DNO: Styreplass i Faroe med større motiver bak?


Bakgrunn:
- DNO har bedt om en plass i styret til Faroe Petroleum fordi de eier 28,23 prosent av aksjene.
- Faroe Petroleum skriver i en ny børsmelding nå at de er svært bekymret over at DNO krever dette, og sier at de har til enstemmig hensikt å anbefale aksjonærene å stemme mot DNOs forslag.
- Argumentet er at DNO er konkurrent til Faroe på norsk sokkel, og gitt potensielle interessekonflikter her ser Faroe det dermed som uønsket at DNO får styreplass i Faroe.
- Som "unnskyldning" for denne avvisningen sier Faroe også at de har hatt betydelige industrielle aksjonærer siden deres IPO i 2003, og at ingen av disse har hatt representasjon i styret.

Vel, personlig ser jeg positivt på at DNO ønsker å foreta en risikospredning ved å rigge seg tyngre på norsk sokkel. Med den stadig sterkere driften bl.a. i de kurdiske regionene vil selskapet stå stadig sterkere rustet til å vinne fram her, bl.a. ved å kjøpe seg opp til styreplass ikke kan nektes, evt. levere inn et bud på hele Faroe.
Faroe har nemlig gjort en utmerket jobb med å plasserer seg i lovende lisenser, men har foreløpig ikke uendelig med muskler til å hindre en evt. "uvennlig" (oppkjøp uten styrets velsignelse) overtakelse.

Jeg er ikke så sikker på om denne styrekonflikten betyr så mye for dagens kurs (selv om det er mulig dagens Faroe-melding dempet litt av den oppgang vi ellers kunne fått i dag), men på sikt vil nok markedet følge nøye med på om DNO akter å bruke Faroe som sentral inngangsbillett til norsk sokkel. Hvis de lykkes med det, vil kursen bli noe helt annet enn i dag :-)

Redigert 16.08.2018 kl 12:59 Du må logge inn for å svare