Økonomsk stimuli


Den Norske stat gir nå omfattende økonomisk hjelp (våre penger) til de i næringslivet og enkeltpersoner som trenger det.
MEN hva med oss som ikke trenger hjelp, bør ikke vi allikevel få samme fordelene?

Jeg har også en bedrift, men så langt «Bank i bordet» er vi uberørt av krisen.
Selv om vi er uberørt av krisen må vi også få samme støtte, for om ikke blir det jo grov skjevfordeling på det aller verste.

Mange som ber om hjelp var jo i knestående allerede før Corona viruset og oljeprisen stupte.
Bør ikke levedyktige bedrifter få samme støtte, ikke bare de som går til helvete uansett?

Hvorfor skal Norwegian få penger når de har seg selv å takke når de flyr alkoholiserte pensjonister til Spania for 1000.- kr?
Om prisen var 4000.- kr så hadde de mye penger på bok.

Hva mener dere bør ikke alle få samme støtte?

Joda, i så fall har de fleste mye penger til gode, hva med SAS, hvor mye har de fått opp gjennom årene?

Markedsøkonomi taler for å la bedriftene gå over ende.

SAS har fått sin del, men der var jo Staten i det minste aksjonær
Og hva med oljeservice selskapene som ligger med brukket rygg og hvor det er påkrevd med hjelp.

Bedrifter bør få minimal støtte fra det offentlige. Gjensidig bør bedriftene betale minimalt med skatt. Om bedriftene ikke lar overskudd tilbakebetales til bedriftene når det er hensiktsmessig er det liten eller ingen grunn til å hjelpe. Markedet bør fungere.
Lån eller lånegarantier kan imidlertid gå an, men bør i regelen ikke ettergis.

Staten solgte vel sine aksjer i SAS for et pr år siden, og har vel ikke gitt noe etter det. Men staten eide jo aldri 100% så det er uansett tvilsom praksis å gi støtte.

Men det er jo vanlig praksis i andre europeiske land å støtte store viktige aktører, samme i Kina f.eks.

Når det gjelder Norwegian er jeg på gjerdet, det er jo mye politikk i luftfarten, nasjonalt og internasjonalt, så man må ta dette med i vurderingen om man skal gi en form for støtte.