Fing-b.st bare opp 9 %


Og henger ettter IDEX.ol som er opp ca 30 %.