Mseis - selges ned til tross for svært gode utsikter i q2rapport


Har klargjordt for tre crew. Betydelig forbedring av batteritid og kostnader på noder. Guider fortsatt 100 mill. $ i inntekter for 2018. I 2019 forventes etterspørselen å overstige kapasiteten for selskapets tjenester. Markedskurs tilsvarer omtrent egenkapitalen, til tross for at utviklet teknologi vel minst må være verdt det dobbelte.

Ser ut til å bli 5-7% fall etter resultatfremleggelse for selskaper som balanserer mellom litt pluss til litt minus fra kvartal til kvartal nå.

Klarer ikke være negativ tross litt papirtap så langt: Magseis guider på linje med tidligere, investering i salg og mannskap for fremtiden, Q3 blir bra med gode inntekter som ikke bare skriver seg fra BGC og Saudi. Overraskende med utvikling av MASS III foran skjema og med besparinger og bedre egenskaper og lavere investeringskostnad per node. God cashposisjon, kostnad for utvikling av de nye nodene er dekket av kapitalinnhentelsen fra forrige emisjon.

Om oljen holder seg og investeringsviljen vedvarer for 2019 snevrer node-tilgangen seg inn og Magseis. Hadde dette resultatet blitt lagt frem i utgangen av forrige uke så hadde intradag nok sett annerledes ut, men nå er sentimentet litt kjøligere for olje og markedet generelt. Ser at det i presentasjonen presiseres at en betaling fra BCG/Saudi Aramco ble mottatt i juli som egentlig forfalt i juni, så det vil jo påvirke Q2-resultat negativt, kanskje nok til å dra det i minus her. Skal få sjekket ut opptak av webcast om mulig for å se om dette er et nærmere tema i Q&A.

Gledelig å se at de heller utnytter billige tilgjengelige ROV-båter enn å investere i ny båt med mannskap, spesielt nå som det er reduserte rater på ti Athene for denne forlengelsen. Og gledelig at de er hovedkontraktør på oppdraget i Sørøst-Asia, flere sånne kontra å være underkontraktør i 2019.

Negativt selvsagt at det ble minus, men om det skriver seg fra en for sen betaling, så sliter jeg med å se at halvårsrapporten var negativ.

Takk for godt og informativt innlegg! Tror nok kursen kommer etter, når opplysningene i q2 synker inn. Vet du hvordan det
er mulig å få opp webkast i opptak?
JahMason
16.08.2018 kl 10:58 6969

Jeg var tilstede kl.0900 i dag og det var fullt hus, ikke en stol ledig. Sparebank1, ABG, Carnegie, Artic, SEB og det er ingen tvil om at dette er fremtiden.

Som ventet er Magseis kontaktet (awarded) jobb for BGP som underleverandør til historiens største seismikk undersøkelse i Abu D.

MASS ||| (10 000 nye noder) forventet i jobb Q1/2 i 2019, kost ca. 3000usd per node. Ned fra 5000 på MASS |. Disse har også lengre batteritid. Her er 5-10musd allerede betalt på kostpris(altså i Q2). Alt finansiert og planer om bonds er lagt død!

Oppsummert så er utnyttelsen bedret for Q3 og Q4 samtidig som utsiktene ser veldig gode ut for Magseis. Det tjenes penger og kostnadene holdes nede. Som CEO påpeker er Magseis i vekstmodus og leverer veldig sterkt!!


11 min ut i opptaket er det noe om sen betaling! Tar jeg feil, eller er det 7 mill USD som ikke er med i Q2 18? I så fall, bør det, til de grader snu kursutviklingen rett opp!

Spør meg om det kunne vært Trade recivables på 32 MUSD i stedet for 25 MUSD???

Håper noen hjelper oss med tolkning av dette utsagn om Trade Recivables!
Redigert 16.08.2018 kl 11:08 Du må logge inn for å svare

Sen betaling skal normalt ikke påvirke resultatet, ref. opptjeningsprinsippet.

Ja, håper at det begynner å bli noe som skjer etterhvert. Så langt har jo overføringen til hovedlisten gitt lite, men etterhvert vil vel kanskje større fond og strategiske investorer få øynene opp. Ser fremover mot Q3 allerede og de har også backlog for nesten alt av noder ut Q4. Og ser frem til at backlog øker i månedene som kommer.

