Er banker og finansinstitusjoner rustet for konkursraset?


Håper de har tatt høyde for tap og mislighold