Nas - Hva er obligasjoner?


https://www.personligfinans.no/2019/09/20/obligasjoner/

"Hva hvis selskapet går konkurs?

Dersom et selskap går konkurs har man som obligasjonseier visse rettigheter som strekker seg langt ut over aksjonærenes rettigheter. Som tommelfingerregel har obligasjonseiere og banker førsterett på eiendelene og pengene til selskapet dersom det skulle gå konkurs. All gjelden selskaper har, kommer med egne vilkår eller rettigheter. De rettighetene man har som obligasjonseier skal vi se litt mer på nå."
Sier seg selv at kreditorer som enten har pant eller tar utleggspant stiller sterkere enn privatpersoner som investerer penger uten engang å ha skrevet et gjeldsbrev.

Denne skjevfordelingen gjenspeiles i avkastningen den ene andre parten oppnår.
Høyere risk, høyere forventet avkastning

Men de verste er obligasjoner uten fortrinnsrett: "Obligasjoner uten fortrinnsrett er ikke sikret av selskapets eiendeler. Disse ansees for å være mer risikable enn obligasjoner med fortrinnsrett."


Anslår at alle obligasjonseiere i Nas har både sikret lån med fortrinnsrett?

Kanskje på tid å tilbud en høyere innløsing kurs for obligasjonseiere med noe høyere renter. I stede for 50 kroner kan de innløse på 55-60 med høyere forteneste.
Da blir alle glade.
Obligasjonseiere bidra ved å utsette renter/avdrag og kan tjene ekstra penger i lengde (når kursen er tilbake på 55-60 kroner). Med dette viser de at de fortsatt har tro til selskapet..

Nas07 på 250mill EUR og NAS08 på 964mill SEK er usikret til å begynne med men ble sikret mot NAN's slottider på Gatwick når lånets forfall ble utsatt. NAS09 på 250mi
ll NOK er sikret I faste installasjoner med første prioritet.

nightrocket skrev Innlegget er slettet
Hangaren på gardermoen