NAS - genialt av HBK - END GAME


Det går mot slutten for aksjonærene i NAS. HBK innkaller utlånte aksjer og signaliserer at de vil ut av NAS. Dette skaper en meget interessant situasjon.

HBK sitter på ca 16 millioner aksjer (9,9%) før eventuelt nedsalg i dag.

Shorterne sitter på 10,8 mill aksjer. I tillegg kommer mindre poster som ikke er rapportert. Mye av utlånet er fra HBK.

Det betyr at HBK kan havne i den situasjon at de har fremkalt shortcover der de selv tjener på å selge aksjer til de som må dekke inn. Det er en gøyal situasjon, men også en juridisk nøtt for Market Watch.

Det blir en eventyrlig volatilitet i morgen. Til glede for tradere og de som vil ut. For nå er tiden komme for å gi slipp. Om kort tid er det trolig over.

NAS må kjøre en gigantisk emisjon og de må gjøre det nå. Ellers er selskapet ferdig. Hjelpepakke eller ikke. Nå er det tale om livreddende førstehjelp i form av en kapitalinnsprøytning som gir overlevelse til over sommeren.

Erstatning fra Boeing? Glem det. Boeing har nok med sitt og stigende aksjekurs betyr nada for NAS.
Salg av fly? Glem det?
Oppkjøp av kinersere eller andre? Glem det.
Alt annet (lav oljepris, bortfall av avgifter, konvertering av refusjon til cashpoints osv) har null verdi. Glem det.

Obligasjonseierne må ta sin del, uten tvil, men aksjonærene og markedet må bidra med frisk kapital eller går ikke dette.Differansen mellom 4,9% og 9,9% er utlånte aksjer som de nå har krevd levert tilbake.
Celsius
26.03.2020 kl 11:00 298

Imponerende st NAS står over 5 kroner

Det drøyer nok ikke lenge før det må anses som overpris
GPACTOR
26.03.2020 kl 23:36 157

Det ser ut til at vi er der nå. At HBK selger til shorterne og dermed hindrer kursoppgang som normalt kommer ved betydelig shortinndekning.