Schram om selskapets samfunnsnytte i Norge


"Skulle Norwegian forsvinne fra markedet er det å betrakte som en rød løper for Ryanair, skriver konsernsjef Jacob Schram.

I Sverige, hvor Norwegian også har en stor virksomhet og et fullverdig flyselskap, ble vilkårene for krisehjelp plutselig endret, slik at Norwegian skulle falle utenfor. Tilsvarende krav om «hovedkontor» er ikke satt i Norge, for svenske selskaper. I Danmark er mulighetene heller ikke store for Norwegian."

Nå bør ledelsen og styre gå foran i dugnaden og frasi seg lønn og bonuser, deres godtgjørelser for jan-mars er vesentlig høyere enn en gjennomsnittlig lønnsmottager får et helt år.

Hvorfor kalles det ikke inn til Ekstraordinær Generalforsamling?

Agenda - Emisjon fra eksisterende aksjonærer
Redigert 21.01.2021 kl 07:38 Du må logge inn for å svare
Thinky
28.03.2020 kl 10:55 2836

Du kan regne med at ledelsen og styret jobber skjorta av seg med å redde selskapet.
Eiere kan ikke ta stilling til noe før caset er klarere. Og at man ser at mulighetene for
å komme i mål er der. Og samtidig uten at det ikke er helt meningsløst i forhold til et sannsynlig
scenarie for et NAS2.
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare
Thinky
28.03.2020 kl 10:58 2825

11 OLDtimer skrev Sorry for avbrytelseen -
Ta vekk de to tullete greiene dine.
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare
Serboss
28.03.2020 kl 11:20 2790

Eller at hver aksjonaer sender mail til regjeringen med krav om at de dropper hjelp til sas, men heller hjelpe Nas, uten for store betingelser...
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare

Her oppe på vidda er det noen som lurer på om de prostituerte vil få direkte støtte fra staten pga inntektsbortfall eller om det vil stilles like harde krav til dem som til Norwegian? Kanskje noen journalister kan spørre Sanner om dette på neste pressekonferanse?
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare

NAS var fucked før covid19. De får muligheten til dobbelt så mye garantier som SAS. Hvis det er levedyktig vil eg anta du og andre deltar i emisjon som trengs i NAS. Håpløst å lese hva dere tror på. Tror du virkelig ikke markedskreftene vil virke? NAS har tjent penger i Norge. Problemet er jo resten....
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare

Ser det er forslag om mailaksjon mot regjeringen så aksjonærene kan beholde verdiene sine. Dette var å vente. Egentlig kommunister hele gjengen når det brygger opp til ruskevær- De neste utfallene vil komme mot banker og obligasjonseiere. Bare å sjekke tråder før NSG konket - dette er en blåkopi. Viktig at dere ikke får panikk nå karer - husk at dere kjøpte dere inn på kr 7 alle mann, så alt ser fortsatt greit ut i boka.
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare

-------------- :: -----------------
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare
Loki
30.03.2020 kl 12:58 2293

Norwegian bør sette en emisjon på 10 milliarder kroner på emisjonskurs på 50 øre stykket. La det være en standard emisjon som alle aksjonærer har forkjøpsrett i forhold til hvor mange aksjer de har. La det være åpent for andre å investere dersom aksjonærene ikke kjøper nok aksjer.

Dersom selskapet er liv laga så trenger det en emisjon, dersom det ikke er liv laga så bør selskapet gå konk. En emisjon der alle kan være med er en rettferdig løsning, og en løsning der aksjonærene vil få pengene igjen senere gjennom utbytte dersom selskapet er liv laga.

Det er ikke statens oppgave å subsidiere flyselskap. Dersom de vil det er det bedre at staten eier et flyselskap utenfor børsen.
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare

Nå er vi i en helt ekstraordinær unntakstilstand for flybransjen over hele verden.
De ulike land hjelper sine flyselskap, fordi de utgjør kritisk samferdselsinfrastruktur
i de respektive landene.
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare
Celsius
30.03.2020 kl 13:38 2208


Andre land har forstått det forlengst.

