Camilla Stoltenberg: Tror vi må leve med tiltak i minst 18 mnd.


Det vi gjør nå, er å prøve å slå smitten ned så godt vi kan. Får man det til raskt, vil fortsatt en høy andel av befolkningen ikke være immune. Da er det høy risiko for at smitten blusser opp igjen hvis man slakker på tiltakene.

Bare å starte planlegging for Julen 2021
siko1
25.03.2020 kl 18:25 261

Tror.
Vi er ikke interessert i hva Camilla Stoltenberg tror. Vi har mer enn nok med og er nedsyltet av spåmenn og synsere fra analytikerkorpset til daglig om ikke FHI skal gå de i næringen også.

Hvis ikke Stoltenberg har den minste anelse om når vaksine foreligger eller når viruset vil brenne ut så bør hun holde kjeft til hun vet noe. Vi får mer enn nok info fra helseminister og helsedirektør, røya kan skygge banen.