Enormt inntektsfall for Norge

Tyr
26.03.2020 kl 19:49 83

I tillegg eksploderer utgiftene.