Selv om det gir litt mindre sikkerhet på aksjen å ikke ha lange avtaler tyder det jo på at de også har full tro på at markedet vil snevre seg inn på leverandørsiden over i 2019 og bedre betalt. Venter litt på å nyheten om at de skal jobbe videre med BCG, men for Abu Dhabi. Får håpe de klarer å få bedre rater igjen på Arthemis Athene med ny klient; https://www.thenational.ae/business/energy/adnoc-awards-chinese-firm-major-seismic-survey-in-dh5-8bn-deal-1.752084

Ser ut som en kan se webcast i opptak her: https://events.webcast.no/viewer-registration/EFL6if5KjPQEFj4J48Or/

Ser nå at det har vært aktivitet her mens jeg har skrevet fra JahMason som var der. Godt at det ser ut til å bli Abu Dhabi med Arthemis,

Fordelen med arbeid i midtøsten kontra nordlige breddegrader er mindre behov for varmt og kostbart arbeidstøy...;)

Sen betaling betyr at 7musd er bakt inn i trade revivables på 25musd. Ingen resultateffekt jf IFRS 15 (som i stor grad følger det norske "opptjeningsprinsippet" hvertfall for kontrakter som MSEIS utfører).

Eneste grunn det kunne påvirket resultat var ved eventuelle nedskrivning av fordring eller nedjustering av inntekt og oppjustering av renteinntekt dersom tidseffekten er vesentlig.. Det er den ikke..

Sen betaling påvirker kun CF, som i rapporten er negativ med 8musd. Reelt altså ca - 1 MUSD mtp FCF - som er bra.

Liker også at det nå gås all inn noder OG at CEO endelig erkjenner at det skal koste penger å vokse. Tull å guide markedet om høye profittmarginer i en vekstfase. Man skal selvsagt alltid maksimere inntekter og minimere kost. Trenger ikke være regnskapsmessig profitable på kort sikt.
Redigert 16.08.2018 kl 11:25 Du må logge inn for å svare

Har nå fått sett Webcast i opptak. Ceo og Cfo synes svært optimistisk både for resten av 2018 og ikke minst senere. Økning av kostnader
i 2q synes å skyldes de to nye avtalene som er inngått, med bl.a. ansettelse og opplæring av to nye crew. Kan ikke forstå annet enn at
fremmøtte analytikere git positive tilbakemeldinger til sine kunder. Bare for å ha nevnt det, TGS har mcap 32,5 milliarder, Mseis skarve 1,3 milliard.
Redigert 16.08.2018 kl 13:31 Du må logge inn for å svare
Matsern
16.08.2018 kl 13:33 6790

John olaisen var på presentasjonen og stilte spørsmål, den kan man se på streamingen. Han kommer nok med nytt kursmål snart
jrb82
16.08.2018 kl 13:38 6744

Flere analytikere på presentasjonen må ha sittet på facebook under fremleggelsen når de stiller flere spørsmål som er besvart bare for få minutter siden.

Det viktigste jeg merket meg var 40% utnyttelse av nodepoolen i Q2. Potensialet er enormt!

Det er rart hvordan en overskrift kan vinkles. Hadde journalisten hos Hegnar giddet å satt seg skikkelig inn i q2 rapporten, kunne overskriften like godt vært: «Magseis venter sterk vekst med sin utviklede teknologi innen havbunnseismikk.» Tradisjonen iNorge med å backe opp oppstartselskaper er imidlertid laber.
Redigert 16.08.2018 kl 13:45 Du må logge inn for å svare
Matsern
16.08.2018 kl 13:44 6685

Se på haussingen av sbx, når kjendiser er inne, da stiller husa og journalister opp med bull analyser
Odi.1
16.08.2018 kl 13:52 6617

Revenue vil ligge på minst 27-28 usm for q3-q4 , hvor meget i hver av de to vil vise seg, men Grytenes står på sitt og gaider usm 100+
.Ledelsen har beste forutsetningen til å se utover, hva som vil komme de neste periodene.
På dette selger noen seg ut nå?

Cash ligger på rundet 306 Million (med dagens dollar kurs)
Baclog ca på 550 million "

Verdien på total asset har steget med hele 355 Millioner siden nyttår. ( ca 4,5 krone pr aksje )
Redigert 16.08.2018 kl 14:09 Du må logge inn for å svare
Odi.1
16.08.2018 kl 14:15 6512

Eneste feilen jeg observerer Magseis har gjort, er å Notere seg på Oslo Børs, de burde absolutt prioritert å gått for
Stockholm børs, og eventuelt GB børsen.

matseren: " Se på haussingen av sbx, når kjendiser er inne, da stiller husa og journalister opp med bull analyser "

70 og 80 talls teknologi og utstyr trekker til seg investorer og journalister som maur i sirupsbox på Oslo Børs

På sikt vil jeg si det er nærmest en katastrofe for utviklingen av dette landet.
Bare se på REC, det er knust i fillebiter på ren underholdning og Casino spill.
Redigert 16.08.2018 kl 14:21 Du må logge inn for å svare
Odi.1
16.08.2018 kl 14:26 6441

Slik jeg forsto dette nå , så er "BÅT2" lagt på is, og en heller prioriterer det beste med å leie ledig kapasitet i det farvannet en til en hver tid får kontrakter?

Eller har andre oppfattet dette annerledes?

