Luftfarten generelt og NAS


Mye rart som skrives rundt NAS og noen gjenngangere som hyler og bare skriver 1 til 2 lkinjer og alltid negativt. Mulig Frodon som har dukket opp med nytt nick :-)

En kan mene og syns så mye en bare ønsker rundt NAS og vi aksjonerer. Mange har tapt mye noen har realisert noen ikke, uansett er det tapt milliarder av Kr på NAS. Og det store spørsmålet er om Norge bør redde NAS eller ei.
De som mener nei har sine meninger men gjeng er at de ikke vil redde aksjonerer og om de mener oppriktig at slå konkurs NAS og start opp NAS 2. Så lar det seg enkelt og greit ikke gjøre. Bruker ikke tid på å forklare det her. Alle som har litt peiling vet at det ikke fungerer sånn enkelt og greit.

Leser en artikkelen i dag så ser en at det er mye mer sså står på spill rundt liuftfarten en at NAS som selskap går over ende og aksjeverdien på ca 1,6 milliarder er blåst bort. Det er peanuts i forhold til konsekvensene det vil ha for landet Norge. Tusener mister jobben, en del av det samfunnskritiske forsvinner rett og slett bort fra landet. Norge solgte seg ut av SAS for lenge siden. Men velger å støtte SAS med ca halvparten ev det de så langt har tilbudt NAS. SAS har en gammel forurensende fly park mens NAS har en nyere. Altså er NAS mer miljøvennelig. ( litt på siden, men viktig) SAS vil få store kostnader når de skal fornye sin flåte.
Altså vil SAS dra nytte av at NAS forsvinner da de kan justere priser og la oss ta kostnadene.
De som tror at noen automatisk vil begynne å fly på Norgen med så spredd bebyggelse og tro at det vil bli kamp om å overta ruter til NAS i norge må tro om igjen. Det vil bli få som ønsker det og bestemmer prisen for det selv. Samtidig vil det ta lang tid før konsesjoner og nettverk er bygget opp. Taperne blir oss nordmenn enkelt og greit.
Turis næring vil lide og hoteller vil også merke at reise aktiviteter blir mindre med mindre tilbydere på markedet.

Kan fortsette slik i det uendelige, men les linker og dan dere bilder uten NAS tror de ferreste ønsker det. At det skal være spleiselag ja helt greit det la også oss aksjonerer bidre, men Norge må være rettferdige og se samfunnstruktur antall arbeidsplasser og må faktisk danne seg ett bilde over hva samfunnet Norge trenger.
La oljefondet kjøpe disse NAS obligasjonene la de så gi nødvendig sikkerhet. Gi så støtte på lik linje som til bedrifter der kunder forsvinner. Norge som har sagt vi ikke får fly osv. Gi de kontant tilskudd slik at selskapet vil består.
Gå på med en emisjon eier du 1 aksje får du kjøpe en aksje for la oss si kr 10 - 15 eller 20 kr aksjen.
NAS vil stige kraftig når en ser at selksapet er reddet. Ta er potensialet rimelig stort og det blir trangt å komme seg inn. Vil fort smelle tildels kraftig opp når det kommer en klarhet og selskapet er reddet fra konkurs. En drar da fort inn 2 til 3 milliarder i en emisjon + erstatningen fra Boeing. Når de så får tilført kapital på lik linje som får de som mister kunder, så vil NAS kunne komme styrket ut av denne situasjonen.
De var tross alt på rett vei nåår dette skjedde og er ett selskap som ville overlevd om ikke corona krisen hadde rammet de.

https://e24.no/boers-og-finans/i/4qA7Be/disse-har-norwegians-fremtid-i-sine-hender
https://www.tv2.no/nyheter/11333828/

https://e24.no/naeringsliv/i/jdjVKe/norwegian-og-debatten-om-selskapets-samfunnsnytte-i-norge

Ps. Mister Burgundy ligg unnea vi vet hva du mener ( antar du het Frodon tidligere)Og om han svarer kan vi andre la være å kommentere hans svar :-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Dersom Stordalen og resten av norsk reiseliv får samme tilbud til støtte som NAS har fått er det halleluja. Problemet til NAS er at de har eiere som er passive.

