Kredittilsynets råd og Finansdepartementets beslutning


Finansdepartementet vil ikke forby utbytte bankaksjer/egenkapitalbevis. Samtidig sier dep. at det forventer at utbyttebetaling utsettes. Ikke lett å bli klok på en slik motsetningsfull beslutning. SVEG har allerede gått ex.dato på sine papirer. Dermed har jeg et utvilsomt tilgodehavende på SVEG. Og i morgen er det ex.utbytte i bl.a. NONG, MING og SPOG. Skal vi tolke "utsettelse" med at selskap med redusert forslag til utbytte, kommer tilbake på et senere tidspunkt med event. etterbetaling av utbytte?