Uansett ikke i tvil om at dette er det aller beste, da slipper en transitt kostnader og meget kostbare morred kostnader når kontraktene er ferdige.
Mer $ igjen til aksjonærene , og en trenger ikke bekymre seg over å betale på bond og obl.
Kun Penger inn i kassen!!
Redigert 16.08.2018 kl 14:30 Du må logge inn for å svare

Altså; 4000 noder i arbeid i q2, fra q3 10000, og 24000 i 2019. Kost går ned og ikke behov for ny finansiering i vekstplanen. Attpåtil strammer markedet seg til og er short på noder i 2019. Da er det bare å sitte rolig og nyte ferden videre...
Odi.1
16.08.2018 kl 14:47 6382

I slutten på q2 19 kunne en matche pris og anbud på store felt :)

Magseis opererte nå i 6 forskjellige land med aktivitet. Skal si denne har blomstret på ett år.

Dagens fall er nok grunnet en eller flere Jett-Sett tradere som kun har jaktet hurtig profitt, uten å bry seg om verken teknologi eller baclog.
Og gikk litt 5PÅ.
Redigert 16.08.2018 kl 14:47 Du må logge inn for å svare
Odi.1
16.08.2018 kl 14:50 6340

Det er en helt Konge Gaiding på antall noder ,og ekspansjon, cracker jack

Det har nok bare ikke synket helt inn på de rette oppkjøperne enda.

Du forstod hvertfall det samme som meg at de hadde skrinlagt tanken om å ha et fartøy til på lang kontrakt og heller utnytte fleksibiliteten og besparing i å hente lokale fartøyer der de får kontrakt.

CEO svarte på spørsmål fra salen om mannskap på fast båt og et mobilt crew på ny båt opererte tilnærmet likt ift. tid og kost. Så at de slipper å binde kapital i båt er jo positivt og at det derfor ikke var aktuelt å utstede noe obligasjonslån for dette som tidligere nevnt.

Med dette klarifiserte de også at den nåværende utvidelsen av node-parken kunne gjøres med nåværende midler. I tillegg meldte de vel at de jobber med en bankfasilitet for videre utvidelse av node-antallet og kapitaltilgang for større prosjekter. Kanskje det at de ønsker å søke finansiering og indirekte melder et nytt kapitalbehov for videre vekst utover de 24.000 nodene fra Q2 2019 legger demper?
Matsern
16.08.2018 kl 17:13 6178

Magseis Q2 rapport:
Total assets 165 millioner usd
Total liabilities 26 millioner usd

Cash og utstyr minus gjeld er verdt 139 milioner usd. Multiplisert med dagens valutakurs (8,46), blir det 1.175.000.000 NOK.
Børsverdien til Magseis er i dag 1.287.000.000 NOK

Eksempel på sammenligning
SBX Q1 rapport:
Total assets 37 million usd
Total liabilities 23 million usd

Cash og utstyr minus gjeld er verdt 14 milioner usd. Multiplisert med dagens valutakurs (8,46), blir det 118.000.000 NOK
Børsverdien til SBX er i dag 562.000.000 NOK

Det er helt krystallklart at Magseis er kraftig underpriset. Et selskap i vekst i et marked på vei opp, som i tillegg er utsolgt for noder, skal ikke være priset etter eiendeler, det er helt tullete! Markedet har med andre ord, ingen tro på Magseis.

Et eksempel fra en annen sektor
IDEX Q2:
Total assets 258 millioner kroner
Total liabilities 30 millioner kroner
Cash og utstyr minus gjeld er 228.000.000 kroner
Børsverdien til IDEX er i dag 2.957.000.000 kroner
Redigert 16.08.2018 kl 17:51 Du må logge inn for å svare
Matsern
16.08.2018 kl 17:20 6140

josteinflo, CFO sier i presentasjonen at de er i samtaler med banker om et lån til ytterligere utvidelse av antall noder og arbeidskapital. Det er jo bare positivt. Hvis de hadde hatt behov for penger bare for å overleve og betale gjeld, hadde det vært negativt. Man må skille mellom positive og negative kapitalbehov.
Matsern
16.08.2018 kl 17:55 6091

Hvis Magseis ikke hadde hatt en introvert, nølende og nerdete CEO, kunne aksjekursen vært høyere tror jeg. Han er ikke veldig overbevisende når han forteller om selskapet sitt, han er for beskjeden.
Redigert 16.08.2018 kl 19:04 Du må logge inn for å svare
jrb82
16.08.2018 kl 17:59 6068

Helt enig. Men han er åpenbart bedre på ledelse av selskapet enn han fremstår på presentasjonene.
Odi.1
16.08.2018 kl 18:00 6058

Virker travel, men nøkterne og oppriktig. Er nå fornøyd med han jeg.
Mye han må holde hemmelig også, og da er det lett å tråkke ut med opplysninger en må holde inne.
Matsern
16.08.2018 kl 18:04 6026

John Olaisen i ABG gikk raskt bort til CFO etter presentasjonen var ferdig for å diskutere. Når han får tastet inn de nye tallene i Excel arket sitt, kommer det nok en oppdatering.

