Ny krisepakke fra regjeringen


"Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene, skriver Finansdepartementet i en pressemelding."

Hvilken betydning, om noen, kan dette ha for Norwegian? Ut i fra pressekonferansen kommer det ikke frem at dette ikke skal kunne gjelde Norwegian. Men tvert i mot alle bedrifter som har opplevd omsetningssvikt som følge av coronakrisen.

Redigert 20.01.2021 kl 17:28 Du må logge inn for å svare
Sector
27.03.2020 kl 08:20 3823

Skal selvfølgelig gjelde alle bedrifter som kan dokumentere svikt i omsetning vs i fjor pga Koronakrisen, gjelder til vi er igjennom krisen og til drift er i gang igjen. NAS er med dette reddet gjennom krisen, noe som også hele tiden har vært intensjonen til Stortinget, både for NAS, SAS og Widerøe.
Redigert 27.03.2020 kl 08:22 Du må logge inn for å svare

For noe tøv.

Dette er ikke en hjelpepakke for børsnoterte konsern med operasjoner over hele verden, men støtte til små og mellomstore bedrifter i Norge.

NAS har allerede fått en hjelpepakke som de holder på med. Får ikke en krone her.

Her er det dekningen av faste utgifter for alle som har fått stengt virksomhetene sine, alt fra frisører til kiropraktorer og servicebedrifter, hoteller, skianlegg, reiselivet ellers osv.
Redigert 27.03.2020 kl 08:32 Du må logge inn for å svare
suspekt
27.03.2020 kl 08:29 3700

Det pøses på med penger nå, og vi har mye å ta av. Dette kommer til å gå bra. Vi ser at landene i europa og US pøser på mer enn Norge. De landene som ikke henger med nå, for at industrien skal holde hode over vann, vil slakke akterut når dette er over om noen mndr, da vil de som har industrien inntakt ha en stor fordel

Syns du kan gi opp trollingen og dine ukvalifiserte gjetninger. Voks opp, få deg et liv, og litt frisk luft

Du er helt ram Captain darling, Selvfølgelig gjelder dette NAS også, de har måttet stenge ned og har faste kostnader som alle andre. Den pakken de har kommet med direkte mot NAS er en garanti om lån og blir noe helt annet.

Trolling? Det er jo du som troller med meningsløse onelinere og haussepiss. Det er du som må vokse opp. Ta deg sammen mann.
lomowix
27.03.2020 kl 08:42 3622

De forteller på pressekonferansen at dette gjelder alle norske bedrifter med betydelig omsetningssvikt som følge av koronakrisen. De sier absolutt ingen ting om at dette ikke skal gjelde børsnoterte selskaper.

Dette er prinsippene bak ordningen:
1. Den skal være effektiv og virke raskt
2. Den skal være målrettet mot bedrifter som har mistet mye omsetning, og dekke uunngåelige utgifter som husleie og forsikring
3. Den skal være midlertidig, i utgangspunktet to måneder
4. Den skal favne bredt, for å unngå at noen faller utenfor, og heller snevres inn senere hvis det trengs
5. Den skal være enkel å bruke og administrere
6. Den må være i samsvar med statsstøtteregelverket
7. Den må kunne etterleves og kontrolleres, slik at ingen bedrifter misbruker ordningen

https://e24.no/norsk-oekonomi/i/xPjllX/kontantstoette-til-bedrifter-helt-ekstraordinaert

Børsnoterte selskaper og slike som Stordalen kan ikke regne med kontantstøtte fra Staten.

Vil det si at de nå skal starte opp en krisepakke 5 for store selskaper?
hstray
27.03.2020 kl 08:46 3506

NAS har jo en stor operasjon i Norge, og var første næring som ble stoppet av staten og fikk kansellert alle billetter langt frem i tid.
Dette er også kompensasjon, og ikke lån visst jeg forstår riktig. Ble sagt at reiseliv som hadde mistet alle inntekter over natten ville ha mulighet for 100% dekningsgrad.

Løsningenspakken Nas har fått er kun lån på markedsbaserte vilkår med relativt tøffe vilkår. Det er klart denne pakken her er betydelig mye bedre, og at ihvertfall den norske operasjon til Nas kan søke kompensasjon mot faste utgifter.

Dette er helt rett, hvis ikke NAS har svikt i omsetning, hvilket selskap skulle kvalifisere da?

