USA - Arbeidsledighetstall i dag. Katastrofe


Esitmater: 1,6 til 4,6 millioner nye ledige