Ny krisepakke fra regjeringen


"Regjeringen foreslår å opprette en ordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene, skriver Finansdepartementet i en pressemelding."

Hvilken betydning, om noen, kan dette ha for Norwegian? Ut i fra pressekonferansen kommer det ikke frem at dette ikke skal kunne gjelde Norwegian. Men tvert i mot alle bedrifter som har opplevd omsetningssvikt som følge av coronakrisen.

Redigert 20.01.2021 kl 17:28 Du må logge inn for å svare

Krisepakke 2703 legger til rette for samfunnsnyttige oppkjøp og omstruktureringer i børsnoterte selskaper.

Spennede tider
hstray
27.03.2020 kl 13:44 683

De detaljene foreligger ikke, og Danmark må forholde seg til EU & EØS regelverk på lik linje som Norge. Nå er det slik at det er søkt unntak fra gjellende EU & EØS regelverk i Danmark, og det ble godkjent. Kan ikke se at Norge ikke skal få dette godkjent. Ordningen skal nå på høring og godkjenning i stortinget før den blir implementert. FrP med flere har vært tydelig på at ordningen også skal gjelde for store virksomheter.

Den dansk ordningen gir utgift og omsetnings kompensasjon
hstray
27.03.2020 kl 13:47 673

Ja,sannsynligheten for ett oppkjøp når Corona krisen er avklart er stor. Nå er det ingen store eiere igjen etter at HBK blir solgt kraftig ned.
Vi som følger NAS tett vet alle at HBK har fått margincall på TRS og ikke selger frivillig.

Da er vi igjen pennystock, ser ut til at shorten forsatt lever i beste velgående.

Når omtrent alle aviser også FA- E24 og DN er på pressekonferanen synes jeg at det er rart at de ikke tar opp dette med short selling.
I sånne finasielle kriser vi har opplevd på grunn av corona burde markedet vært fredet for shortsalg.

Captain Darling skrev Innlegget er slettet
Syns du virkelig skal være ydmyk etter den spammingen din om null statlig støtte.