Oslo (TDN Direkt): Eftas overvåkningsorgan ESA har godkjent en garantiordning i Norge som sikrer tilgang til likviditet for mikro-, små og mellomstore bedrifter (SMB). Det melder ESA torsdag.

Norske myndigheter vil gjennom ordningen stille offentlige garantier for investerings- og arbeidskapitallån som kredittinstitusjoner yter til SMBer for å dekke et umiddelbart likviditetsbehov. Det totale lånebeløpet som vil bli dekket gjennom disse garantiene, kan være opptil 50 milliarder kroner.
hstray
27.03.2020 kl 09:23 3192

Problemer med deg Captain er at du kun hører det du vil høre , deretter lukker du ørene. Sanner sa også andre kostnader. Et flyselskap har mange leiekostander på flyplasser, og administrasjon. Finanskostnader på fly kan også sees på som en leiekostnad på lik linje som en en frisør har ett lokale de utøver sin virksomhet i, så utøver et flyselskap som virksomhet i flyet.
Dette er også løsningen Styreleder Nils Smeedgard etterlyste i børsen. DK

Sanner ønsker å utvide krisepakken til noe større (litt uklart hva han mener med det.
Men, jeg mener at regjering ikke henger helt på grep og fortsetter å være forsiktig med oljefond penger.

Ordningen skal gå til bedrifter med vesentlig omsetningsfall. Krisepakken vil dekke opp for husleier og forsikringer..men burde også inkludere kompensasjon for bortfall av inntekter.
Herman*
27.03.2020 kl 09:41 3051

Problemet er at vi ikke vet om flybransjen er ekskludert, da de fikk en egen "pakke" tidligere. Den burde selvsagt være inkludert. NAS burde også tidligere har sent ut en børsmelding hvor de har regnet på effekten av tidligere tiltak som tilbakeføring av skatt, avgiftskutt m.m
Redigert 27.03.2020 kl 09:41 Du må logge inn for å svare
Ukjent1
27.03.2020 kl 09:42 3031

Fremstår som mer sannsynlig nå at staten vil komme med større hjelpepakker også til de største bedriftene. Tror ikke de vil ha overskrifter om at NAS går konkurs nå.

Det ville blitt forferdelig dyrt. Dersom alle tannleger, kiropraktorer, massører, frisører, reiselivsbedrifter osv. skulle få dekket inntektsbortfall ville det gått med ekstremt mye mer enn 20 milliarder i måneden.

Jeg oppfatter regjeringen dithen at de sikrer tilstrekkelig likviditet til at bedriftene kan overleve krisen og kan overholde sine forpliktelser (husleie f. eks) og nødvendige avtaler (forsikring f.eks). Dette gavner utleiere som dermed ikke får inntektsbortfall. Ser i kommentarfeltet på E24 at mange hisser seg opp over dette.

Blir interessant og spennede å se hvordan dette skal gjennomføres.

Ja. Men Danmark har slik ordning i krisepakke.
Herman*
27.03.2020 kl 09:50 2951

Jeg har snakket med finansdepartementet. De sier bare at det kommer detaljert informasjon neste uke, antagelig på fredag. De vil derfor ikke si noen ting om hvilke bransjer som er inkludert/ekskludert (om noen).
Yngvis
27.03.2020 kl 09:53 2909

De man snakker med på NRK-nyheter oppfatter denne ordningen(10-20 milliarder pr måned) ikke innbefatter børsnoterte selskap som har/skal ha egne ordninger.

Problemet er at krisepakken ikke treffer hjelper om du har gigantisk lån.

Har ingen intensjon om å blande meg inn i diskusjonen om fremtiden til NAS, men en fordel om den baserer seg på fakta. Pakken Regjeringen kom med i morges baseres på statsstøtteregelverket for krisebistand (Temporary Framework) som EU har vedtatt, og som ESA også kommer til å følge. Det betyr at maksimumbeløpet for «kontantstøtte» til bedrifter er 800.000 euro ( ca 10 mill. Kr). Ergo, ikke for bedrifter som NAS. De trenger helt andre pakker
hstray
27.03.2020 kl 12:08 2665

