Norwegian vil ikke betale renter eller avdrag, se børsmelding


Det måtte komme, et insolvent selskap som driver for kreditors regning er straffbart.........

Til og med markedsrente krever de på lånet. EU har gitt tilnærmet blanko fullmakt til å gi IKKE-markedsbaserte betingelser men ikke en gang slik hjelp tilbys. Bruk sølvpengene godt

Det ble litt tull når flyene var i lufta også. Hilsen Knut Knut