Det er kun de sterkeste og mest levedyktigste selskap som kan videreføres i en verden som framover "drukner" i flytilbud.

Skal man skape et levedyktig marked, kan ikke selskap som lever på offentlige almisser føres videre.

Staten tar sitt voksne ansvar nå. Det må satses på SAS og Widerøe som ikke bygger på spekulantpenger og utbytter til profittører.
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare
Den nye
30.03.2020 kl 13:39 2203

Godt skrevet.

Går jeg ut en tur idag, så ser jeg tomme gater, øde veier, stengte butikker, restauranger med kun take away.

Skoler er stengt, barnehager er stengt, utelivet er borte.

Samtlige av oss bidrar til den dugnaden som er å være i en egen personlig karantene og maksimalt minke smittespredningen.

Vi gjør det for å ta være på hverandre, for å spesielt ta vare på de gamle og de syke.

Det koster på å bare sitte inne og ikke drive med aktiviteter vi er vandt til.

Hvis vi, hvermansen er redo til å ta på oss oppdraget av å selvisolere oss, så forventer vi at staten dekker mye via dagpenger og stønader for dem som er uten jobb, at staten dekker lønn for bedriftene som ikke kan drive da alle ansatte er selvisolerte i denne enorme dugnaden.

NAS er en så forsvinnende liten del i det hele, et bittelite brikke i et stort pussel, men da også et brikke vi ønsker å ha i behold da pandemiem er over, uten den brikken så har noen titusen ikke jobb å gå til, uten den brikken så får staten forsatt betale dagpenger isteden for å motta skatt og arbeidsgiveravgift.

NAS, ubetydelig i det store hele, men leser man forumet her så mener enkelte at vi er bedre uten NAS enn med da krisen blåser over, at det er bedre at det blir emisjon for 1kr eller mindre enn at staten trår til, men da kun overfor NAS, ikke IKEA, ikke oljebedriftene våres, ikke SATS, ikke barnehagene, for dem må vi hjelpe.

Bare ikke NAS.


Er ikke det forunderlig?


Samtlige av dem som maser om NAS2, konkurs og emisjon for 1 krone hevder jo å ikke ha noe eget i spill her annet enn tanken at stakkars skattebetalere skal punge ut for å bevare en bedrift av alle bedrifter som må bevares.

Jeg kan tro på idealisme, men dette er nok ikke det.
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare

At regjeringen kaster bort 1,500 millioner på dette tullet er helt ubegripelig. Det beste for alle parter er å legge ned hele selskapet og kaste flyene på dynga.
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare

dette må være dagens innlegg
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare

Her er det nok faktisk idealisme også.

NAS er ikke så ubetydelig i det store hele som det her fremstilles som.
Etter at staten solgte seg ut av SAS, og overlot det til Sverige og Danmark, er NAS nå
i praksis norges hovedflyselskap. Vi trenger NAS ved siden av SAS for å sørge for konkurranse
i flybransjen i Norge, Skandinavia og Norden. Norge er kupert og langstrakt med mye fjorder,
sjøer og øyer. Vi er helt avhengig av godt utbygget og rimelig flytransportinfrastruktur for å fungere.

For mye har gått bort i tilbringerkostnader (inkl. drosje), parkeringskostnader og kostnader på
flyplassene. Disse bør bringes ned, for å gjøre norsk samferdsel mer kostnadseffektiv. Og dermed
styrke konkurranseevnen i Norge via a vis utlandet. Norwegian gir Norge reklame over hele verden.
Dette er ikke tull, men reelt. Og få andre norske selskap er så synlige som Norwegian over hele
verden. Jeg tenker på med det å få Norge frem.
SAS har vært en viktig ambassadør for Skandinavia i 74 år. Og stått som et symbol for Skandinavisk
samarbeid. Nå er Norwegian ambassadør for Norge.