Kan man ikke forskjellsbehandle en som eier ett hotell, og Petter Stordalen som eier 250 hoteller og har 10 milliarder i gjeld. Fly og hotell er kapital intensive næringer og er nedstengt av staten og har mistet store deler av inntekten sin.Disse virksomhetene rammes mye hardere enn frisøren på hjørnet da de har høy gjeld. Som Petter Stordalen sier, det er ikke noe problem med høy gjeld så lenge du har en bra kontantstrøm.
Denne pakken som nå lanseres er jo mye bedre enn pakke 1 da det er kompensasjonpakker og ikke lån med markedsbaserte vilkår
hstray
27.03.2020 kl 12:09 2657

Danmark som er ett EU land har satt maks kompensasjon per bedrift til 60 millioner per mnd

Statsministeren og Finansministeren bekreftet på pressekonferansen at dagens pakke gjelder for SMB- og oppstartsbedrifter som før krisen hadde en bærekraftig drift, dette til orientering

Sanner snakker om børsnoterte selskaper og aksjonærer akkurat nå
Fred55
27.03.2020 kl 12:18 2546

Oljefondet kan kjøpe opp obligasjonslån nettopp sagt. Kan være en løsning.
Norge kan ikke la ca 10 til 15 tusen innen Norwegian systemet ( inkl de som er avhengig av NAS men ikke ansatt i) De ser selv at de er nødt å redde NAS, om en vil eller ikke. De sier de er nødt å ta vare på næringslivet og ansatte inkl familier som blir direkte berørt når mor/far eller begge er innen bransjer.
Kan vel knapt sies klarere, eller tolker jeg det anderledes en andre
Epona
27.03.2020 kl 12:18 2535

Kan dette bli relevant for NAS?
E24: ... selskaper.

– Med nåværende regler kan storaksjonærene måtte betale en aksjekurs som er kunstig høy ved et kontrollskifte. Derfor åpner vi nå for at det kan fastsettes regler om innhenting av kapital til børsnoterte selskaper uten at tilbudsprisen blir basert på kurser som ikke gjenspeiler dagens situasjon. Dette vil kunne gjøre det lettere å hente inn kapital til børsnoterte selskaper, sier finansministeren. ..."

Kan også investere i high yield!

Inntil 50 prosent kan investeres i «high yield», og Statens obligasjonsfond kan også delta i annenhåndsmarkedet.

Nå har jo staten kommet med en særskilt pakke for flyselskaper, så tvilsomt om disse nye pakkene gjelder for NAS og de andre flyselskapene.
Redigert 27.03.2020 kl 12:35 Du må logge inn for å svare

Er det et hint om at det forbys shortsalg i Oslo børs ganske snart?
hstray
27.03.2020 kl 12:43 2359

Hør hva Sylvi Listhaug sier nå, Hun sier det er ekstremt viktig at kompensasjonpakken også skal gjelde store viktige bedrifter som er ned stengt. Hun sier videre at er en ting å starte opp igjen en blomsterbutikk, men noe helt annet å starte opp ett verft eller en stor virksomhet.. Pakken skal opp i stortinget, og det ble ikke sagt at dette kun gjaldt SMB og oppstartbedrifter. Var en pakke som kom kl 12 idag som kun gjaldt nyoppstarta oppstartbedrifter.

Legge til rette for samfunnsnyttige oppkjøp og omstruktureringer i børsnoterte selskaper. NAS er definitivt i spill.

https://www.nettavisen.no/okonomi/siste-nytt-om-de-nye-okonomiske-tiltakene-i-koronakrisen/3423944594.html
Strategi
27.03.2020 kl 13:02 2227

Jeg også synes det er veldig rart at det ikke snakkes om å forby shortsalg under denne krisen eller også som helhet.
Tror det er mange som ikke forstår hvor kraftig ødeleggende dette verktøyet er.
De de som synes dette er regulerende så vil jeg si att dette er bare tull.
Det er overhodet ikke regulerende , det er svært ødeleggende og burde forbys.

Hjelper ikke store bedrifter å bli inkludert siden maksimalt beløp uansett blir 10 mill. kr. Store bedrifter må få andre pakker. Ordningen annonsert i dag kan ikke sammenlignes med ordningen i Danmark. Den går på å overta lønnsforpliktelser, og det har vi Norge også gjort gjennom NAV. Ingen land i EU/EØS kan gi kontantstøtte på mer enn 800000 euro pr. bedrift. Der er regelverket klart.