USA børsene er blitt BULL market!!


USA markedene har hentet seg inn og er nå offisielt i BULL territorium.. Tøff tøff.. Toget går!

Pass på så dere ikke blir stående igjen på perrongen.. 😀