at det også jobbes intenst med å få utvidet tilskudd fra staten og så videre.


Dem har mange ansatte og har også muligheten til å leie inn ekstern hjelp for slikt, å forvente at dem ikke har sett på fase 3 i det hele tatt og at all fokus har vært på å få på plass to banklån for å ha de 300 miljonene og klare av fase 1, er naivt.

Jeg regner med at dem har et ferdiglaget flow chart der dem har følgeplaner hvis Boeing uteblir, hvis svensk støtte uteblir og så videre.

Men, tro sin flowchart så vil dem da avklare fase 1, fase 2 og fase 3 i den rekken, jeg blir ikke overasket hvis det er kun en uke mellom å ha på plass fase 2 og 3.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
03.04.2020 kl 19:14 1856

Mer ek ,ja...hvordan ?
La oss anta at Lars D Westbys antagelse om 2,7 milliarder er nogenlunde riktig, på hvilket nivå klarer man å hente et slikt beløp i dagens krevende marked ?
Er det overhodet mulig å hente penger ?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Du overvurderer ungdommen.

Selv i disse strenge tidene samler de seg og fester. Så snart restriksjonene løftes så vil ungdommen FLY!
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare

Enig med hockey .
Besnærende å gå rundt grøten noen uker å ta transje 2 å håpe på et under,men EK må adresseres anyway kommer ikke utenom.
Tror vi kan glemme aksjonærbidrag, det er dødfødt med dagens aksjonærstruktur hvor ingen eier en ordentlig post.
Nas er nå et tilnærmet eierløst selskap. Styret og ledelse kjører løpet.
Så hva tror du skjer frem mot sommeren ,Hockey?
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
Herman*
03.04.2020 kl 18:56 1906

Er ikke sikkert at sommersesongen ryker. Land som hadde 20-30% daglig smittespredning for et par uker siden, ligger nå på 5-10%. Antall døde per døgn har stabilisert seg i land som Spania og Italia. I Norge er antall innlagt på sykehus stabilt. Europa og USA har ikke råd til 6 mnd nedstengning. Fra 1.5 bør Europa/USA gradvis åpnes, med visse begrensninger. Jeg håper flytrafikken er i gang fra 1.6, men who knows.
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare
hstray
03.04.2020 kl 18:36 1944

Folk som kan flybransjen ser hvor stor denne krisen er. Med stor sannsynlighet ryker hele sommer sesongen for Nas. De taper vel da 11 milliarder. Nytter ikke hente noen penger nå uten at det ligger noen strukturelle langsiktig løsninger og commitens fra den norske regjering på kontantstøtte som ikke skal tilbakebetales. Situasjonen endrer seg fort, og når pakken til flyselskapene kom trodde man at vår sesongen røyk i worst case scenario. Derfor er pakkene og løsningsforslag på bordet allerede utdatert. Mye mer må på bordet
Redigert 21.01.2021 kl 06:20 Du må logge inn for å svare