Å lytte på analytikere er skjelden lurt, særlig i disse tidene.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Habub
31.03.2020 kl 08:24 2536

Hvor ser du at SAS flyver?

Kan du ikke læse pressemeddelse, der står højt og tydeligt at SAS ikke vet om de flyver dit om en uge!
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Deter lite sansynlig at obligasjonseierne sier nei, det er ikke har slaget står.
Avgjørende er hva aksjonærene gjør?


Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
hstray
31.03.2020 kl 08:33 2497

Han kan ikke lese. Kommer ingen emisjon. Det er rett og slett for usikkert og mange ting må falle på plass og flyene må være i lufta. En emisjon må komme sammen med en bærekraftig løsning. Låne penger fra staten med høy garanti premie er illw bærekraftig. Staten må rett og slett komme opp med pakker som er på nivå med amerikansk flyselskap hvor man får kontantstøtte for at luftrommet er stengt. Skal man gi kontantstøtte og utgiftskompanskon til frisøren som er nedstengt må man gi samme støtte til andre deler av næringslivet
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Strategi
31.03.2020 kl 08:35 2472

Jeg ser det som naturlig at flyselskapene har en dialog seg i mellom slik at de ikke flyr tomme fly etter hverandre.
Ganske sikkert er dette et bytteforhold hvor SAS reduserer noen avganger der de flyr paralellt med NAS.
Dette var vel også noe av forplitelsene selskapene inngikk når støttepakkene ble forhandlet, det var viktig at Wiederøe , SAS og NAS oppretholdt et akseptabelt rutenivå i Norge.

Vanskeligere er det vel ikke.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Fred55
31.03.2020 kl 08:41 2435

Må snart tas en avgjørelse på hva en vil redde og hva en ikke vil redde innen luftfarten. Vi ser at det ene flyselskapet etter det andre nå ber sine respektive regjeringer om hjelp gjennom denne krisen. Om vår regjering velger å større Widerøe på kortbane nettet der de er i hovedsak + SAS som er ett Svensk/Dansk selskap og ikke NAS så tror jeg de ikke kan være helt i lodd om en kan bruke det uttrykket.
Vi vil sitte igjen med mange tusen som vil bli opsagt fra permittert. Mange andre vil følge etter pga de har en tilknytting til bransjen, med andre ord er det en stor næring som vil gå dukken. Selvsagt vil andre en SAS fly på Norgen, men i en helt annen skala en slik vi er vant til. Ferre direkte ruter annet tilbud ferre avganger osv. Med andre ord sitter Norgen igjen med tusenvis av oppsagte innen bransjen som vil slite i mange år med å få seg nytt arbeid. Vi vil ut over det ha mange andre som er konkurs som de vil konkurrere med, som igjen vil tvinge frem konkurranse på lønn/betingelser innen bransjen som igjen går ut over generell sikkerhet.
Ut over dette vil de faktisk få store deler av folket "mot seg" når realiteter går opp på sikt.
De som var ute i starten av politikere og sa at noen ikke er leve dyktige de er nok blitt fortalt litt mer om situasjonen til NAS og det de positivt var på vei til å bli. Har mer tro på økonomer som sier at det samfunnsøkonomisk vil lønne seg å la NAS overleve.
Men for all del er politikk og stor kapitalen som taler her. La oss håpe at det finnes en løsning for NAS og oss nordmenn slik at vi har samme friheten som tidligere og ikke minst muligheter til å reise og oppleve ting. Se bort fra aksjonerer la oss tape gir litt f i det. Viktigste er at selskapet består.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Herman*
31.03.2020 kl 08:50 2384

