Tvungent kutt i husleier


Ser at Østerrike nå har tvunget igjennom midlertidig kutt i husleier, både for næringseiendom og boligleie.
All husleie skal reduseres 30% for mars og april.

Norge burde gjøre noe lignende. Utleiere som har stor fordel av rentekutt bør ta sin del av tapene.
Redigert 19.01.2021 kl 03:25 Du må logge inn for å svare

Ja de som har fordel av rentekutt bør dele med sine leietagere.
Men jeg har fastrentelån i Nordea, og det som har skjedd gjennom de siste årene er at mens alle med flytende rente har fått rimeligere og rimeligere lån så har Nordea økt det de kaller marginen voldsomt slik at vi i praksis har fått renteøkning mens alle andre har fått nedgang. Før det gjennomføres tiltak bør man derfor sjekke om utleieselskapet har fått noen fordel. Det er ikke automatisk slik at man har råd til å redusere leiene kraftig. Gevinsten for vår del består egentlig kun i verdistigningen, og den kan man ikke uten videre realisere uten å enten selge eller låne mer.