I realiteten er bl.a. eiendomspriser i Norge for en del tuftet på samferdselsinfrastruktur. Svekkes
norges hovedflyselskap, så svekkes dette. Mange nordmenn leier bl.a. ut til Airbnb osv. Dette
er tuftet på god tilgjengelighet til Norge. Vi holder på å bygge opp turisme. Da er flyselskap en
nøkkel. For å sette det på spissen : Om det skulle bli dobbelt så dyrt å fly fra Gardermoen, vil
eiendomsverdier for flere hundre milliarder kroner forsvinne bare i Oslo. F.eks. Norsk Hydro
anno mars 2020 er ikke i nærheten av viktigheten for Norge som Norges hovedflyselskap er.
At Norge som Nordens desidert største luftfartsland har et hovedflyselskap under norsk
kontroll er helt avgjørende. F.eks. telefoni kan vi sikkert kjøpe mange steder, om det kan
sørges for god konkurranse. Men på luftfart med som mange inngripende ting, må vi ha norsk
kontroll og norsk ambassadørvirksomhet. Hong Kong kontroll over Arlanda Express til 2046,
koster Sverige kanskje 50 milliarder kroner i året samfunnsøkonomisk.

Vi kan ikke overlate flyinfrastruktur til Ryanair eller Kina. Da kan det gå ordentlig galt i Norge.
Nærings- og arbeidsliv er avhengig av et godt flytilbud i Norge. Og vi må selv beherske mye
av dette tilbudet, ellers kan det fort gå ordentlig galt.

Dette er så alvorlig spørsmål at det er 3 alternativ :
1. NAS1 overlever og videreføres.
2. Om NAS1 bukker under, må en norsk overtager for dette tre i steden.
3. Om alternativ 1 og 2 mot formodning skulle bortfalle : regjeringskrise.

Og et sentralt poeng oppe i dette : Sverige og Danmark var kommitert til å støtte
Norwegian. De trakk plutselig støtten uten saklig begrunnelse. Dette blir konkurranse-
vridende overfor Norwegian. Å støtte SAS er Sveriges og Danmarks ansvar. Dermed
bør Norges kommitering til å støtte SAS trekkes. Norge har nok med å ta seg
av norske flyselskap. SAS klarer seg med støtte fra Sverige og Danmark.
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare
Celsius
30.03.2020 kl 14:35 2041


3 forhold er viktige, i prioritert rekkefølge:


1. RUTENETTET må opprettholdes.

2. ANSATTE må opprettholdes.

3. PROFITTØRENE må ikke tillates å tjene 1 krona på fellesskapets bekostning.


Alle 3 faktorer innfris ved teknisk konkurs med samtidig opretting av Newco/NAS2.
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare
Habub
30.03.2020 kl 14:55 1969

Da punkt 2 og 3 er 100% afhængige af punkt 1 er dette idioti at tro.

Man kan ike opretholde rute-nettet uden fly, flyene er på jorden og der kommer de til at stå LÆNGE, hermed kan de ansattes heller ikke opretholdes (medmindre man vil betale dem løn for ikke at arbejde, da de ikke har nogen fly)

Utrolig gennemtænkte scenarier her...;) Imponerende, at flere her ikke er CEO for Lufthansa eller American Airlines forstår jeg simpelt hen ikke...;)
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare
Celsius
30.03.2020 kl 14:58 1963


Ser du virkelig ikke ELEFANTEN I ROMMET, habub

Elefanten hetet GJELDSBERGET

Da oppnås punkt 1 og punk 2 og (DESSVERRE FOR DEG) punkt 3
Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare
Habub
30.03.2020 kl 15:00 1958

Er du sikker på 50 øre ikke er for høj? Eller er det skrevet bare for at provocere..;) Da mener jeg den skal laves på 32 kroner. Bagetter saksøker vi den Norske stat for 20 milliarder fordi man ikke kan drive luft-fart, hvad tror du er billigst da?

Eller er det normalt sådan det hænger sammen, emmision på 1/20 del cirka af aktiens værdi?