Positivt at ESA har godkjent redningspakken, men rart at NAS ikke kaller inn til obligasjonseiermøte hvis de har så dårlig tid som de antyder. Gode tall fra Kina i dag viser for øvrig at det er mulig å få økonomien i gang innen 2-3 mnd hvis en får kontroll på viruset.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Dette bør gi en byks i aksjen i dag.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
EliotS
31.03.2020 kl 09:34 2251

Jeg er ret sikker på at NAS ledelse ville have sikkerhet for at luftfartspakken blev godkendt av ESA før en de ville ta formelle skridt overfor obligationseiene. Jeg forventer at se brev gå avsted i dag eller i morgen. Nu har NAS et mere sikkert utgangspunkt for en dialog med obligationsejerne.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Gleder meg til å høre fra obligasjonseiere.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Thinky
31.03.2020 kl 13:09 2125

Staten har et medansvar her nå, ved å ha forhindret NAS i å fly.
Det blir enten NAS1 eller "NAS2".
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Vi venter på tilbudet og innkalling til møtet fra NAS, vi forholder oss i ro og ser frem til å få innbetaling av renter snart.

Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Thinky
31.03.2020 kl 13:15 2109

NAS er mye mye viktigere og kritisk enn Stordalens lite viktige virksomhet. Det kan ikke sammenlignes overhode.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
hstray
31.03.2020 kl 13:19 2108

Intressant at de store obligasjonseiere ser det store bildet og situajonen. Micro obligasjonseiere som deg hyler og skriker og forstår ikke situasjonen.pantet ditt i Norwegian er verdt tilnærmet null. En ev refiansiering i NAS bør gjøres ved at obligasjonseiere blir tilnærmet nullet. De kunne fått maksimalt 10%
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

😂
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Thinky
31.03.2020 kl 13:21 2139

Ballen er ikke hos aksjonærene i det hele tatt. De er ikke 5 % av dette en gang.

De som ansvarer for 95 % må legge løpet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Thinky
31.03.2020 kl 13:42 2050

Denne ESA godkjennelsen er hykleri så lenge det opereres med konkurransevridende støtte her.
Enten må Norge trekke støtten til SAS, eller så må Sverige og Danmark støtte NAS som de opprinnelig skulle.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

At de store obligasjonseierne ser det store bildet vet ingen ,da ingen obligasjonseiere eller Nordic Trustee har uttalt seg.
Ingen henvendelse til noen stakeholders er gjort,kun en henstilling til,Staten som var raske med sitt tilsvar ...og der står saken nå.
Staten venter på innfrielse av sine krav for å utløse støttepakken, det gjør resten av markedet og.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
hstray
31.03.2020 kl 13:49 2026

Aksjonærene styrer selskapet frem mot en ev konkurs. Ikke obligasjonseiere
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Helt riktig og viktig poeng ;)
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Thinky
31.03.2020 kl 14:11 1961

Nei.
Du får kalle det hva du vil. Ballen ligger nå for 95 % del, hos kreditorer, leverandører og den norske stat som
har stengt av virksomheten til NAS.
Aksjonærene kan lite gjøre i denne avstengte corona unntakstilstanden.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Fred55
03.04.2020 kl 08:55 1817