Tipper han vil si at Magseis fremstår som billig, priset etter bokført verdi, opprettholder kjøpsanbefaling og hever kursmålet fra 24kr til 30kr.
Redigert 16.08.2018 kl 19:05 Du må logge inn for å svare

Enig, Matsern - det er bare for å finansiere videre vekst etter Q2, og var ikke meningen å skissere at det var negativt på noen måte (langt bedre med en fleksibel kredittlinje enn andre utvannende alternativer for oss). Jeg bare prøver å skjønne hva som egentlig skulle tilsi et fall på 5% etter disse tallene og bemerket meg at en av analytikerne spurte litt om hva intensjonen med en ny lånefasilitet var til CFO.
Uklarheten til side jeg sitter igjen med en enda mer bull tilnærming til veien videre etter kvartalspresentasjonen nå.
Odi.1
16.08.2018 kl 18:30 5935

Noe som er like så viktig i dette q er opplæringen av ett helt sett med nytt "Crew" , som igjen er investering for å klare flere og større kontrakter.
Lett å glemme når resultatet kom som det gjorde, akkurat på dette kunne ledelsen vært mer på med det konkrete.
Redigert 16.08.2018 kl 18:44 Du må logge inn for å svare

Viser til Matsern sin analyse. Tror nok ledelsen må jobbe mer for å gjøre aksjen mer populær og omtalt/omsatt slik at kursen øker. Slik det er nå, verdsettes selskapet til ca bokført verdi. Kontantandelen av balansen utgjør ca 50% av verdien på egenkapitalen. Slik selskapet prises nå, må det være fristende for andre/større aktører i bransjen å komme med et skambud for å nå tak i Mseis sin teknologi.
Odi.1
16.08.2018 kl 19:08 5900

Topp 20 er ganske så solide ,og har en høy andel . Spørs om de selger for knapper og glansbilder om noen vil prøve seg på selskapet.
Spent på om det kommer noen analyser fra noen hus på MSEIS etter i dag, mye spennende å ta tak i , og meget folksomt på presentasjonen :)
Odi.1
16.08.2018 kl 19:34 5858

Bare backlog og kontanten utgjør hele 11-12 kr pr aksje :) Og her surrer det rundt på 16-17 kr?? hehe…

Spørsmål til de som har fulgt mseis lenge, hvordan er eierskapet på ARTEMIS ATHENE , er den heleid av mseis ,eller leaset/leiet?

Fant det: OWNER
West Contractors
OPERATOR
Maritim Management AS
Redigert 16.08.2018 kl 19:45 Du må logge inn for å svare
uritse
16.08.2018 kl 20:21 5797

ARTEMIS ATHENE må være leiet iom at det ble sagt på presentajonen idag lease kontrakten er også forlenget ut dec. 2018 med fleksible rater, hvis jeg hørte ikke feil...
Matsern
16.08.2018 kl 20:26 5786

MSEIS og EMGS leier skip. Tror det bare er PGS, PLCS og SBX som eier skip.

Mye fokus på det jeg skrev for noen dager siden .....

Drop tanken om båt 2 og heller leie når du trenger en båt.

I presentasjonen står det at det skal bygge 4 til 6 mobile systemer.
Odi.1
16.08.2018 kl 21:06 5720

Dette lukter gull, se bare growning i raport fra 30.06-17 til 30.06 -18 , betydelig, dette vokser i rekordfart nå.
Og med økningen med Noder q3 , der samtlige blir ute i arbeid, ser ikke bort i fra ATH Revenue i Q3 18 :)

16.08.2018 kl 21:17 5691

Oppside har vel sagt lenge.De må levere før de hopper,lenge til neste gang og leverer de ikke bedre selger alle seg ut.Haussingen om den enorme oppsiden falt i dass i dag vel.
Vikusen
16.08.2018 kl 21:31 5668

Var ingen som sa at Q2 kom til å slå noen rekord, trudde vell det skulle vere noe lignende Q1. Men når man ser kor kronene er gått så er dette heller positivt. Di kunne jo gitt fan i å bruke peng på produsering,forskning på noder,teknologi,crew og fokusert kun på inntjening og pluss over bunnlinja visst di hadde villet.
Redigert 16.08.2018 kl 21:31 Du må logge inn for å svare

Jeg har ikke solgt, men MSEIS vil ligge å vake mellom 15 og 17 ei god stund - tror jeg. Forhåpentligvis var dette en liten lærepenge for hausserne, så det kommer inn mer edruelighet i debatten.