Redigert 21.01.2021 kl 02:43 Du må logge inn for å svare
Celsius
30.03.2020 kl 15:01 1954


Du lever jo i en selvgestaltet fantasi av å berikes på norske oljepenger
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Habub
30.03.2020 kl 15:02 1946

Kan du ikke uddybe dette.

Flyene står på jorden i omkring 4-6 måneder etter en konkurs, så hvilke fly vil du da bruge til at opretholde rute-nettet?

Ruterne bliver overtaget af andre med tiden, ergo har du ingen ruter du kan tjene penge på, så forklar mig hvordan du har tænkt dig at udføre din plan uden fly og personale?
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Celsius
30.03.2020 kl 15:04 1939


NAS1 får ALDRI fly i lufta

NAS2 leverer as soon as possible

Nå må profittørsnakket ta slutt
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Habub
30.03.2020 kl 15:08 1925

Som jeg linkede til dig for 3 dage siden så tager det 6 til 9 måneder at få en AOC, altså tilladelse til kommerciel luftfart. SÅ nå vil du lave et nyt firma NAS2, da taler vi alligevel 6 til 9 måneder ute i fremtiden. Vet du hvad det koster at ansøke om en ny AOC, hvor mange personer man må ansætte, hvilket kontrakter som skal indgås osv.

Så når du er klar med dette, så taler vi 8 til 14 måneder (hvis du starter idag da) så igen tilbage til mit spørgsmål, hvordan vil du opretholde ruter og ansatte når du først kan flyve om 1 år i dit nye firma?
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Habub
30.03.2020 kl 15:10 1917

Jeg skal naturligvis gerne gentage mit tidligere indlæg, her er requirements til en AOC.

Copy paste:

Usually, this process lasts between 6 and 9 months, from the moment when the formal application until the operations start.

http://easaqualitycompliance.com/how-to-certify-an-air-operator-certificate/
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Celsius
30.03.2020 kl 15:12 1912


Tøvprat

Du er dansk, uten kjennskap til norsk rett og handlekraft

Staten tok over dnb "over natten" for en 30 års tid siden

Du forsøker å lure andre til å tro at teknisk konkurs koster samfunnet mye

Fasit er motsatt:

Et fortsatt NAS1 er et enormt tapssluk - som bare tjener profittørene
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Celsius
30.03.2020 kl 15:16 1899


Jeg fester lit til at Finansdepartementet fra nå holder hodet kaldt ved å sikre rutenett og mannskap, uten å la profittørene hente ut mer av fellesskapets midler
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Habub
30.03.2020 kl 15:16 1903

Hvad HLEVEDE har norsk ret med fly fra Irland og Sverige at gøre. Jeg går ud fra at du vet og forstår at NAS Sweden AB er et enkeltstående firma i Sverige, det samme er NAS irland. Her er flyene dine registreret, så forklar mig en gang til hvordan Norsk lovgiving har noe som helst med Sverige og Irland at gøre.

Nå har jeg sendt deg et link som i detaljer specificerer at det tager næsten 1 år at starte et airline, det er det officielle dokument fra EASA, og du nægter simpelthen at godtage den information jeg sender til dig.

Undskyld er der noe galt med deg, jeg viser deg jo fakta, hvordan i himlens navn kan du ikke accptere det?

Hvordan i himlens navn kan du samenligne en Bank med et airline, det her er jo direkte twilight-zone..!
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Celsius
30.03.2020 kl 15:20 1888


NAS er etter norsk rett forpliktet til å be om oppbud nå, norsk rett og på norsk jord

Din omtale av NAS som en utenlandsk virksomhet er svaret på hvorfor norske fellesskapsmidler ikke skal fylle lommene på utenlandske profittører
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

Konkurs er det eneste rette nu. Staten og Norge vil tjene store summer på at NAS sitt akkumulerte underskudd ikke kan motregne mot fremtidig inntjening.

Bruk disse pengene på å etablere et nytt selskapet alternativt tilføre Malmø Aviation, SAS eller Widerøe ekstra finansiering.

Gi meg en god grunn til at norske skattebetalere skal redde Norwegian sine ruter fra Italia, Spania, Hellas, Frankrike, Nederland og England til USA.
Som du vet så blir disse flydd helt uten at de ansatte har arbeid i Norge og skatter til Norge.


Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Habub
30.03.2020 kl 15:24 1872

Nå har vi været igennem dette 4 gange, 8 til 9000 af de ansatte er skandinaver, vil tror 4000 er Norske. MOR SELSKABET ER NORSK... Resten ER IKKE.. Der findes INGEN fly eller værdier i MOR selskabet så bobestyrer kan IKKE overtage noe som helst da flyene er i Svenske eller Irske firmaer. Disse firmaer må behandles etter Irsk eller Svensk lov.

Som sagt flyene står på bakken i måneder, det tager omkring 1 år at starte et NAS2 så forklar mig nå hvordan du har tænkt dig at opretholde ruterne og de ansatte?

Det er sørgeligt for dig, men des hurtigere du kommer til at indse at NAS kommer til at få en pokkers masse penge fra FÆLLES-SKABETS kasse des nemmere bliver det for dig.

Jeg er kun glad des mere de får des bedre for så kan du da tage helt av..;) HAHA.. fantastisk..
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

Det er faktisk godt å ikke kunne lese hva disse ekspertene skriver.-;) rødt over hele fjøla.
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Habub
30.03.2020 kl 15:26 1862

Nei da Mr..B.

Nå skal NAS have minimum 6 milliarder af dine indbetalte skatte-kroner, aktionærerne kommer blive rike på dine penge, det er helt fantastisk.. VI skal le hele vejen til banken, det bliver fantastisk..

;)
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Celsius
30.03.2020 kl 15:27 1858


Stampe mot den danske brodd

Gud bedre

Til Regjeringen:

NAS2 ASAP

Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare

Hovedtyngen av NAS sine fly er leasingkontrakter, samt at det finnes mengder av andre leased fly som nå står parkert.

Den enkleste sak i verden å få tak i fly i disse dager. Hvor har du det fra at 4000 ansatte er Norske?
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Habub
30.03.2020 kl 15:28 1852

Hvor lang tid siger du det tager at lave et NAS 2, kan du ikke lige checke for mig i det link jeg sendte deg? Også gerne hvad det kommer til at koste fra fælles-skabets kasse? UHHA det bliver dyrt..;)
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Celsius
30.03.2020 kl 15:29 1853


Der kom profittøren ja

Håper Bondevik er godt nok orientert av Finansdepartementet
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Habub
30.03.2020 kl 15:32 1842

Ok så forklar mig hvordan du får fly ud af Spanien som er taget i pant for det NAS skylder, eller hvad med UK? Hvor siger du de andre fly står parkeret. Ikke noe tull, send registreringer på de fly du vil bruke, hvor de står og hvem som ejer dem?

Du gætter bare, men ser frem til dine oplysninger.

Du kan jo starte med at kigge i de firmaer hvor crew er ansatte, jeg listede 5 eller 6 igår, men det har du nok ikke fået med dig.
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Habub
30.03.2020 kl 15:34 1830

Du har skrevet 70 indlæg cirka, du er ikke lykkedes med at dokumentere noe som helst af det du er blevet spurgt etter...

Men tænk hvor lei du bliver når NAS får 6 milliarder, tænk alle de indlæg som har været helt forgæves..;) Jeg kan sagtens skrive latterlige indlæg, precis som dig, uden mening eller dokumenteret i nogen som helst grad. Jeg vil tro dem som sidder og tager beslutningerne ler en del af deg som ikke kan forstå at det at redde NAS er det eneste samfunds-fornuftige at gøre..;)
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Celsius
30.03.2020 kl 15:37 1817


GJELDSBERGET, og profittørene, skal heldigvis fjernes nå :)
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
30.03.2020 kl 15:41 1791

Gjeld vs aktiva. La oss si at NAS slanker betydelig og sier opp leasingavtaler og avbestiller alle fly som er bestilt. Da er det plutselig formue i NAS.
Redigert 21.01.2021 kl 07:32 Du må logge inn for å svare