Nytrykte luftpenger?


Det står at sentralbanken har kjøpt kroner for 12 MRD.
Hva slags penger er dette? Mest sannsynlig nytrykte luftpenger, såkalt kvantitative lettelser?

https://e24.no/boers-og-finans/i/3J345L/mener-olsen-har-grepet-inn-i-kronen-veldig-uvanlig