HV inn og Nokas på stedet permiterte sine vektere


Dette er realiteten på Gardermoen der HV rykket inn og Nokas måtte permitere sine.

Det åpenbare spørsmålet blir da ?

Riktig spørsmål, sendes den Norske kaotiske Storting Oslo 2 .....