Da har det vært skrevet opp og ned om og rundt NAS. Det sommer en annen utvikling de siste dagene er at nå kommer også flere og flere fly selskaper i hele verden med samme krav og rop om hjelp som NAS gjør. Dette dreier som om alt fra Lufthansa til amerikanske, engelske og asiatiske selskaper. Når fly settes på bakken over hele verden og så og si alt trafikk grunnlag forsvinner. Vel da koster det penger og svimlende summer en snakker om. De 3 milliardene NAS skulle få under visse forutsetninger er ingenting i mot hva de virkelig store trenger. For mange andre selskaper må en gange opp dette tallet med alt fra 10 til 40 gangeren. Da burde lille Norge snart innse at her snakker en om at skal en industri overleve eller skal vi la andre overta. Og la andre land la sine selskaper få enorme summer og de skal overta markedet eller skal vi faktisk stikke fingeren en viss plass og si. Nei vi i Norge er faktisk avhengige av at vi har denne industrien og det dette selskapet skaper av verdier i alt fra inntekter til Norge og ikke minst arbeidsplasser. Eller ønsker vi at det skal komme inn enda flere fly selskaper som plukker de lukrative fly rutene flyr der de ønsker tjener penger med lave lønninger dårlige tariff avtaler og en fly bransje som blir lik de øst europeiske lastebil selskapene. Der regler vedlikehold og det meste er styrt av en profitt løsning vi ikke liker å være bekjent av. Er dette noe vi ønsker ? Eller skal vi la SAS som er Svensk/Dansk får overta og få nærmest monopol på flygninger ? Med priser som gjør det dyrt og nærmest litt for dyrt for snittet å reise som vi gjør eller har gjort pr i dag ?
Tror Norge og regjeringen nå må ta ett større valg om veien videre en hva de tenkte for 1 uke eller 2 tilbake der de satte opp ett forslag til krise løsninger for fly selskapene. Nå er vi faktisk kommet forbi det stadige. Nå dreier det seg om mye mye mer kompliserte valg en skal ta for veien videre for landet og hvordan vi faktisk skal se ut når dette er ferdig en gang frem i tiden. Og sorry, da dreier det seg ikke om obligasjonseiere, aksjonerer, om en fantasi om NAS 2. Heller ikke om hvem som taper og hvem som ikke taper på det som skjer nå. Absolutt alle er tapere på en eller annen måte. Være seg i dag i går eller i morgen. Verden har endret seg dramatsik og de landene som tar de riktige avgjørelsene vil være de som kommer best ut av dette og det er likt for alle bransjer. Inkludert fly bransjen. 3e milliarder vil nok alene ikke hjelpe NAS heller ikke vil 4,5 milliarder som SAS har fått være nok for dem på sikt.
Vi må bestemme oss for skal vi ha disse selskapene ja eller nei ? Det er det vanskelige spørsmålet en må stille seg ( stortinget og regjeringen) Sier de nei. Vel da må de stå for det også i ettertid både ovenfor alle som blir oppsagt fra permittert til bransjen fly, service hotell og reiseliv. De må skjønne og forstå valgene de tar på vegne av folket de er valgt inn av. Ikke personlige valg følelser ønsker lyster osv.
Sier de ja som alle sikkert skjønner jeg og mange andre mener de bør gjøre. Vel da må de gjøre de grepene som skal til for at selskapet kan overleve ikke delvise løsninger, men følge med hva de faktisk trenger. De som hyler om oss aksjonerer som sitter igjen. Ro dere ned verdien er rasert med 75 til 80 % Om vi taper mer eller blir med på en emisjon redningsoperasjon la det være våre lokale valg. Tenk heller hva som finnes av muligheter for Norge. Kan de/vi bidra for at dette blir en permanent løsning. Bør en gå inn på eiersiden. Bør en tilby obligasjonslån med lavere rente/null rente i en periode, slik at dyre obligasjoneiere skal løses ut. Bør en av forutsetningene være at de først går inn på eiersiden vanner ut oss/dagens aksjonerer i forkant slik at de /Norge blir stor eier på en lav emsijonskurs for så å iverksette nevnte tiltak. Mulighetene finnes, men en må ta valg som gjør at vi har en levedyktig fly park i AS Norge etter at dette er over.
Finnes muligheter, men de folkevalgte må ta faktiske valg før det er for sent.
Selv er jeg overbevist om at NAS vil overleve, men tror eierstrukturen ikke blir lik den vi har i dag.
Grunnleggerne har solgt seg ut. Tatt sviende tap på alt fra veddemål til annet trolig mye tvangsalg. Syntes dette er trist og unner de ikke dette, selv om de har gjort en del ting de skulle vært foruten. De har bygget opp gjort utrolig mye bra for oss Norske. La oss håper og tro at politikrene tar til fornuften og ser på alternative løsninger og at vi i Norge har ett fly selskap også etter denne krisen.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
mofi1
03.04.2020 kl 09:00 1799

Veldig bra👍
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

AS Norge har alt tatt valget, bred enighet hos Stortinget, NHO og LO at det kun er bærekraftige virksomheter som er berettiget til offentlig støtteordninger.

