GCMC - Storoppkjøp i rigg?


I følge dagens artikkel på hegnar nevnes det muligheten for mulig storoppkjøp i rigg (Odfjell Drilling). Kan være verdt å merke seg at ODL er operatør for GCMCs eneste rigg, Deepsea Metro I. Vil anta at denne riggen da fort kan bli en del av "dealen".

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/08/Nytt-storoppkjoep-i-rigg-skal-vaere-paa-trappene
gcmc
15.08.2018 kl 10:09 897

En del andre momenter som er verdt å merke seg mtp eventuelt oppkjøp:
- For få måneder siden vedtok obligasjonseierne i det konvertible lånet at lånene skulle sidestilles som aksjer ved evt. oppkjøp, dvs. automatisk konverteres.
- Det ble vedtatt utstedelse av warrants som skulle kunne innfrielse ved salg/oppkjøp.

I likhet med ODLs vedtak på GF om oppsplitting av selskapet antar jeg det kan være mulighet for at en slik transaksjon har vært i bakhodet når disse ble vedtatt.