##DEN FATALE IGNORERINGEN##


Det er utrolig men sant. Svært mange har levd i den tro at oljeprisen skulle stige framover, at det er manko på olje. Trøim kjøpte rigger som en full sjømann og skrøt av utbytte i 2020. Det skulle bli enorm etterspørsel etter rigger og alt som har med kapitalintensiv oljevirksomhet å gjøre.

Kostnaden ved å ignorere at oljeprisen er manipulert og styrt av OPEC+, er er enorme. De må le seg skakke i Saudi, når de nå har skrudd ned prisen.

I krisetider er det få ting som gjelder, og det er optimalisering og de-risking av produserende oljefelt. Alle selskaper som kan bidra til automatisering og bedre seismikkbilder, enn det vi har har benyttet oss av de siste 40 årene, vil komme som et skudd i 2020. De få riggene som trengs, de er uten mannskap og fjernstyres fra land.

Som sjefen i oljedirektoratet fortalte i forbindelse med presentasjonen av sokkelåret 2019 og hva som kommer i 2020, pekte hun ut automatiserte rigger og noder på havbunnen som et viktig bidrag. Ved hjelp av ny teknologi, skal vi finne den siste oljen. Hun presiserte at noder ikke er noe nytt i seg selv, men det som er nytt, er antallet noder som man klarer å benytte seg av i en operasjon.


Linker:

https://finansavisen.no/forum/thread/70662/view

https://finansavisen.no/forum/thread/82867/view

https://www.npd.no/en/facts/production/improved-oil-recovery-ior/

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/8mKwnd/den-siste-oljen-er-verdt-2400-milliarder