Skal NAS ha et liv etter april må nok eierene spytte inn betydelige milliarder i nye egenkapital.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Nsxnsx
03.04.2020 kl 09:11 1783

Ja og derfor har de støttet med 3 milliarder og sier det kommer mer om det trengs. Så du har helt rett burger. De har tatt valget om å støtte nå som det trengs.

Valget er tatt :) du har helt rett burger.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

At NAS kan få ta opp ytterligere lån gitt visse betingelser er i mine øyne ingen støtteordning.

Min definisjon på støtteordning er kontantstøtte, noe NAS til en viss grad har fått i og med at flyseteavgiften og lufthavnavgifter er redusert, samt at de kun dekker lønnskostnaden de 2 første dagene av en permisjon og at arbeidsgiveravgiften er reduser.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Dette er langt fra å være nok. Hvordan forklarer du at Lufthansa ber Den tyske staten om 11 milliarder euros?

Jeg anbefaler alle å lese Lufthansa historikken og se hvordan, etter hver kriser, de systematisk har kjøpt selskaper/fly.
Dette viser også at Tyskland politikker prioriterer de sterke og strategiske selskaper som flyselskaper..

Hvorfor er Norge så forsiktig?
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Mitt svar på dette spørsmålet er at jeg ikke finner NAS sin mulighet til å overleve er tilstede med dagens egenkapital, derfor mener jeg det ikke er riktig for eksterne aktører å tilføre NAS mer kapital. Jeg mener videre at det ikke er en stats oppgave å eie og drive flyselskaper, deres støtte for holde seg til å betale for konsesjonsbelagte ruter som legges ut på anbud.

NAS har over lenger tid hatt store problemer med å nok cash til å dekke burnraten i selskapet, Covid-19 har gjort dette mer prekært.
NAS har fått muligheten til å ta opp ytterligere kriselån til en svært lav rente, men må også styrke egenkapitalen kraftig skal dette utbetales.

I dagens marked hvor alle investorer taper penger, tror jeg det er urealistisk å få inn ny egenkapital fra andre enn dagens eiere, lite trolig at kreditorer vil konvertere renter og gjeld til aksjer dersom det blir en mulighet.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Flyselskaper fikk beskjed fra regjeringen om å parkere deres fly. Dette kalles "force majeure".
Det vil si at de ikke har andre valgmuligheter enn å permittere 90-95% av deres personalet.

Dette utløser at de ikke får inntekter: Dette må nok det norske staten dekke opp.

Jeg er optimist angående obligasjonseiere. Jeg har selv flere venner som eier sikret obligasjoner med fortrinnsrett og disse ønsker Nas vel.Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Dagens regjering minner meg om "late konger" epoken der kongene fikk rikelig med mat og ble holdt under konstant overvåking i frykt for at de kunne utøve makt.

Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Nye lån med prioritet før eksisterende lån blir avvist.
Det er ikke mer å pante .
Alle lån vil måtte være usikret .
Det er nesten det samme som tilskudd.
Det er her tvisten vil stå.
Within weeks.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Kjenner ingen som ikke ønsker NAS vel, men uten at aksjonærene raskt tilføre NAS ny egenkapital er løpet kjørt for aksjonærene, og kreditoren får også store tap, dog er noe dekket av pant i assets som kan realiseres etterhvert for kreditorene.

