Hvor sensitivt er boligmarkedet i Oslo for skatt?


Hva er priselastisiteten for boliger i Oslo ift. skatter og avgifter?
Mao: hvor mye faller etterspørselen etter boliger i Oslo når f.eks. eiendomsskatt eller andre avgifter økes?

Forslag om 440 kr i bompassering i Oslo: https://www.nettavisen.no/nyheter/legger-opp-til-bompengesjokk-i-oslo---haper-pa-enighet-for-paske/3423942761.html
Fører dette til at flere vil bo innenfor bomringene for å spare bompenger, eller fører det til at flere vil bo utenfor Oslo for å slippe dyre bompasseringer hver gang de skal til Sverige for å handle eller på ferie og på hytta? Pendling til arbeidssted skjer for det meste med tog og buss, og ikke med bil (politikk om begrensing av parkeringsplasser på arbeidssted)?