Oljefondet tapte kun 1330 mrd, invester 30 mrd i norsk biotecOljefondet tapte bare 1330 mrd, nå planlegger de å investere mer i aksjer og mest sannsynlig skal investeres i utenlandske selskaper. De kan investere og støtte norske biotekselskaper og andre teknologi selskaper som skal erstatte oljealderen. Corona krisen viser at andre land vil ikke hjelpe andre selv om er venner. For medikament leveranse er Norge avhengig av kinesere og indere og en del administreres fra USA. Snart må oljefondet, stortinget og regjeringen våkne opp av koma og satse på produksjon av livsviktige produkter som medikamenter i Norge og støtte norsk teknologi. Kan man komme nærmere enn dette til forræderi mot neste generasjon?


"Så langt i år har fondets absolutte avkastning vært på minus 1.330 milliarder kroner, målt i internasjonal valuta"