Det er også derfor staten gikk inn og dekket lønnskostnaden etter dag 2.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Hvor mye totalt må Nas betale per måned for de 4 obligasjonslånene?
Vet du det?
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
EliotS
03.04.2020 kl 13:19 1441

Mr Burgundy - Ska vi ikke bare lad NAS gå konkurs. Så taber du dine penge og jeg taber min penge. Flyene bliver leverer tilbage til leasinselskaperne og eksportkrediterne. Medarbejder kan melde sig på NAV. Så må du bli lykkelig. Velkommen til Ryanair for de er har styr på det.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Vel nu får vel alt de norske ansatte lønn av NAV, så en konkurs i forhold til de ansatte spiller nada rolle.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Ikke gi næring til trollet. Trollet er kun ute etter en ting. Det er å provosere. Det er kjempegøy for dem.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Fred55
03.04.2020 kl 13:45 1429

Ja kan se ut som Mr burg... er av den oppfatning at det kan lønne seg å la NAS gå konkurs og om de ikke skal så må aksjonerer inn å betale i en emisjon slik at en kan innfri obligasjonseierne. Det er jo selvsagt en god løsning om en eier obligasjoner. Utfordringen er at det alene redder ikke NAS.
Det som en trolig ser er at Tyskland, Nederland, Frankrike med flere er inne og gir støtteordninger og lav kostnad lån. Lav kostnad lån blir trolig brukt til å betale ut dyre obligasjonslån og andre typer dyre lån. Og selvsagt til å holde flyparken og driften generelt klar slik at en kan starte opp igjen på sikt. Den tid vil komme før eller siden.
Vi ser samtidig at de fleste land har en større eierdel i luftfarten som "tilhører" landet altså selskapet.
Staten kunne gått inn i en emisjon der de overtok en større aksje post. Emisjonen burde vært sammen med dagens aksjonerer til en fast satt pris. Ja dagens eiere hadde blitt utvannet
eksempel. Utsted nye 163 mill aksjer bruker kr 10 i eksempelet. Staten hadde tatt 50% av disse aksjene. Dagens eiere fikk kjøpe 0,5 aksje pr aksje de eide på en gitt dato. Hadde da fått inn 1,6 milliarder kr og staten på eiersiden med 25 %. Staten hadde kjøpt opp de dyre obligasjonslånene på ca 5 milliarder kr. Samtidig gitt rente/avdragfrihet ut Juni på dette lånet ( må være ett billig støttelån)
NAS ledelsen må da få på plass erstatning fra Boeing og NAS vil fremstå som ett nytt og levedyktig selskap kombinert med de støtte ordninger en nå får på plass som bør være litt frem i tid.
Dette vil sikre Norsk eierskap ett sikkert og solid flyselskap og blir da likt når de konkurrerer med de andre store i Europa og resten av verden for den slaks skyld. Noen vil si at NAS da blir forskjell behandlet opp mot andre osv. Ja mulig noe, men samtidig ikke. Så må en også se på det sammfunskritiske i dette.
Vi er avhengige av at vi har luftfart. Tenk senarioer der det skjer ting konflikter og vin skal være avhengige av fly transport innenlands etc. Vi har da kun forsvaret og Widerøe intet annet. De aller fleste land av verdi og størrelse har sine egne flyselskaper der de eier alt fra 10 til 40 % dette er nok i hovedsak begrunnet med samfunnsnyttig riktig etc.
Tipper vi ser en løsning rundt NAS rimelig kjapt. Tror nok motstandere mot dette til 7 og sist blir obligasjonseierne som ser muligheter og makt fordufte på 123 :-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Thinky
03.04.2020 kl 13:51 1419

Jeg ønsker bare NAS vel under norskkontroll, og om det noenlunde er liv laga.
Alternativet NEWCO under norsk kontroll fins, og kommer opp om det trengs.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare

Mye bra i det du sier og oppsummerer en del gode refleksjoner i det flere av oss prøve å få frem i denne forumet ;)
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare
Thinky
03.04.2020 kl 13:54 1402

Det er en del tusen arbeidsplasser i Norge dette vil spille rolle for.
Men konkes NAS, havner nok de i norskkontrollerte NEWCO.
Redigert 21.01.2021 kl 07:55 Du må logge inn for å svare