KAOS


Vanskelig å bli klok på reelle oppsider og nedsider her inne. Jeg har aldri opplevd så desperate innlegg og kommentarer, egentlig fra begge kanter. Men hvorfor ikke ta en ordentlig diskusjon.

Hvorfor mener du at aksjen står i 40,- innen sommeren?

Hvorfor mener du NAS er konkurs før påske?

Og hvorfor mener markedet at NAS skal stå i 10,- pdd?

---------------

Så vidt jeg forstår er følgende fakta. Tilfør gjerne ytterligere konkrete fakta i innlegget.

* Det vil ta minst 1 år å etablere et nytt flyselskap i Norge. Da vil attraktive ruter være tatt, og det fremstår som et dårlig alternativ.
* Kjos/Kise har i dag tilbakekalt aksjene sine for å styrke likviditet. Dette kan bety alt i fra å selge seg helt ut, eller et potensielt oppkjøp.
* NAS har en lang og krunglete vei å gå ift statens krav for redningskappe.

Flyprisene er nok stabile. Corona har ikke akkurat medført redusert produksjonstid på nye fly. Enkel logikk faktisk.
Marve F
26.03.2020 kl 10:56 305

med din økonomi utdanning så har du vertfall bommet stykt på din invistering i nas,sier jo litt om foretnings teften din,men lykke til ned til 0

Vel, jeg er enig i noe av det du sier. Å hjelpe arbeidsplassene, som er vel på rundt 11 000 i Norwegian og ikke 25 000 (https://www.norwegian.no/om-oss/selskapet/).

"Emisjonen som flere snakker om, hva tror det gjør? Nåværende aksjonærer taper, mens pengerike spekulanter får kjøpt seg inn for en billig penge, er staten tjent med å la det være løsningen isteden, strider ikke det mot å hjelpe aksjonærer?"

Her blir jeg uenig med deg. Nei, dette er ikke det samme. Dette er å ikke ha en hånd med i spillet og heller la det som skjer skje med aksjonærene. Det jeg mener er at det ville vært feil for staten å gå inn med penger for å redde sittende aksjonærers verdier og ikke bekymre hva som vil skje med andre, potensielt nye aksjonærer.

At et selskap går konkurs, selv om staten eller landet ikke er tjent med det er for så vidt ikke statens oppgave å gjøre noe med. Derimot siden vi er i en spesiell situasjon gis det statstøtte uansett, men det må vises til at selskapet er villige til å gjøre hva enn som kreves for at selskapet skal greie å overleve. Det er også slik at når et selskap skal gjøre hva enn det kreves for å få selskapet gjennom en krise så kommer ikke aksjonærene først, heller selskapets overlevelse.

Om det kan tvangskonverteres vet jeg ikke så mye om. Derimot jeg vet at det er et alternativ Norwegian ser på med obligasjonseiere til deres gjeld på 4,5 milliarder, men dette innebærer også et tap for obligasjonseiere som de må godta.

Alle låneavtaler har clausul om at 2/3 av obligasjonen må stemme for enhver endring i de opprinnelige lånevilkår.
For å utløse statsgarantien må altså 2/3 i hvert av de fire lånene stemme for.
Dersom man i kun et av de fire lånene ikke oppnår 2/3 støtte faller forslaget.

Siste spørsmål: Vil kreditorer og obligasjonseiere tjener mer eller mindre penger om selskapet går konkurs?

Wolf;

Sitter du med belånte NAS-aksjer. Er du iferd med å miste alt hva du eier? Jobber du i NAS?

Selvsagt vil jo en konkurs innebære et tap for disse. Men nå er det jo gjerne slik da at i dårlige situasjoner ønsker disse bare å få med seg hva enn de kan og det har vi jo sett veldig mange ganger før. Så ja, ingen er tjent på konkurs men dersom selskapet ikke kan betale gjelden sin er de ikke tjent med dette heller.

Nøyaktig verdi av de verdiene de besitter er jeg ikke kjent med, men det er pliktet i følge norsk lov at dersom et selskap er insolvent må det erklære konkurs for å verne om sine kreditorer.
Redigert 26.03.2020 kl 11:32 Du må logge inn for å svare